Trenutno ste na:
 
Naučna istraživanja
 


Povezani sadržaji:
 
Naučno istraživački rad
Istraživanja
Međunarodni projekti
Projekti Ministarstva
Junior projekti Fakulteta
 

 
AKTUELNO
LABORATORIJSKI I STRUČNI SASTANCI
ŽURNAL KLUBOVI
JAVNI pozivi
JUNIOR PROJEKTI
ARHIVA

 

prikaži:
najave
2019
2018
2017
2016
2015
2014
 
23 APR 2019   

NAUČNI SKUP POVODOM SVETSKOG DANA IMUNOLOGIJE

Drugi naučni sastanak Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija, a povodom Svetskog dana imunologije ima za cilj da omogući forum koji bi stimulisao saradnju sa srodnim naučnim ustanovama u Srbiji kao i sa drugim istraživačkim grupama našeg Fakulteta i Univerziteta. Drugi, ne manje važan cilj je da prikaže rezultate naučnih istraživanja u Centru i drugim naučno-istraživačkim ustanovama.
Saopštenja na ovom sastanku se baziraju kako na publikacijama u međunarodnim časopisima u periodu od godinu dana koliko je proteklo od prethodnog sastanka povodom Svetskog dana imunologije, tako i na istraživanjima koja su u toku i tek treba da budu objavljena.
Naučni skup će se održati u sali prof. dr Ljubiša Aćimović (plava sala) Fakulteta medicinskih nauka u utorak, 23.04.2019. godine sa početkom u 09:45 časova.

Centar u 2018. godini:
Prethodne godine u Centru za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija (koji ima status centra izuzetnih vrednosti) istraživanja je sprovodilo 9 profesora (jedan emeritus, 4 redovna i 4 vanredna), tri docenta i desetine mlađih istraživača i doktoranada, a u okviru: 3 međunarodna; 6 projekata Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj; 3 makro i 19 junior projekata Fakulteta medicinskih nauka.
Ova grupa istraživača je u periodu od godinu dana objavila 29 M20 (13 M21, 7 M22 i 9 M23) i 6 M51 publikacija. U istom periodu u Centru je urađeno i odbranjeno 7 doktorskih disertacija.
Nastavnici Centra su u protekloj deceniji bili dominantni predavači na četiri izborna područja u okviru Doktorske škole (Doktorskih akademskih studija). Tako su u Centru sprovođena i istraživanja za doktorske disertacije u okviru sledećih izbornih područja: Onkologija; Imunologija, infekcija i inflamacija; Matične ćelije u biomedicinskim naukama; Istraživanja u stomatologiji.
Centar već godinama uspešno doprinosi razvoju nauke i stvaranju kadrova Fakulteta medicinskih nauka kroz saradnju sa velikim brojem nastavnika i saradnika koji sada uspešno rade i diseminuju naučnu misao i metod u okviru katedri za: imunologiju, onkologiju, genetiku, hirurgiju, stomatologiju, infektivne bolesti, biohemiju, patološku anatomiju, histologiju i embriologiju, patološku fiziologiju, psihijatriju, internu medicinu, otorinolaringologiju, neurologiju, higijenu i ekologiju, medicinsku statistiku i informatiku, ginekologiju i akušerstvo, farmaceutsku tehnologiju, hemijske predmete, kliničku farmaciju (da nabrojimo samo neke). Ta saradnja je omogućila i veći broj kvalitetnih doktorskih disertacija koje su u potpunosti ili delom urađene u našem Centru. Takođe, Centar sarađuje i sa srodnim institucijama u zemlji kao što su: Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, Vojnomedicinska akademija u Beogradu, Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu, Institut za biološka istraživanja u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Institut za primenu nuklearne energije u Beogradu, kao i u inostranstvu: univerziteti u Pekingu, Bernu, Birmingenu, Teksasu, Lundu, Rijeci, Severnoj Irskoj, Njukaslu, Bratislavi, Sofiji i Valensiji.
 4 APR 2019   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja:
Cirkulišuće mikropartikule kod pacijenata sa reumatiodnim artritisom
Moderator: ass. Aleksandra Vranić

2. Analiza rezultata istraživanja:
Uticaj nandrolon dekanoata i treninga plivanja na sistemski i tkivni redoks status peripubertalnih i adultnih pacova
Moderator: ass. dr Jasmina Sretenović

