АКТУЕЛНО  
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Летњи распуст почиње 29 јула, а завршава се закључно са 25. авгусгом 2019. године. У том периоду, у складу са објективним потребама, организоваће се процес рада у договору са непосредним руководиоцима.. Одлуку можете погледати овде.


ФМН НА ШАНГАЈСКОЈ ЛИСТИ

Универзитет у Крагујевцу по први пут на Шангајској листи најбољих у 2019. години, за област Медицина-Клиничка медицина.
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је својим научно-наставним рад-ом и постигнутим резултатима препознат од стране најреле-вантнијих светских институција. Опширније погледајте овде.


MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА НАСТАВОМ

Закључци Већа семестара и одлуке Колегијума Факултета можете погледати овде.


УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ

Упутство за навођење афилија-ције приликом писања научног рада запослених погледајте овде


АКАДЕМСКИ
календар
2.7.2019. - Изазови интерпрофесионалног приступа пацијенту са полиморбидитетом у примарној здравственој заштити
ОБУКA ЗА САВЕТНИКА
ЗА ХЕМИКАЛИЈЕИстраживање о
миграцијама
студенатаSerbian Journal of Experimental
and Clinical ResearchНАУЧНИ СКУП ПОВОДОМ
СВЕТСКОГ ДАНА ИМУНОЛОГИЈЕ


Други научни састанак Центра за молекулску медицину и истраживање матичних ћелија, а поводом Светског дана имунологије има за циљ да омогући форум који би стимулисао сарадњу са сродним научним установама у Србији као и са другим истраживачким групама нашег Факултетa и Универзитета. Други, не мање важан циљ је да прикаже резултате научних истраживања у Центру и другим научно-истраживачким установама.

Саопштења на овом састанку се базирају како на публикацијама у међународним часописима у периоду од годину дана колико је протекло од претходног састанка поводом Светског дана имунологије, тако и на истраживањима која су у току и тек треба да буду објављена.

Научни скуп ће се одржати у сали проф. др Љубиша Аћимовић (плава сала) Факултета медицинских наука у уторак, 23.04.2019. године са почетком у 09:45 часова.

Центар у 2018. години:
Претходне године у Центру за молекулску медицину и истраживање матичних ћелија (који има статус центра изузетних вредности) истраживања је спроводило 9 професора (један емеритус, 4 редовна и 4 ванредна), три доцента и десетине млађих истраживача и докторанада, а у оквиру: 3 међународна; 6 пројеката Министарства за просвету, науку и технолошки развој; 3 макро и 19 јуниор пројеката Факултета медицинских наука.
Ова група истраживача је у периоду од годину дана објавила 29 М20 (13 М21, 7 М22 и 9 М23) и 6 М51 публикација. У истом периоду у Центру је урађено и одбрањено 7 докторских дисертација.
Наставници Центра су у протеклој деценији били доминантни предавачи на четири изборна подручја у оквиру Докторске школе (Докторских академских студија). Тако су у Центру спровођена и истраживања за докторске дисертације у оквиру следећих изборних подручја: Онкологија; Имунологија, инфекција и инфламација; Матичне ћелије у биомедицинским наукама; Истраживања у стоматологији.
Центар већ годинама успешно доприноси развоју науке и стварању кадрова Факултета медицинских наука кроз сарадњу са великим бројем наставника и сарадника који сада успешно раде и дисеминују научну мисао и метод у оквиру катедри за: имунологију, онкологију, генетику, хирургију, стоматологију, инфективне болести, биохемију, патолошку анатомију, хистологију и ембриологију, патолошку физиологију, психијатрију, интерну медицину, оториноларингологију, неурологију, хигијену и екологију, медицинску статистику и информатику, гинекологију и акушерство, фармацеутску технологију, хемијске предмете, клиничку фармацију (да набројимо само неке). Та сарадња је омогућила и већи број квалитетних докторских дисертација које су у потпуности или делом урађене у нашем Центру. Такође, Центар сарађује и са сродним институцијама у земљи као што су: Природно-математички факултет у Крагујевцу, Војномедицинска академија у Београду, Медицински факултет у Београду, Институт за медицинска истраживања у Београду, Институт за биолошка истраживања у Београду, Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Институт за примену нуклеарне енергије у Београду, као и у иностранству: универзитети у Пекингу, Берну, Бирмингену, Тексасу, Лунду, Ријеци, Северној Ирској, Њукаслу, Братислави, Софији и Валенсији. Опширније погледајте овде


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ школске 2019/2020.
6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) (Second Announcement, Vrnjacka Banja/Serbia, September 11-14, 2019.)
Свечано уручене дипломе свршеним студентима
УНКГ по први пут на Шангајској листи најбољих у 2019. години, за област медицина-клиничка медицина
Пријемни испит - МЕДИЦИНА
Конкурс за упис у прву годину студија школске 2019/2020.
Наставници ФМН гости универзитета Васил Голдиш у Араду
Годишње награде за најбоље докторске дисертације студената у школској 2017-2018. години
Студенти фмн освојили три сесије у Бања Луци
ФМН добио нове чланове Алумни клуба
Уручено признање ''Капетан Миша Анастасијевић'' декану ФМН
Нови број часописа SJECR
Vol 20 no. 1

