Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


16.11.
2020
понедељак

АМФИТЕАТАР
12:45 - 13:45Анатомија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:15 - 16:15Патолошка физиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
16:30 - 17:30Биохемија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
17:45 - 18:45Радиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
19:00 - 20:00Хирургија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
12:45 - 13:45Анатомија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:15 - 16:15Патолошка физиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
16:30 - 17:30Биохемија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
17:45 - 18:45Радиологија
( I модулски тест)
I модулски тест
 
19:00 - 20:00Хирургија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

МАЛА САЛА
15:00 - 17:00Педијатрија испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
16:00 - 19:15Примарна здравствена заштита вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
12:45 - 13:45Анатомија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:15 - 16:15Патолошка физиологија
( I модулски тест)
I модулски тест
 
16:30 - 17:30Биохемија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
17:45 - 18:45Радиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
19:00 - 20:00Хирургија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
16:00 - 20:00Примарна здравствена заштита вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 12:00Епидемиологија испит
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 14:00Физиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 13:15Патолошка физиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 11:00Интерна медицина 2 предавања
 
11:15 - 12:00Нуклеарна медицина предавања
 
12:15 - 13:45Радиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 12:00Хирургија 1 предавања
 
09:00 - 10:30Примарна здравствена заштита предавања
 
11:00 - 12:30Медицина бола предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:00 - 12:30Ресусцитација 2 предавања
 

ZOOM САЛА 1 ИНСТ
08:00 - 14:00Физиологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 2 ИНСТ
11:00 - 12:30Медицина бола ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 3 ИНСТ
08:00 - 12:00Хирургија 1 ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 4 ИНСТ
08:00 - 13:15Патолошка физиологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 5 ИНСТ
11:00 - 12:30Ресусцитација 2 ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 6 ИНСТ
12:20 - 13:45Радиологија ZOOM (термин за наставнике)