3. Diskusija o radu: The effects of gasotransmitters inhibition on biochemical and haematological parameters, and oxidative stress in propofol-anaesthetized wistar male rats
Moderator: prof. dr Vladimir Živković


4.4.2019, 15.00 časova, Plava sala, zgrada Dekanata FMN

14 MAR 2019   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja:
Evaluacija redoks statusa kod pacijenata sa različitim formama multiple skleroze
Moderator: dr. Ana Azanjac Arsić

2. Analiza rezultata istraživanja:
Vrednosti oksido-redukcionih parametara kod ispitanika podvrgnutih testu opterećenja - inicijalno merenje pre terenskog tromesečnog trenažnog programa
Moderator: mr pharm. Marijana Anđić

3. Diskusija o radu: Chronic effects of flaxseed and evening primrose oil on cardiodynamics in isolated rat heart
Moderator: prof. dr Vladimir Živković


14.3.2019., 14.30 časova, Plava sala, zgrada Dekanata FMN
 7 DEC 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja:
Prognostički značaj matriksnih metaloproteinaza 2 i 9 kod pacova sa parodontopatijom i diabetes mellitus-om tipa 2
Moderator: klinički asistent Dragana Stanišić

2. Izveštaj sa studijskog boravka na Karolinska Institutu (Svedska):
Efekti direktnih oralnih antikoagulanasa na globalnu hemostazu kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom
Moderator: ass. Anica Petković

3. Metodološki postupak: Određivanje markera oksidacionog oštećenja DNK 8-hidroksi-2`-deoksiguanozina (8-OHdG) u biološkim uzorcima
Moderatori: istraživači pripravnici Nevena Draginić i Marijana Anđić


11.12.2018., 14.00 časova, plava sala, Dekanat FMN
 3 DEC 2018   

PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU,
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 03. decembra 2018. godine u 14.00 u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:

,,Transgeno pojačana ekspresija galektina-3 u ? ćelijama pankreasa ima protektivno dejstvo na razvoj tip 1 šećerne bolesti izazvane primenom višestrukih niskih doza streptozotocina: uloga IL-33" koje će održati:

Doc. dr Nemanja Jovičić
 8 NOV 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja: Akutni i hronični efekti primene antiaritmika na parametre hemodinamike i oksidacionog stresa kod hipertenzivnih pacova
Moderator: dr. Stefan Simović

2. Izveštaj sa studijskog boravka na Karolinska Institutu (Svedska): Globalne metode hemostaze kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom
Moderator: ass. Aleksandra Vranić

3. Diskusija o radu:
Protective effects of Galium verum L. extract against cardiac ischemia/reperfusion injury in spontaneously hypertensive rats
Moderator: ass. Jovana Bradić

08.11.2018., 13.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju, Institut FMN
 8 NOV 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim oblastima:

1. Predlog istraživanja: Akutni i hronični efekti primene antiaritmika na parametre hemodinamike i oksidacionog stresa kod hipertenzivnih pacova
Moderator: dr. Stefan Simović

2. Izveštaj sa studijskog boravka na Karolinska Institutu (Svedska): Globalne metode hemostaze kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom
Moderator: ass. Aleksandra Vranić

3. Diskusija o radu:
Protective effects of Galium verum L. extract against cardiac ischemia/reperfusion injury in spontaneously hypertensive rats
Moderator: ass. Jovana Bradić

08.11.2018., 13.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju, Institut FMN
25 OKT 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 25.10.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Farmakokinetika brivaracetama.

Prikaz priprema: prof. dr Jasmina Milovanović
27 SEP 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 27.9.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Specifični načini primene vankomicina.

Prikaz priprema: dr Radica Živković Zarić
18 JUN 2018   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA I DRUSTVO IMUNOLOGA SRBIJE- PODRUŽNICA ZA CENTRALNU SRBIJU


Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija i Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u ponedeljak, 18.06.2018. godine sa početkom u 14:30 časova.

Predavač: prof. dr Janko Nikolić-Žugić
(Janko Nikolich-Zugich, MD, Ph.D.,Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology, Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association)

Tema: ,,Imunologija starenja''
 6 JUN 2018   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju i Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u sredu, 06.06.2018. godine sa početkom u 15:30 časova.

Predavač: Jovan Luković
Tema: ,, Antitumorski efekat novosintetisanih analoga halkona na vijabilnost tumorskih ćelija in vitro"
Oponent: prof. dr Marija Milovanović
Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
31 MAJ 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 31.5.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Inhibitori janus kinaza u lečenju reumatoidnog artritisa.