3rd International Conference on Bioethics in the New Age of Science (Call for papers 10-11 October 2019)
Announcement for Award Competitions at the Joint Meeting of IACS-North American and European Sections in Banja, Vrnjacka, Serbia (September 11-14, 2019).
Почела реализација заједничког пројекта ФМН и ''И.М.СЕЧЕНОВ'' универзитета из Москве
Продубљивање сарадње ФМН и Каролинска института из Шведске

Хоћу-нећу баш тај факултет

Обука за саветника за хемикалије и полагање испита за обнову лиценце за саветника за хемикалије
СУДСКА МЕДИЦИНА
(распоред практичног испита уторак, 09.07.2019.)

Распоред практичног испита из судске медицине погледајте овде. (НОВО)


НЕУРОЛОГИЈА
(јулски испитни рок)

Обавештавају се студенти ИАСМ да ће извлачење за практични испит (завршна провера вештина) и поправни модулски тестови бити одржани 8.7.2019. у 11:10 часова на Факултету у Великој сали, и непосредно након тога (8.7.2019) и сутрадан (9.7.2019) ће бити одржан практични испит на Клиници за неурологији (детаљније информа-ције студенти ће добити на извлачењу).
Опширније погледајте овде (НОВО)


Остале информације погледајте овде

ОДБРАНА ЗАВРШНИХ (ДИПЛОМСКИХ) РАДОВА

Обавештење о терминима Одбрана завршних (дипломских) радова на ИАС фармације погледајте овде

Спискове студената са сатницама полагања погледајте овде (НОВО)


МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 1
(термин предиспитих консултација)

Обавештавају се студенти да ће предиспитне консултације из предмета Медицинска хемија 1 бити одржане 05.07.2019. године (петак) од 10:30 до 11:30 часова у Жутој сали (С35).


Остале информације погледајте овде

ЗДРАВСТВЕНА ЕКОНОМИЈА
(промена сале за предавања)

Због заузетости сале на 8. спрату КЦ Крагујевац, предавања из предмета Здравствена економија предвиђена 17.5.2019. године одржаће се у сали на Интерној клиници од 14.00 - 15.30 часова. (НОВО)


УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ
(промена термина наставе)

Настава у XI недељи из предмета Ургентна стања у стоматологији планирана за 3.5.2019. године одржаће се у XIV недељи наставе у термину од 8.00 часова у Сали 2 на Стоматологији.(НОВО)


Остале информације погледајте овде

ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ
(обавештење)

Обавештавају се студенти друге године основних струковних студија да је дошло до промене термина испита из предмета Информатика у здравству. Испит ће се одржати у уторак 25.06.2019. године у следећим терминима: 13:30-16:00 Струковни физиотерапеути, 16:00-18:30 Струковне медицинске сестре/техничари (НОВО)


ГЕРИЈАТРИЈА СА НЕГОМ
(упис оцена и потписивање индекса)

Упис оцена и потписивање индекса из предмета Геријатрија са негом обавиће се 20.6. у 11.00 часова на 3. спрату Интерне клинике. (НОВО)


Остале информације погледајте овде

ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА
у школској 2018/2019. године

Термин овере летњег семестра школске 2018/2019. године можете погледати овде (НОВО)


Остале информације погледајте овде
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Факултет медицинских наука рaсписао је Конкурс за упис на специјалистичке студије – специја-листа фармације у школској 2017/2018. години.

Опширније погледајте овде. (НОВО)


ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА

Информаторе (силабусе) предмета погледајте овде.


Остале информације погледајте овде

КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Факултет медицинских наука рaсписао је КОНКУРС ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години.

Рок за пријаву на конкурс је до 15.5.2019. године
Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем телефона 034/306-800 лок. 124.

Опширније погледајте овде. (НОВО)


Остале информације погледајте овде

МАСТЕР МЕНАЏЕР У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
интердисциплинарни
студијски програм

ЕВАЛУАЦИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ СЕРВИСА
(термини предавања)

Предавања из предмета Евалуација и планирање здравствених сервиса од 25.5.2019. године..
Детаљније погледајте овде(НОВО)


АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести и конкурси
везани за научно истраживачки рад


ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ
Центар за молекулску медицину и
истраживање матичних ћелија


ПРОЈЕКТИ
Пројекти који се тренутно реализују
Архива ЈУНИОР пројеката

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Актуелности из Центара

ДОКУМЕНТА И ПЛАНОВИ НИР-а
Документа потребна за пријаву
пројеката

АКТУЕЛНОСТИ
Најновије вести из Центра, најаве лабораторијских састанака и жур-нал клубова

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ
Оснивање Центра
Организација Центра
Делатности Центра
Истраживачи у Центру

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА
Резултати пројеката Центра

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња и
организација научних скупова

Студентске летње стручне праксе (НОВО)

Опширније погледајте овде

Остале вести у вези са програмима PhD и мастер студија, летњих школа погледајте овде

Корисне информације у вези са ступендијама можете наћи и на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената овде