Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


25.12.
2020
петак

АМФИТЕАТАР
09:30 - 11:00Орална медицина предавања
 
11:10 - 12:10Медицинска хемија 1
(II модулски тест)
II модулски тест
 
12:30 - 13:30Примарна здравствена заштита
(II модулски тест)
II модулски тест
 
13:45 - 15:45Статистика у фармацији
(II модулски тест)
II модулски тест
 
17:45 - 18:45Увод у фармацеутску праксу
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
09:30 - 11:00Ортопедија вилица предавања
 
11:10 - 12:10Медицинска хемија 1
(II модулски тест)
II модулски тест
 
12:30 - 13:30Примарна здравствена заштита
(II модулски тест)
II модулски тест
 
13:45 - 15:45Статистика у фармацији
(II модулски тест)
II модулски тест
 
16:00 - 17:30Гнатологија предавања
 
17:45 - 18:45Увод у фармацеутску праксу
(I модулски тест)
I модулски тест
 

МАЛА САЛА
10:00 - 11:30Неурологија и психијатрија вежбе
 
11:45 - 14:00Мобилна протетика предавања
 
14:05 - 15:35Одбрана докторске дисертације
(Станко Петровић)
одбрана
 
15:45 - 20:15Фармакоепидемиологија вежбе
 

АНАТОМСКА САЛА
09:00 - 12:05Хигијена и екологија вежбе
 
13:15 - 14:15Интерна медицина са педијатријом
(II модулски тест)
II модулски тест
 
14:30 - 17:45Хигијена са епидемиологијом вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:15 - 12:05Хигијена и екологија вежбе
 
13:00 - 15:15Анатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:45Биофизика вежбе
 
13:00 - 15:15Анатомија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 14:00Фармацеутска хемија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 13:55Фармацеутска хемија 2 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Неурологија и психијатрија предавања
 
09:35 - 11:05Медицинска хемија 1 вежбе
 
11:10 - 15:40Клиничка фармација 1 вежбе
 
15:45 - 18:00Биофизика предавања
 

КПР
08:00 - 15:15Биофизика вежбе
 
15:45 - 18:45Фармакоепидемиологија вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 15:15Биофизика вежбе
 
16:30 - 18:30Одбрана докторске дисертације
(Гордана Ђорђевић)
одбрана
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 11:00Медицинска хемија 1 вежбе
 
11:10 - 15:40Спортска фармација вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
11:10 - 12:10Медицинска хемија 1
(II модулски тест)
II модулски тест
 
12:30 - 13:30Примарна здравствена заштита
(II модулски тест)
II модулски тест
 
13:45 - 15:45Статистика у фармацији
(II модулски тест)
II модулски тест
 
17:45 - 18:45Увод у фармацеутску праксу
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 вежбе
 
11:10 - 14:10Клиничка фармација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Медицинска хемија 1 вежбе
 
11:10 - 14:10Клиничка фармација 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:30 - 16:30Основи морфологије човека вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 11:00Медицинска хемија 1 вежбе
 
11:10 - 17:10Спортска фармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:15 - 10:15Здравствена нега испит
 
10:30 - 15:00Основи морфологије човека вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 11:45Биохемија вежбе
 
13:00 - 17:50Основи патолошке физиологије човека вежбе
 
18:50 - 20:15Биофизика вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 10:15Патолошка анатомија вежбе
 
10:45 - 12:15Патолошка анатомија семинар
 
13:00 - 19:30Основи патолошке физиологије човека вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:00 - 10:15Патолошка анатомија вежбе
 
10:45 - 16:45Патолошка анатомија семинар
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:00 - 15:45Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
08:00 - 15:45Биохемија вежбе
 
18:50 - 20:15Биофизика вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 14:00Клиничка биомеханика вежбе
 
12:00 - 16:30Кинезитерапијске технике вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:15 - 17:15Ортопедија вилица вежбе
 
17:30 - 20:00Гнатологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
11:15 - 17:15Ортопедија вилица вежбе
 
14:15 - 16:15Мобилна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:15 - 16:15Мобилна протетика вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА ПАТОЛОШКО АНАТОМСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
07:30 - 10:00Патолошка анатомија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
11:30 - 14:30Орална медицина вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА БР. 27
10:45 - 16:45Патолошка анатомија семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 10:15Спортска фармација предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 08:45Статистика у фармацији ДОН
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Основи морфологије човека предавање и семинар
 
11:00 - 12:30Хистологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 08:45Хигијена са епидемиологијом предавања
 
09:00 - 11:15Кинезитерапијске технике предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Дерматовенерологија предавања
 
09:00 - 11:30Педијатрија са негом предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 08:45Оториноларингологија предавања
 
09:00 - 09:45Офталмологија предавања
 
10:00 - 12:30Психијатрија са негом предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
13:00 - 13:45Педијатрија са негом вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
15:00 - 18:00Основи радиологије и онкологије вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
13:15 - 14:00Психијатрија са негом вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
15:00 - 17:00Оториноларингологија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
15:00 - 17:00Офталмологија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
10:30 - 14:45Дерматовенерологија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:30 - 12:15Хирургија 1 вежбе
 
10:00 - 15:00Педијатрија вежбе
 

ZOOM САЛА 1 ИНСТ
08:00 - 10:15Спортска фармација ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 3 ИНСТ
08:00 - 08:45Оториноларингологија ZOOM (термин за наставнике)
 
09:00 - 09:45Офталмологија ZOOM (термин за наставнике)
 
11:00 - 12:30Хистологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 4 ИНСТ
08:00 - 09:30Основи морфологије човека ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 6 ИНСТ
08:30 - 13:00Стручни састанак
(Марина Томовић)
састанак