AKTUELNO  
 


NOVI STATUT FMN

(objavljeno 16.10.2018. godine)

Savet Univerziteta u Kragu-jevcu dao je saglasnost na novi Statut Fakulteta medicinskih nauka.

Novi Statut Fakulteta pogle-dajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendar
21.4. - Suvo oko i oboljenje meibomovih žlezda – dijagnostika i terapija

OBUKA ZA SAVETNIKA
ZA HEMIKALIJE
Istraživanje o
migracijama
studenataSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research
VII STUDENTSKI KVIZ ZNANJA FMN

Fakultet medicinskih nauka, u okviru proslave Slave i Dana fakulteta, organizuje VII studentski kviz znanja.

Prvi eliminicaoni krug VII studentskog kviza znanja biće održan u četvrtak 30. novembra 2017. godine od 14.00 časova u Amfiteatru FMN.

Završni krugovi i finale održaće se 7. decembra 2017. godine od 16.00 časova u Amfiteatru FMN.

Spisak ekipa koje su prijavile učešće na VII studentskom kvizu znanja kao i raspored takmičenja možete pogledati ovde


Izbori za članove studentskog parlamenta

Program plaćene prakse u Hemofarmu

Konkurs za upis na specijalističke i uže specijalističke studije u školskoj 2018/2019. godini
Informacije ľa studente

Predavanje prof. dr Danice Grujičić (odloženo)

Konkurs za prijavu studentskih formulara za 60. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije
Produžetak trajanja konkursa za upis u prvu godinu studija na master akademske studije - menadžment u sistemu zdravstvene zaštite
Novi broj časopisa SJECR
vol19 no. 3Promocija gostujućeg profesora (Suresh Tyagi)

4th Congress of Physiological sciences of Serbia with international participation, 19-23, 2018.

8th International Congress of Patho-physiology (satelite symposium),
3.9.2018

- Laboratorijski sastanci Katedre za hemijske predmete

- Stručni sastanci Centra izuzetnih vrednosti
Obuka za savetnika za hemikalije i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije
Sastanci Žurnal kluba Katedre za farmakologiju i toksikologiju

RESUSCITACIJA 2
(polaganje ispita iz praktičnih veština)

Polaganje ispita iz praktičnih veština za predmet Resuscitacija 2 obaviće se dana 18. 10. 2018. godine sa početkom u 15 časova. Opširnije pogledajte pogledajte ovde (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

MEDICINSKA HEMIJA 1
(nadoknada propuštene nastave i uvid u testove)

Obaveštenje o nadoknadi termina propuštene nastave i uvid u testove iz predmeta Medicinska hemija 1 možete pogledati ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u zimskom semestru 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

BOLESTI ZUBA - PRETKLINIKA

Obaveštenje o promeni termina modulskih testova iz predmeta Bolesti zuba - pretklinika možete pogledati ovde


KLINIČKA ENDODONCIJA I KLINIČKA ENDODONCIJA - STRUČNA PRAKSA

Obaveštenje o promeni termina modulskih testova iz predmeta Klinička endodoncija i Klinička endodoncija - stručna praksa možete pogledati ovde


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

SVEČANA DODELA INDEKSA

Termin svečane dodele indeksa studentima prve godine pogledajte ovde (NOVO)


RASPORED I KALENDAR NASTAVE

Raspored i kalendar nastave u zimskom semestru 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u ZIMSKOM semestru školske 2018/2019. godine pogledajte ovde (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

SVEČANA DODELA INDEKSA

Svečana dodela indeksa i početak nastave na Doktorskim studijama-Doktorska škola-medicinske nauke iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama održaće se u subotu 29.09.2018. godine, na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ sa početkom u 10.00 časova. (NOVO)


UPIS NA DRUGU GODINU
školske 2018/2019. godine

Obaveštenje u vezi sa upisom na drugu godinu možete pogledati ovde (NOVO)


UPIS NA TREĆU GODINU
školske 2018/2019. godine

Obaveštenje u vezi sa upisom na treću godinu možete pogledati ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE – SPECIJALISTA FARMACIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije – specija-lista farmacije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE 2018/2019. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2018/2019. godini.

Opširnije pogledajte ovde.

Rok za prijavu na konkurs je do 05.11.2018. godine. (NOVO)


INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

PRODUŽETAK TRAJANJA KONKURSA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE 2018/2019. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Konkurs za stipendiranje post- doktoranada Univerziteta u Kraguje-vcu i postdoktoranada sa univerzi-teta iz inostranstva u školskoj 2018/2019. godini

Opširnije pogledajte ovde

Projekti razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus+

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde