Ō

(15. 16. ) - 15.2. 22.2.2019. , 22.2. 23.2.2019. . .


- ŎE

78. a

78. - 30.01.2019. () 13.30 .

.


77. -

77. - - .


.


΀Ō ȣȣ

-16.3.2019. - Drugs and kidney in clinical practice


16.3.2019. -
A
ȣ
Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research

Č


. . - .

, - , , .
SJECR
vol19 no. 4


2019.
CV NETWORKS
(Vol. 17 No. 4 - December 2018 )

(25.12.2018)
Joint meeting of Kragujevac and Szeged92019.. ,

( a)

1.2.2019. (12:00-13:00 , : 3 4). / 07.02.2019. (11:00-13:00 , : 3). ()()

2018/19. 30. 1. 2019. 11.00 . ()


()


ȣ
( )

06 - .( )

.


ȣ
(e )

e () .


ȣ
( )

15.15-16.45 . ()


ȣ
( )

I 13.2.2019. 12.2.2019. 2 7.30-9.00. ()


ȣ
( )

, , 11.15 8. .
()


( ) 2018/2019. ()


()


E
()

, 2019. ()


I II
2018/2019.

I II 2018/19.


III IV
2018/2019.

III IV 2018/19.ȣ ȣ ȣ ȣ

ȣ ȣ ȣ ȣ 2017/2018.

a - 2017/2018. .

. ()


() .ȣA A ȣ

28. 2019. 10 .

()


ȣ

() .
( )

2.2.2019. 13.00 ()


ȣ
( )

9.2.2019. 13.00 . ()


Σ


-


, -

ȣ
ŀ Č

Ō ()

, +

PhD ,

-