AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

74. sednica NNV

74. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 26.9. 2018. godine (sreda) u 13.30 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
21.4. - Suvo oko i oboljenje meibomovih žlezda dijagnostika i terapija

OBUKA ZA SAVETNIKA
ZA HEMIKALIJE
Istraživanje o
migracijama
studenataSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research
IZABRAN PROJEKAT UNIVERZITETA NA ČETVRTOM ZASEDANJU SRPSKO-KINESKOG MESOVITOG KOMITETA

Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, u Pekingu je 18. januara 2018. godine održano Četvrto zasedanje srpsko-kineskog Mešovitog komiteta.

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio je državni sekretar, prof. dr Vladimir Popović, a kinesku delegaciju Huang Vei, zamenik ministra u Ministarstvu za nauku i tehnologiju Narodne Republike Kine.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Četvrtog zasedanja Mešovitog srpsko-kineskog komiteta.

Mešoviti komitet je ustanovio da je na Konkurs za sufinansiranje 5 zajedničkih naučno-istraživačkih projekata između Republike Srbije i Narodne Republike Kine u 2017-2019. godini prijavljeno 46 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon evaluacije predloga obavljene u obe zemlje, te u skladu s utvrđenim prioritetima, ukupno je za realizaciju izabrano 6 projekata u trajanju od tri godine među kojima je projekat Univerziteta u Kragujevcu

Naslov projekta:
Biološki efekti estrakata i molekula izolovanih iz biljaka sa teritorije Balkana

Srpski predlagač:
Nebojša Arsenijević

Kineska institucija:
Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences

Kineski predlagač:
Shishan Yu

Mešoviti komitet je ustanovio da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih projekata mobilnosti istraživača između Republike Srbije i Narodne Republike Kine u 2018/2019. godini prijavljeno 47 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, ukupno je za realizaciju izabrano 19 projekata u trajanju od dve godine.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.


Promocija gostujućeg profesora (Suresh Tyagi)

4th Congress of Physiological sciences of Serbia with international participation, 19-23, 2018.

8th International Congress of Patho-physiology (satelite symposium),
3.9.2018

Konkurs za upis na Doktorske akademske studije doktorska škola medicinske nauke u školskoj 2018/2019. godini
Korespondencija Univerziteta u Kragujevcu sa Fakultetom medicinskih nauka

Novi broj časopisa SJECR
vol19 no. 2


- Laboratorijski sastanci Katedre za hemijske predmete
Konačne rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita
Zajednički projekat kragujevačkih i kineskih naučnika

- Stručni sastanci Centra izuzetnih vrednosti
Obuka za savetnika za hemikalije i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije
Sastanci Žurnal kluba Katedre za farmakologiju i toksikologiju


SVEČANA DODELA INDEKSA

Termin svečane dodele indeksa studentima prve godine pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u zimskom semestru 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

SVEČANA DODELA INDEKSA

Termin svečane dodele indeksa studentima prve godine pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u zimskom semestru 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

SVEČANA DODELA INDEKSA

Termin svečane dodele indeksa studentima prve godine pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u zimskom semestru 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

SVEČANA DODELA INDEKSA

Termin svečane dodele indeksa studentima prve godine pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u zimskom semestru 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS

Preliminarnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde. (NOVO)


UPIS NA DRUGU GODINU
školske 2018/2019. godine

Obaveštenje u vezi sa upisom na drugu godinu možete pogledati ovde (NOVO)


UPIS NA TREĆU GODINU
školske 2018/2019. godine

Obaveštenje u vezi sa upisom na treću godinu možete pogledati ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije specija-lista farmacije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde.

Rok za prijavu na konkurs je do 30.6.2018. (NOVO)


INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

PRODUŽETAK TRAJANJA KONKURSA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE 2018/2019. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Konkurs za stipendiranje post- doktoranada Univerziteta u Kraguje-vcu i postdoktoranada sa univerzi-teta iz inostranstva u školskoj 2018/2019. godini

Opširnije pogledajte ovde

Projekti razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus+

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde