Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

27.09.
2021
понедељак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 15:00Стручни састанак
(Додела индекса бруцошима)
састанак
 
16:00 - 18:00Одбрана докторске дисертације одбрана
 

МАЛА САЛА
09:00 - 11:15Микробиологија и имунологијa предавања
 
13:15 - 14:45Микробиологија и имунологијa вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
14:00 - 19:00Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
13:00 - 19:30Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
07:30 - 09:45Радиологија предавања
 
10:00 - 10:45Дентална оклузија и функција вилица предавања
 
11:30 - 13:00Фиксна протетика предавања
 
14:00 - 17:00Анатомија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:00 - 13:00Радиологија вежбе
 
13:15 - 14:45Микробиологија и имунологијa вежбе
 
16:00 - 19:15Примарна здравствена заштита вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
13:00 - 14:00Дипломски испит испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
16:00 - 20:00Примарна здравствена заштита вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
15:00 - 18:00Фармакокинетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
15:00 - 16:30Фармакокинетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
11:00 - 11:45Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
13:15 - 19:15Фиксна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
11:00 - 11:45Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
13:15 - 19:15Фиксна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
13:15 - 19:15Фиксна протетика вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА 1 (ONLINE)
08:30 - 10:00Фармацеутска технологија 1 предавања
 
09:00 - 15:00Физиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА 2 (ONLINE)
08:00 - 13:15Патолошка физиологија предавања
 
18:15 - 19:00Фармацеутска биологија са генетиком предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА 3 (ONLINE)
12:00 - 14:20Увод у фармацеутску праксу предавање и семинар
 
13:00 - 14:30Фармацеутска микробиологија предавања
 
15:00 - 16:30Основи биохемије човека предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА 4 (ONLINE)
12:15 - 14:30Клиничка физикална терапија II предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА 16 (ONLINE)
09:15 - 10:45Индустријска фармација са козметологијом предавања
 
12:30 - 14:00Фармакокинетика предавање и семинар
 
15:00 - 18:00Општа и неорганска хемија предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА 47 (ONLINE)
08:00 - 10:15Медицинска психологија предавања
 
08:00 - 11:00Интерна медицина 2 предавања
 
10:45 - 12:15Биофармација предавања
 
11:15 - 12:00Нуклеарна медицина предавања
 
12:15 - 13:45Радиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА 35 (ONLINE)
08:00 - 12:00Хирургија 1 предавања
 
09:00 - 10:30Примарна здравствена заштита предавања
 
09:00 - 11:15Општа физикална терапија предавања
 
11:00 - 12:30Медицина бола предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА 68 (ONLINE)
11:00 - 12:30Ресусцитација 2 предавања
 

РХ ЦЕНТАР (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
14:00 - 19:25Општа физикална терапија вежбе