Trenutno ste na:
 
Centar izuzet.vrednosti
 


Povezani sadržaji:
 
Početna strana Centra
Aktivnosti Centra
O Centru
Delatnost rada Centra
Ciljevi Centra
Istraživači u Centru
Projekti Centra
Rezultati Centra
Saradnja i organizacija
 

 

CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU
I ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
 

PROJEKTI MINISTARSTVA U KOJIMA UČESTVUJU ISTRAŽIVAČI CENTRA

 

 

2011 Projekti koje (su)finansira Ministarstvo od 2011. godine - (čije je finansiranje u toku)
Ime projekta: Farmakološka analiza efekata biološki aktivnih supstanci na izolovane glatke mišiće gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta čoveka
Vrsta projekta: osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Janković - Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Broj projekta: 175007
   
Ime projekta: Analiza strukture troškova i uticaja na zdravstveni budžet Republike Srbije epidemiološki najmasovnijih i / ili najskupljih oboljenja i procena odnosa troškova / efektivnost/ korisnost medicinskih intervencija.
Vrsta projekta: osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Doc. dr Mihajlo Jakovljević - Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Broj projekta: 175014
   
Ime projekta: Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi
Vrsta projekta: osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Prof. dr Nebojša Arsenijević- Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Broj projekta: 175069
   
Ime projekta: Razvoj infrastrukture i pripritetna polja nauke
Vrsta projekta: osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Prof. dr Miodrag Stojković - Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Broj projekta: 175103
   
Ime projekta: Uticaj IL-33/ST2 signalnog puta i galektina 3 u patogenezi periapikalnih promena.
Vrsta projekta: osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Prof. dr Aleksandra Lukić (Stomatološki fakultet, Univerziteta u Beogradu)
Broj projekta: 175071
   
Ime projekta: Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci
Vrsta projekta: osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Prof. dr Vera Dondur (Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu)
Broj projekta: 175071
   
2010 Projekti koje je (su)finansiralo Ministarstvo nauke do 2010. god.
Ime projekta: Farmakološka analiza efekata biološki aktivnih supstanci na izolovane glatke mišiće gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta.
Vrsta projekta: osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Janković - Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Broj projekta: 145005
   
Ime projekta: Imnoregulatorne interakcije u tumorskim i autoimunskim fenomenima
Vrsta projekta: osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Arsenijević - Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Broj projekta: 145065
   
Ime projekta: Razvoj ekspertskog sistema za izbor optimalne terapijske procedure za lečenje hroničnih masovnih nezaraznih bolesti
Vrsta projekta: Tehnološki razvoj
Rukovodilac projekta: Danijela Tadić - Mašinski fakultet u Kragujevcu
Broj projekta: 23007
   
Ime projekta: Strukturne modifikacije i reakcije mikroporoznih i mezoporoznih materijala
Vrsta projekta: Osnovna istraživanja
Rukovodilac projekta: Vera Dondur - Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
Broj projekta: 142055