AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

79. sednica NNV

79. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 27.02. 2019. godine (sreda) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 78. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 78. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
28.3.2019. - Anemije usled nedostatka gvožđa i druge hipoproliferativne anemije


17.3.2019. - Aktuelna lokalna i sistemska suplementacija u oftalmologiji


16.3.2019. - Drugs and kidney in clinical practice


16.3.2019. - Lekovi i bubreg u kliničkoj praksi
OBUKA ZA SAVETNIKA
ZA HEMIKALIJEIstraživanje o
migracijama
studenataSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research

INTENZIVIRANJE SARADNJE SA
MEDICINSKIM FAKULTETOM U BEOGRADU


Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof.dr Nebojša Lalić i dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu prof.dr Vladimir Jakovljević potpisali su danas Sporazum o saradnji kojim se definišu međusobni odnosi u okviru poslovno-tehničke saradnju naše dve ustanove.

Ovaj dokument predviđa saradnju u realizaciji nastave, naučno-istraživačkog rada, zdravstvene delatnosti, kao i u drugim oblastima za koje postoji zajednički interes.

Opširnije pogledajte ovde
Predstavljanje fondacije ''Zajedno za mlade - Prof. dr Danica Grujičić'' (29.3.2019)
6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) (The First Announcement, Vrnjacka Banja/Serbia, September 11-14, 2019.)
Sastanak Centra za funkcionalna istraživanja - Katedra za fiziologiju (14.3.2019)
- Javne odbrane doktorske disertacije
Hoću-neću baš taj fakultet
Novi broj časopisa SJECR
vol19 no. 4


Takmičenje za najbolju studentsku ideju 2019.
Intenziviranje saradnje sa Medicinskim fakultetom u Beogradu

KONKURS ZA ČLANOVE KgPSA tima za 2019. godinu

Produbljivanje saradnje FMN i Karolinska instituta iz Svedske

Obuka za savetnika za hemikalije i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije


FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
(obaveštenje za studente)

Potrebno je da se studenti koji nisu položili aktivnost u nastavi modula 1 iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija, jave u RH Centar KCK 11. 3. 2019. godine u 11.00 časova radi dogovora o polaganju aktivnosti u nastavi. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA
(rotacija grupa za vežbe)

Rotaciju grupa za vežbe iz predmeta G06 - Farmaceutska biotehnologija pogledajte ovde.


ZAVISNOST OD LEKOVA I ZLOUPOTREBA LEKOVA
(promena termina grupa za vežbe)

Promenu termina grupa za vežbe iz predmeta Zavisnost od lekova i zloupotreba lekova pogledajte u silabusu predmeta ovde.


VESTINA FARMACEUTSKE KOMUNIKACIJE
(rotacije grupa za vežbe)

Rotacije grupa (vežbe) iz predmeta Veština farmaceutske komunikacije možete pogledati u silabusu predmeta ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

HIRURGIJA
(promena termina modulskog testa)

Prvi modulski test iz predmeta Hirurgija održaće se u sredu 13.03.2019. godine od 17.30 časova u Sali na 8. spratu KCK. (NOVO)


OTORINOLARINGOLOGIJA
(promena termina nastave)

Predavanja i vežbe iz predmeta Otorinolaringologija u V nedelji održaće se u sledećim terminima:
13:15 - 15:30
predavanja u Zelenoj sali
15:45 - 17:15     vežbe na Klinici za otorinolaringololgiju
(NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

DIJETETIKA
(promena termina nastave)

Zbog preklapanja nastave, umesto sredom, predavanja i vežbe iz predmeta Dijetetika održavaće se petkom od 11.15 časova u Sali na 8. spratu KC.
Opširnije možete pogledati u silabusu predmeta ovde (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

POČETAK NASTAVE PO IZBORNIM PODRUČJIMA

Obaveštenje o o početku nastave na DAS-u po izbornim područjima možete pogledajte ovde (NOVO)


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Spisak studenata koji su prijavili ispit Informatičke metode u biomedicinskom istraživanjima, u februarskom ispitnom roku 2019. godine možete pogledati ovde


Ostale informacije pogledajte ovde
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije specija-lista farmacije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Specijalistički ispit iz Dečije i preventivne stomatologije zakazan je za ponedeljak 28. januar 2019. godine u prostorijama Zavoda za stomatologiju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu u 10 časova. Opširnije pogledajte ovde

(NOVO)


INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

BAZIČNE VESTINE U INFORMATICI
(januarski ispitni rok)

Ispit iz Bazičnih veština u informatici održaće se 2.2.2019. godine od 13.00 časova (NOVO)


KVANTITATIVNE METODE U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA
(januarski ispitni rok)

Ispit iz Kvantitativnih metoda u zdravstvenim organizacijama održaće se 9.2.2019. godine od 13.00 časova. (NOVO)


AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Konkurs za upis na MASTER studije BIOINŽENJERINGA pogledajte ovde (NOVO)

Projekti razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus+

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde