Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


18.11.
2020
среда

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:00Основи физичке хемије ZOOM (термин за наставнике)
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 10:00Токсикологија испит
 
10:15 - 16:15Органска хемија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
10:00 - 16:00Органска хемија 2 вежбе
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

КПР
08:00 - 11:00Медицинска хемија 2 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
07:30 - 11:55Клиничка фармација 3 вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 11:00Медицинска хемија 2 вежбе
 
11:10 - 21:40Статистика у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:30 - 16:30Основи физичке хемије вежбе
 
16:40 - 21:10Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:30 - 15:00Основи физичке хемије вежбе
 
15:10 - 21:10Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 10:00Инструменталне методе испит
 
10:30 - 13:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:30 - 15:00Увод у фармацеутску праксу вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:30 - 13:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
16:30 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
16:30 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
15:00 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Основи патолошке физиологије човека предавања
 
13:00 - 14:30Медицинска биохемија предавања
 
17:05 - 18:35Фармакологија 2 предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
10:40 - 12:55Клиничка фармација 1 предавања
 
13:00 - 16:45Фармацеутска етика са историјом фармације предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Основи физичке хемије предавања
 
09:30 - 10:00Основи физичке хемије семинар
 

ZOOM САЛА 1 ИНСТ
13:00 - 16:45Фармацеутска етика са историјом фармације ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 2 ИНСТ
08:00 - 09:30Основи патолошке физиологије човека ZOOM (термин за наставнике)
 
10:40 - 12:55Клиничка фармација 1 ZOOM (термин за наставнике)
 
13:00 - 14:30Медицинска биохемија ZOOM (термин за наставнике)
 
17:05 - 18:35Фармакологија 2 ZOOM (термин за наставнике)