Prikaz priprema: prof. dr Marina Kostić
31 MAJ 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 31.5.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Inhibitori janus kinaza u lečenju reumatoidnog artritisa.

Prikaz priprema: prof. dr Marina Kostić
26 APR 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 26.4.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Novi oralni antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi – prednosti i nedostaci.

Prikaz priprema: doc dr Dejana Ružić Zečević
 5 APR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Uticaj akutnog oštećenja bubrega izazvanog folnom kiselinom na funkciju miokarda i oksidacioni status pacova

Predavač: istraživač saradnik, dr Tomislav Nikolić5.4.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN


 5 APR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Uticaj akutnog oštećenja bubrega izazvanog folnom kiselinom na funkciju miokarda i oksidacioni status pacova

Predavač: istraživač saradnik, dr Tomislav Nikolić5.4.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN


29 MAR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Izveštaj sa studijskog boravka na katedri za Fiziologiju, Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Lujvilu, Kentaki, SAD

Predavač: doc. dr Nevena Jeremić29.03.2018., 16.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN
29 MAR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Izveštaj sa studijskog boravka na katedri za Fiziologiju, Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Lujvilu, Kentaki, SAD

Predavač: doc. dr Nevena Jeremić29.03.2018., 16.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN
15 MAR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Uticaj hiperbarične oksigenacije i modulacije jonskih kanala na ishemijsko/reperfuzionu povredu izolovanog srca pacova.

Predavač: Ass. Jovana Jeremić15.03.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN


15 MAR 2018   

CENTAR ZA FUNKCIONALNA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Uticaj hiperbarične oksigenacije i modulacije jonskih kanala na ishemijsko/reperfuzionu povredu izolovanog srca pacova.

Predavač: Ass. Jovana Jeremić15.03.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN


 1 MAR 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku pod nazivom:

Ispitivanje efekata hronične primene cisplatine i Ru(II) kompleksa na izolovano srce i oksidacioni stres pacova

Predavač: Ass. Katarina Radonjić

01.03.2018., 14.00 časova, Plava sala (broj 44), zgrada dekanata, FMN
CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
SASTANAK ŽURNAL KLUBA

Pozivaju se sve zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti da uzmu učešća u radu Žurnal kluba dana 1.3.2018. godine od 20.30 časova u Farmakološkoj učionici

Tema: Kanabidiol i kanabidivarin kao antiepileptici kod Dravetovog i Lenoks-Gastaut sindroma

Prikaz priprema: prof. dr Slobodan Janković
27 FEB 2018   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
PREDAVANJE

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

Anatomija hedonizma ili o gojaznosti.

Predavač: Anatomija hedonizma ili o gojaznosti.27.02.2018. godine,14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka
 7 DEC 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Efekti hronične primene folne kiseline na funkciju izolovanog srca pacova

Predavač: Sar. u nastavi Tomislav NikolićMetode za određivanje antiinflamatorne aktivnosti

Predavač: Sar. u nastavi Anica Petković

7.12.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


 4 DEC 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj prekondicioniranja antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala i nikorandilom na funkcionalni oporavak izolovanog srca pacova

Predavač: Sar. u nastavi Jovana Jeremić

04.12.2017., 14.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju (broj 33), Institut FMN

Metode za određivanje antiinflamacijske aktivnosti

Predavač: Sar. u nastavi Anica Petković

04.12.2017., 14.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju (broj 33), Institut FMN


30 NOV 2017   

PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU
I CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Poštovani profesori, koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da će naredni stručni sastanak Društva imunologa Srbije-Podružnice za Centralnu Srbiju i Centra za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija biti održan u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u četvrtak, 30.11.2017. godine sa početkom u 16 časova.

