Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


16.11.
2020
понедељак

АМФИТЕАТАР
10:15 - 11:15Фармацеутска технологија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 12:30Основи патолошке физиологије човека
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
10:15 - 11:15Фармацеутска технологија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 12:30Основи патолошке физиологије човека
(I модулски тест)
I модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
08:30 - 10:30Фармацеутска биотехнологија испит
 
14:30 - 16:45Фармацеутска хемија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
11:30 - 13:00Органска хемија 2
(за студенте који поново слушају)
вежбе
 
14:00 - 19:00Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
13:00 - 19:30Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
10:15 - 11:15Фармацеутска технологија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 12:30Основи патолошке физиологије човека
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
17:00 - 20:00Фармакокинетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 
18:30 - 20:00Фармакокинетика вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 1 предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
18:15 - 19:00Фармацеутска биологија са генетиком предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
12:00 - 14:20Увод у фармацеутску праксу предавање и семинар
 
13:00 - 14:30Фармацеутска микробиологија предавања
 
15:00 - 16:30Основи биохемије човека предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
09:00 - 10:30Индустријска фармација са козметологијом предавања
 
12:00 - 14:15Фармакокинетика предавање и семинар
 
15:00 - 18:00Општа и неорганска хемија предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
10:45 - 12:15Биофармација предавања
 

ZOOM САЛА 3 ИНСТ
12:05 - 14:15Фармакокинетика ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 5 ИНСТ
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 1 ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 6 ИНСТ
09:00 - 10:30Индустријска фармација са козметологијом ZOOM (термин за наставнике)
 
10:45 - 12:15Биофармација ZOOM (термин за наставнике)
 
15:00 - 16:30Основи биохемије човека ZOOM (термин за наставнике)
 
18:15 - 19:00Фармацеутска биологија са генетиком ZOOM (термин за наставнике)