Тренутно сте на:
 
Научна истраживања
 


Повезани садржаји:
 
Научно истраживачки рад
Истраживања
Међународни пројекти
Пројекти Министарства
Јуниор пројекти Факултета
 

 
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
 
ЈУНИОР И МАКРО ПРОЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА


ЈУНИОР ПРОЈЕКАТ 05-17Назив Пројекта

Фрекфенца микронуклеус у лимфоцитима периферне крви код пацијенткиња са ендометризом

Руководилац пројекта
Доц. Александра Димитријевић

Главни истраживач
Доц. Александра Димитријевић

Ангажовани истраживачи :
Сандра Васиљевић Шебек, Дом здравља Кнић