Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


19.11.
2020
четвртак

АМФИТЕАТАР
09:00 - 10:00Биофармација
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 12:30Ургентна медицина
(I модулски тест)
I модулски тест
 
12:45 - 13:45Медицинска хемија 2
(I модулски тест)
I модулски тест
 
14:00 - 17:00Одбрана специјалистичког рада одбрана
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:00Биофармација
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 12:30Ургентна медицина
(I модулски тест)
I модулски тест
 
12:45 - 13:45Медицинска хемија 2
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:00 - 16:00Веће семестара (Докторске студије) Веће
 

МАЛА САЛА
09:00 - 10:30Ортопедија вилица предавања
 
11:00 - 12:30Народно здравље предавања
 
12:45 - 15:00Хемија предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 11:00Фармакологија 2 вежбе
 
15:45 - 18:45Општа и неорганска хемија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 
11:30 - 17:45Aнатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 
11:30 - 17:45Aнатомија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 14:00Аналитичка хемија вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 14:00Аналитичка хемија вежбе
 
15:00 - 17:15Општа и неорганска хемија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Дентална анатомија предавања
 
10:00 - 11:30Орална медицина предавања
 
12:00 - 14:15Мобилна протетика предавања
 
15:15 - 16:45Гнатологија предавања
 

КПР
10:15 - 16:15Епидемиологија вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
09:00 - 12:30СП - Хигијена предавања
 
12:35 - 15:35Народно здравље вежбе
 
15:40 - 20:10Хемија вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 15:25Обрада резултата мерења вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:00Биофармација
(I модулски тест)
I модулски тест
 
12:45 - 13:45Медицинска хемија 2
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 
10:00 - 11:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса испит
 
13:00 - 18:30Фармаковигиланца вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 
10:00 - 11:30Клиничке евалуационе и терапијске технике испит
 
14:35 - 16:50Броматологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Обрада резултата мерења вежбе
 
10:00 - 10:30Стручна пракса СЕС испит
 
10:35 - 11:30Интерна медицина са негом испит
 
13:00 - 18:30Фармаковигиланца вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:00Фармакологија 2 вежбе
 
13:00 - 18:30Фармаковигиланца вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 12:30Медицинска хемија 2 вежбе
 
14:15 - 15:30Хумана Генетика испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 12:30Фармакологија 2 вежбе
 
17:00 - 20:00Фармакоепидемиологија вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 17:30Физиологија семинар
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 12:30Основи биохемије човека вежбе
 
12:45 - 20:00Патолошка анатомија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
12:45 - 20:00Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:00 - 17:30Физиологија семинар
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
08:00 - 14:15Физиологија семинар
 
14:30 - 20:30Основи биохемије човека вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:45 - 16:45Ортопедија вилица вежбе
 
17:00 - 20:00Гнатологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:45 - 16:45Ортопедија вилица вежбе
 
14:30 - 16:30Мобилна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:30 - 16:30Мобилна протетика вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА ПАТОЛОШКО АНАТОМСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
07:30 - 10:00Патолошка анатомија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
11:45 - 14:45Орална медицина вежбе
 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 48
09:00 - 12:00Имунологија, инфекција и инфламација предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 10:30Биологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
10:00 - 12:15Патолошка анатомија предавања
 
15:00 - 17:15Фармацеутска хемија 2 предавање и семинар
 
17:30 - 19:45Бионеорганска хемија предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Aнатомија предавања
 
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација II предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
07:30 - 09:45Фармаковигиланца предавање и семинар
 
10:00 - 12:15Фармакоепидемиологија предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:00 - 14:30Енглески језик предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
09:45 - 10:30Неурологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Епидемиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:00 - 12:30Медицинска рехабилитација II вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
12:00 - 13:45Неурологија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 15:15Интерна медицина 2 вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
15:30 - 19:15Хирургија 1 вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
10:00 - 15:00Педијатрија вежбе
 

ZOOM САЛА 1 ИНСТ
08:00 - 09:30Епидемиологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 2 ИНСТ
08:00 - 10:30Биологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 3 ИНСТ
07:30 - 09:45Фармаковигиланца ZOOM (термин за наставнике)
 
10:00 - 12:45Фармакоепидемиологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 4 ИНСТ
09:45 - 10:30Неурологија ZOOM (термин за наставнике)
 
11:00 - 14:30Енглески језик ZOOM (термин за наставнике)
 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 49
09:00 - 12:00Имунологија, инфекција и инфламација предавања