AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

79. sednica NNV

79. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 27.02. 2019. godine (sreda) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 78. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 78. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
28.3.2019. - Anemije usled nedostatka gvožđa i druge hipoproliferativne anemije


17.3.2019. - Aktuelna lokalna i sistemska suplementacija u oftalmologiji


16.3.2019. - Drugs and kidney in clinical practice


16.3.2019. - Lekovi i bubreg u kliničkoj praksi
OBUKA ZA SAVETNIKA
ZA HEMIKALIJEIstraživanje o
migracijama
studenataSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research

PRODUBLJIVANJE SARADNJE FMN
I KAROLINSKA INSTITUTA IZ SVEDSKE


Gost Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u okviru Erasmus+ projekta, bio je prof. dr Hakan Wallen, profesor kardiologije na Karolinska Institutu (Stokholm, Svedska), potpredsednik odeljenja za kliničke nauke Karolinska Instituta (Danderyd bolnica), prodekan za postdiplomsku nastavu na kliničkim naukama, viši konsultant Klinike za kardiologiju Danderyd bolnice u Stokholmu.

Opširnije pogledajte ovde


Predstavljanje fondacije ''Zajedno za mlade - Prof. dr Danica Grujičić'' (29.3.2019)
6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) (The First Announcement, Vrnjacka Banja/Serbia, September 11-14, 2019.)
Sastanak Centra za funkcionalna istraživanja - Katedra za fiziologiju (14.3.2019)
- Javne odbrane doktorske disertacije
Hoću-neću baš taj fakultet
Novi broj časopisa SJECR
vol19 no. 4


Takmičenje za najbolju studentsku ideju 2019.
Intenziviranje saradnje sa Medicinskim fakultetom u Beogradu

KONKURS ZA ČLANOVE KgPSA tima za 2019. godinu

Produbljivanje saradnje FMN i Karolinska instituta iz Svedske

Obuka za savetnika za hemikalije i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije


FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
(obaveštenje za studente)

Potrebno je da se studenti koji nisu položili aktivnost u nastavi modula 1 iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija, jave u RH Centar KCK 11. 3. 2019. godine u 11.00 časova radi dogovora o polaganju aktivnosti u nastavi. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

FARMACEUTSKA BIOTEHNOLOGIJA
(rotacija grupa za vežbe)

Rotaciju grupa za vežbe iz predmeta G06 - Farmaceutska biotehnologija pogledajte ovde.


ZAVISNOST OD LEKOVA I ZLOUPOTREBA LEKOVA
(promena termina grupa za vežbe)

Promenu termina grupa za vežbe iz predmeta Zavisnost od lekova i zloupotreba lekova pogledajte u silabusu predmeta ovde.


VESTINA FARMACEUTSKE KOMUNIKACIJE
(rotacije grupa za vežbe)

Rotacije grupa (vežbe) iz predmeta Veština farmaceutske komunikacije možete pogledati u silabusu predmeta ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

HIRURGIJA
(promena termina modulskog testa)

Prvi modulski test iz predmeta Hirurgija održaće se u sredu 13.03.2019. godine od 17.30 časova u Sali na 8. spratu KCK. (NOVO)


OTORINOLARINGOLOGIJA
(promena termina nastave)

Predavanja i vežbe iz predmeta Otorinolaringologija u V nedelji održaće se u sledećim terminima:
13:15 - 15:30
predavanja u Zelenoj sali
15:45 - 17:15     vežbe na Klinici za otorinolaringololgiju
(NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

DIJETETIKA
(promena termina nastave)

Zbog preklapanja nastave, umesto sredom, predavanja i vežbe iz predmeta Dijetetika održavaće se petkom od 11.15 časova u Sali na 8. spratu KC.
Opširnije možete pogledati u silabusu predmeta ovde (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

POČETAK NASTAVE PO IZBORNIM PODRUČJIMA

Obaveštenje o o početku nastave na DAS-u po izbornim područjima možete pogledajte ovde (NOVO)


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Spisak studenata koji su prijavili ispit Informatičke metode u biomedicinskom istraživanjima, u februarskom ispitnom roku 2019. godine možete pogledati ovde


Ostale informacije pogledajte ovde
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije specija-lista farmacije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Specijalistički ispit iz Dečije i preventivne stomatologije zakazan je za ponedeljak 28. januar 2019. godine u prostorijama Zavoda za stomatologiju Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu u 10 časova. Opširnije pogledajte ovde

(NOVO)


INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

BAZIČNE VESTINE U INFORMATICI
(januarski ispitni rok)

Ispit iz Bazičnih veština u informatici održaće se 2.2.2019. godine od 13.00 časova (NOVO)


KVANTITATIVNE METODE U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA
(januarski ispitni rok)

Ispit iz Kvantitativnih metoda u zdravstvenim organizacijama održaće se 9.2.2019. godine od 13.00 časova. (NOVO)


AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Konkurs za upis na MASTER studije BIOINŽENJERINGA pogledajte ovde (NOVO)

Projekti razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus+

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde