Trenutno ste na:
 
Nastavnici i saradnici
  Fakultet medicinskih nauka
  
Liste nastavnika i saradnika angažovanih
sa stručnim kvalifikacijama (CV)

 

  Lista nastavnika i saradnika angažovanih za studijske programe na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu

  Lista nastavnika angažovanih za studijske programe na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu

  Lista saradnika angažovanih za studijske programe na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu<

  Lista viziting profesora na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu

  Lista mentora na doktorskim akademskim studijama

  Lista članova Nastavno-naučnog većaFORMULAR za stručne kvalifikacije (CV) podatke nastavnika i saradnika možete preuzeti ovde.
Popunjen formular poslati na adresu akreditacija@medf.kg.ac.rs

 

  Uputstvo za navođenje afilijacije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih

Pravilno navedena institucija u kojoj autor radi (afilijacija) omogućava preciznije vrednovanje naučnog rada nastavnika, saradnika i istraživača ali i vrednovanje naučnog rada samog Univerziteta.
Uputstvo za navođenje afilijacije pogledajte ovde