Predavač: asst. dr Marina Gazdić
Tema: ,, Interakcija mezenhimalnih matičnih ćelija i regulatornih T limfocita igra važnu ulogu u redukciji akutnog oštećenja jetre"

Oponent: doc. dr Jelena Pantić

U prilogu dostavljamo sažetak predavanja i prezentaciju.
23 NOV 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj prekondicioniranja hiperbaričnom oksigenacijom u kombinaciji sa antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala na funkcionalni oporavak izolavanog srca pacova

Predavač: Sar. u nastavi Jovana JeremićBiohemijske metode za određivanje reaktivnih kiseoničnih vrsta

Predavač: Sar. u nastavi Marko Ravić

23.11.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


16 NOV 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Koncentracija mikropartikula i biomarkera oksidacionog stresa kod pacijentata obolelih od reumatiodnog artritisa

Predavač: Sar. u nastavi Aleksandra Vranić

04.12.2017., 14.00 časova, vežbaonica za Fiziologiju (broj 33), Institut FMN

Animalni modeli farmakološki izazvane kardiotoksičnosti

Predavač: Marina Ranković

16.11.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


 9 NOV 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Pokazatelji aktivacije hemostaze kod pacijenata sa autoimunim bolestima (globalne hemostatske metode)

Predavač: Sar. u nastavi Aleksandra VranićBiohemijske metode za određivanje indeksa lipidne peroksidacije

Predavač: Ass. Nataša Mijailović

9.11.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


26 OKT 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj prekondicioniranja antagonistima L-tipa kalcijumskih kanala na funkcionalni oporavak izolavanog srca pacova

Predavač: Sar. u nastavi Jovana JeremićMetode farmakološke indukcije srčane insuficijencije i kardiotoksičnosti

Predavač: Marina Ranković

26.10.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


12 OKT 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Antioksidacioni i kardioprotektivni efekti metanolnih ekstrakata Galium verum L. i Allium ursinum L.

Predavač: Sar. u nastavi Jovana BradićBiohemijske metode za određivanje reaktivnih azotnih vrsta

Predavač: Ass. Maja Savić

12.10.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


28 SEP 2017   

TRENDS IN STEM CELL RESEARCH
AND CELL-BASED THERAPY


Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u saradnji sa Asocijacijom italijanskih i srpskih naučnika i istraživača i Ambasadom Republike Italije u Srbiji organizuje naučni skup ,,Trends in Stem Cell Research and Cell-based Therapy” koji će se održati 28. septembra 2017. godine u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Opširnije možete videti ovde.
21 SEP 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Imunohistohemijske karakteristike i redoks status hipofizno-gonadalnog sistema nakon aplikacije anaboličkog steroida peripubertalnim i adultnim mužjacima pacova

Predavač: Ass. dr Jasmina SretenovićBiohemijske metode za detekciju glutationa (ciklus glutationa)

Predavač: Ass. Katarina Radonjić

21.09.2017., 14.30 časova, Plava sala (broj 44), Fakultet medicinskih nauka


 1 JUN 2017   

PODRUŽNICA DRUSTVA IMUNOLOGA ZA CENTRALNU SRBIJU
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 01. juna 2017. u 14.00 u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" Fakulteta medicinskih nauka prisustvujete predavanju pod nazivom:
,,Uloga galektina 3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze" koje će održati:
Ass. dr Aleksandar Arsenijević

11 MAJ 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj treninga i detreninga na funkciju miokarda i oksidacioni stres pacova.

Predavač: Mr pharm. Anica Petković

11.05.2017., 14.30 časova, Plava sala, Fakultet medicinskih nauka


11 MAJ 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Uticaj treninga i detreninga na funkciju miokarda i oksidacioni stres pacova.

Predavač: Mr pharm. Anica Petković

11.05.2017., 14.30 časova, Plava sala, Fakultet medicinskih nauka


13 APR 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 13.04.2017. u 14:00 u Amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


"Uticaj novosintetisanog liganda (O,O-dietil- (S,S)-etilendiamin-N,N-di- 2-amino- (-3cikloheksil) propanoat dihlorhlorida) na rast i metastaziranje tumora: tumoricidni efekat in vitro i modulacija antitumorskog imunskog odgovora in vivo" koje će održati

Milena Jurišević


23 MAR 2017   

CENTAR ZA FARMACEUTSKA I FARMAKOLOSKA ISTRAŽIVANJA
Katedra za fiziologiju
STRUČNI SASTANAK

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku sa sledećim tematskim jedinicama:

Inflamaciono-oksidacioni status trudnica koje boluju od trombofilije.

Predavač: Aleksandra DimitrijevićUticaj subhroničnog opterećenja homocisteinom na koronarnu hemodinamiku i oksidacioni stres kod pacova: efekti sumporovitih aminokiselina (metionina, N-acetilcisteina i cisteina) i neorganskog Na-hidrogensulfida.

