Trenutno ste na:
 
Centar izuzet.vrednosti
 


Povezani sadržaji:
 
Početna strana Centra
Aktivnosti Centra
O Centru
Delatnost rada Centra
Ciljevi Centra
Istraživači u Centru
Projekti Centra
Rezultati Centra
Saradnja i organizacija
 

 

CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU
I ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
 

 ISTRAŽIVAČI U CENTRU

 

Spisak istraživača izabranih u nastavna/naučna i istraživačka zvanja


- prof. dr Miodrag Stojković, redovni profesor

- prof. dr Miodrag Lukić, profesor emeritus

- prof. dr Vera Dondur, redovni profesor

- prof. dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor

- prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor

- doc. dr Ivan Jovanović, docent

- doc. dr Vladislav Volarević, docent

- doc. dr Gordana Radosavljević, docent

- doc. dr Marija Milovanović, docent

- doc. dr Jelena Pantić, docent

 

Spisak istraživača izabranih u nastavna/naučna i istraživačka zvanja
   (u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Centru)


- prof. dr Miodrag Stojković, redovni profesor

- prof. dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor

- prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor

- doc. dr Ivan Jovanović, docent

- doc. dr Vladislav Volarević, docent

- doc. dr Gordana Radosavljević, docent

- doc. dr Marija Milovanović, docent

- doc. dr Jelena Pantić, docent