Predavač: Ass. dr Tamara Nikolić

23.03.2017., 14.30 časova, Žuta sala (desno 41), Fakultet medicinskih nauka


 2 MAR 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 02.03.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg karcinoma dojke" koje će održati

Nevena Gajović


 9 FEB 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 09.02.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita" koje će održati

Marina Gazdić


 2 FEB 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 2.2.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Značaj IL-33 u metastaziranju mišjeg melanoma” koje će održati

Andra Jevtović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
19 JAN 2017   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 19.1.2017. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj signalnog puta IL-33/ST2 na razvoj nekroze kod karcinoma dojke” koje će održati

Miloš Milosavljević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
15 DEC 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 15.12.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj novosintetisanog liganda (O,O-dietil- (S,S)-etilendiamid-N,N-di- 2-amino- (3-cikloheksil) propanoat dihidrohlorida) na rast i metastaziranje tumora: tumorocidni efekat in vitro i modulacija antitumorskog imunskog odgovora in vivo ” koje će održati

Milena Jurišević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 1 DEC 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 1.12.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Leptin, Galektin-1 i Galektin-3 u limfangiogenezi kolorektalnog karcinoma” koje će održati

Sara Petrović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 3 NOV 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 03.11.2016. u 15:15 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uloga galektina 3 u eksperimentalnom modelu akutnog pankreatitisa” koje će održati

Bojan Stojanović


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
20 OKT 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 20.10.2016. u 15:15 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uticaj mezenhimalnih matičnih ćelija u animalnom modelu akutnog zapaljenja debelog creva izazvanog dekstran natrijum sulfatom” koje će održati

Aleksandar Nikolić


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
13 OKT 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 13.10.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Uloga galektina-3 u patogenezi eksperimentalnog autoimunskiog miokarditisa” koje će održati

Marina Miletić Kovačević


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
27 SEP 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 27.09.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Nova populacija ljudskih memorijskih T limfocita sa naivnim membranskim fenotipom” koje će održati

prof. dr Janko Nikolić Žugić
Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology,
Co-Director, University of Arizona Center on Aging, University of Arizona, College of Medicine, Chairman of the Board and CEO, American Aging Association
12 SEP 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Efekti aktivnih principa izolovanih iz onosma visiani na apoptotsku smrt leukemijskih limfocita“ koje će održati Željko Todorović

15 MAR 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Uloga Interleukina-33 u patogenezi karotidne bolesti“ koje će održati dr Biljana Ljujić

15.03.2016. od 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka,

 8 MAR 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete

predavanju
„Imunomodulatorni efekti antimikrobnih peptida izolovanih iz kože žaba“ koje će održati dr Jelena Pantić

i predavanju
Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita“ koje će održati dr Marina Gazdić

08.03.2016. od 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka,

 1 MAR 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

„Galektin-3 ima važnu proinflamatornu ulogu u početnoj fazi akutnog kolitisa i pospešuje aktivaciju NLRP3 inflamazoma u makrofagama i produkciju IL-1β“

01.03.2016. u 14.30 sati u Plavoj sali (broj 44) Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Bojana Simović Marković
 2 FEB 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

„Uticaj dijabetes melitusa na rast i progresiju mišjeg tumora dojke“

2.02.2016. u 14.30 sati u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Nevena Gajović
26 JAN 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 26.01.2016. u 13 sati, u plavoj sali na Fakultetu medicinskih nauka prisustvujete predavanju:

„Principi funkcionisanja imunskog sistema i njihova (ne)primenjivost na imunski sistem u starenju"

koje će održati
profesor Janko Nikolić Žugić
Professor and Head, Department of Immunobiology
Co-Director, Arizona Center on Aging
Bowman Professor in Medical Research
17 JAN 2016   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da 17.11.2016. u 14:00 sati u amfiteatru "prof. dr Milosav Kostić" prisustvujete predavanju


“Modulacija inflamacije u jetri mezenhimalnim matičnim ćelijama” koje će održati

Jamin Nurković


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
23 MAR 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„ Primena mezenhimalnih matičnih ćelija suprimira efektorske funkcije NKT ćelija u jetri i redukuje oštećenje hepatocita“

23.03.2015. u 20.30 sati u Plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati
Dr Marina Gazdić
Mezenhimalne matične ćelije (MSC) su adultne, multipotentne matične ćelije koje se zbog svog regenerativnog i imunosupresivnog potencijala primenjuju u terapiji degenerativnih i autoimunskih bolesti. MSC moduliraju aktivnost profesionalnih antigen prezentujućih i NK ćelija, T i V limfocita, ali njihova uloga u modulaciji NKT ćelija nije u potpunosti razjašnjena. S obzirom da su NKT ćelije najbrojnije u jetri i da su glavne efektorske ćelije u fulminantnom hepatitisu, ispitivana je interakcija MSC i NKT ćelija u eksperimentalnim modelima hiperakutnog oštećenja jetre. Korišćeni su modeli: ,,Fulminantni hepatitis indukovan primenom Konkanavalina A“ i ,,Fulminantni hepatitis indukovan primenom Alfa-galaktozilceramida“.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 9 FEB 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Uloga infekcije Cytomegalovirus-om u patogenezi EAE"

09.02.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Jelena Milovanović

Virusna infekcija se navodi kao najverovatniji faktor okoline koji utiče na razvoj multiple skleroze. Postoje konfliktni podaci o ulozi infekcije Cytomegalovirus-om u patogenezi multiple skleroze. Cilj ovog istraživanja je da ispita kako infekcija Cytomegalovirus-om utiče na razvoj neuroimunske inflamacije i to korišćenjem BALB/c miševa, rezistentnih na indukciju eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa, koji su pre imunizacije MOG35-55 peptidom inficirani mišijim Cytomegalovirus-om.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 2 FEB 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Uloga Gal-3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze"

02.02.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Dr Aleksandar Arsenijević

Primarna bilijarna ciroza (RVS) je autoimunska bolest jetre koju karakteriše destrukcija intrahepatičnih žučnih kanalića i prisustvo antimitohondrijalnih antitela. U RVS je imunski odgovor usmeren na E2 komponentu piruvat dehidrogenaze, enzima koji je lociran u mitohondrijama. Gal-3 je eksprimiran u brojnim epitelnim ćelijama, ta ekspresija se uglavnom povećava u inflamatornim stanjima i u tumorima, ali nema podataka o ulozi Gal-3 u patogenezi inflamatornih bolesti bilijarnih kanalića. Cilj ovog istraživanja je da se ispita uloga Gal-3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze u različitim eksperimentalnim modelima bolesti.

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
27 JAN 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Galectin-3 and immunometabolism"

27.01.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

Nada Pejnovic

Professor in Pathophysiology, Faculty of Medical Sciences University of Kragujevac

Metabolism and immunity regulate internal homeostasis, but the molecular mechanisms that associate immune/inflammatory responses and metabolic disorders are incompletely understood. Obesity via gain of ectopic fat and by inducing complex immune/inflammatory response in metabolic tissues promote insulin resistance, hepatic steatosis, and β cell failure thus representing the major risk factor for type 2 diabetes mellitus (T2DM). Galectin?3 (Gal-3) is a multifunctional molecule that participates in a spectrum of diseases, including metabolic disorders and particularly diabetic complications via its receptor function for advanced glycation end-products (AGEs) and advanced lipoxidation end-products (ALEs). Gal-3 modulates a variety of cellular functions, as well as inflammation and fibrogenesis. Detaljnije pogledajte ovde

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
12 JAN 2015   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

„Autoimmunity, inflammation and cytokine networks in psychosis" 12.01.2015. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati Milica Borovčanin, MD, PhD

The field of “psychoneuroimmunology” has gained increasing interest and research work during the last 20 years. Several epidemiological studies demonstrate a co-occurrence of autoimmune diseases, chronic inflammatory conditions, and mental disorders. Since in many cases the elevated prevalence of autoimmune/chronic inflammatory diseases existed before the onset of psychosis, the hypothesis was put forward that the onset of psychosis could be induced by an inflammatory process elicited by the autoimmune reaction. Animal models of psychotic conditions (maternal stress and inflammation paradigms) suggest that monocyte/microglia activation can be the result of a combination of genetic predisposition and/or first hit early stimulations of the monocytes and microglia, leading to developmental brain abnormalities. Detaljnije pogledajte ovde

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
22 DEC 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"ISTRAŽIVANJA uloge IL-33/ST2 signalnog puta u mišjem modelu polimikrobne sepse indukovane ligaturom i punkcijom cekuma" 22.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati dr Živan Babić.

U osnovi patogeneze sepse je kompleksni balans između proinflamatornog i antiinflamatornog imunskog odgovora koji konačno determiniše ishod bolesti. IL-33 je član familije IL-1 koji svoje dejstvo ostvaruje vezivanjem za receptorski kompleks sastavljen iz ST2 molekula i akcesornog proteina receptora za IL-1. IL-33 vezivanjem za ST2 receptor blokira transdukciju signala sa Toll-like receptora i povećava influks neutrofila na mesto infekcije. Ablacija gena za ST2 molekul smanjuje baktericidnu funkciju fagocita. Cilj planiranog istraživanja je definisanje efekta IL33/ST2 signalnog puta na različite ćelijske komponente imunskog odgovora u mišjem modelu polimikrobne sepse indukovane ligaturom i punkcijom cekuma.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 8 DEC 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"IL-33 u metastatskom modelu mišijeg malignog melanoma" 08.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati Doc. dr Gordana Radosavljević

Maligni melanom je najagresivnija forma tumora kože koju karakteriše brz rast i rana diseminacija metastatskih ćelija u udaljene organe. U brojnim studijama registrovano je da tumor infiltrišu različite subpopulacije leukocita.
U zavisnosti od različitih signala u tumorskoj mikrosredini, ćelije imunskog sistema mogu da suprimiraju ili promovišu progresiju tumora. Ova plastičnost ćelija imunskog sistema determinisana je stimulatornim ili supresivnim citokinima. Cilj istraživanja je da se ispita uticaj IL-33 na modulaciju urođenog antitumorskog imunskog odgovora u metastatskom modelu mišijeg malignog melanoma.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
 1 DEC 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA


Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"Uticaj hiperglikemije na rast i progresiju mišjeg tumora dojke modulacijom antitumorskog imunskog odgovora" 01.12.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati dr Nevena Gajović.

Pacijenti sa dijabetesom imaju povećanu incidencu tumora i mortalitet. Hiperglikemija pojačava oksidativni stres i sledstveno facilitira kancerogenezu, adhezivnost i invazivnost tumorskih ćelija. Hiperglikemija i oksidativni stres takođe menjaju aktivnost ćelija urođene i stečene imunosti. Uloga hiperglikemije na antitumorski imunski odgovor nije ispitivana

Cilj ovog istraživanja je ispitati uticaj hiperglikemije na rast i razvoj tumora dojke u eksperimentalnom mišjem modelu, kroz modulaciju antitumorskog imunskog odgovora.


Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
10 NOV 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

"Galektin 3 u patogenezi akutnog zapaljenja creva" 10.11.2014. u 18.30 sati u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka, koje će održati

dr Bojana Simović Marković. .

Rukovodilac grupe je Vladislav Volarević

Galektin 3 (Gal-3) je lektin koji ima važnu ulogu u inflamaciji i malignim bolestima creva, ali je njegov značaj u patogenezi ulceroznog kolitisa nepoznat. U ovom istraživanju ispitivan je uticaj delecija gena za Gal-3 i farmakološke inhibicije Gal-3 u patogenezi akutnog kolitisa indukovanog primenom dekstran natrijum sulfata (DSS).

Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra za molekulsku medicinu i ISTRAŽIVANJA matičnih ćelija pogledajte ovde
30 JUN 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju

"Metabolički poremećaji u starih T limfocita sprečavaju aktivaciju transkripcionih programa ključnih za imunost na infekciju" koje će 30.06.2014. u 14 sati, u plavoj sali Fakulteta medicinskih nauka održati

profesor Janko Nikolić Žugić
Chairman of the Board, American Aging Association
Bowman Professor and Head, Department of Immunobiology
Co-Director, Arizona Center on Aging
University of Arizona College of Medicine
 3 APR 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 03.04.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali


Predavač je dr Bojana Simović Marković. .

tema: "Uloga i značaj galektina 3 u patogenezi eksperimentalnog modela akutnog kolitisa".
 6 MAR 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 06.03.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali.


Predavač je dr Ilija Jeftić.

tema: "Uloga galektina-3 u razvoju steatohepatitisa i fibroze jetre u eksperimentalnom modelu gojaznosti".
20 FEB 2014   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 20.02.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali.


Predavač je Aleksandar Arsenijević.

tema: "Uloga galektina 3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze".
 1 JAN 1970   

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU I ISTRAŽIVANJA MATIČNIH ĆELIJA

Laboratorijski sastanak je zakazan za četvrtak 20.02.2014. sa početkom u 14:30 sati u plavoj sali.


Predavač je Aleksandar Arsenijević.

tema: "Uloga galektina 3 u patogenezi primarne bilijarne ciroze".