Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


18.11.
2020
среда

ВЕЛИКА САЛА
09:30 - 09:55Стручни састанак
(Етичка комисија)
састанак
 
10:00 - 11:00Медицинска хемија састанак
 

МАЛА САЛА
08:00 - 08:45Клиничка ендодонција предавања
 
09:00 - 09:45Болести зуба-претклиника предавања
 
10:15 - 13:30Хистологија и цитологија са ембриологијом предавања
 
15:15 - 19:50Хигијена и екологија вежбе
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:00Основи физичке хемије ZOOM (термин за наставнике)
 
13:10 - 15:10Офталмологија испит [поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит]
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 19:30Анатомија 1 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 19:30Анатомија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 10:00Токсикологија испит
 
10:15 - 16:15Органска хемија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
10:00 - 16:00Органска хемија 2 вежбе
 
16:15 - 20:00Општа и неорганска хемија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 11:30Интерна медицина са педијатријом предавања
 
11:45 - 14:00Орална хирургија предавања
 

КПР
08:00 - 11:00Медицинска хемија 2 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
07:30 - 11:55Клиничка фармација 3 вежбе
 
12:00 - 15:00Интерна медицина са педијатријом вежбе
 
15:15 - 19:55Хигијена и екологија вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 11:00Медицинска хемија 2 вежбе
 
11:10 - 21:40Статистика у фармацији вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 08:15Интерна медицина 1 извлачење комисије за испит
 
08:20 - 09:30Интерна медицина 1 полагање активности и поправни модулски тестови
 
09:35 - 11:30Интерна медицина 1 испит
 
11:35 - 11:45Интерна медицина 2 извлачење комисије за испит
 
11:50 - 13:00Интерна медицина 2 полагање активности и поправни модулски тестови
 
13:05 - 15:00Интерна медицина 2 испит
 
15:05 - 15:15Интерна медицина извлачење комисије за испит
 
15:20 - 16:30Интерна медицина испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:30 - 16:30Основи физичке хемије вежбе
 
16:40 - 21:10Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:30 - 15:00Основи физичке хемије вежбе
 
15:10 - 21:10Фармацеутска микробиологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 10:00Инструменталне методе испит
 
10:30 - 13:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 
15:10 - 18:00Офталмологија испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:30 - 15:00Увод у фармацеутску праксу вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:30 - 13:30Увод у фармацеутску праксу вежбе
 
15:10 - 18:00Офталмологија испит [завршна провера вештина и усмени испит]
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 15:15Физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
16:30 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
13:45 - 17:00Хистологија и цитологија са ембриологијом вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:00 - 15:15Физиологија вежбе
 
16:30 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
08:00 - 12:45Физиологија вежбе
 
15:00 - 19:30Медицинска биохемија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
14:00 - 19:00Клиничка физикална терапија II вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:00 - 16:00Болести зуба-претклиника вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
14:15 - 17:30Орална хирургија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
09:00 - 15:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:00 - 15:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
14:15 - 17:30Орална хирургија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 11:15Патолошка анатомија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Основи патолошке физиологије човека предавања
 
09:50 - 12:50Хигијена и екологија предавања
 
13:00 - 14:30Медицинска биохемија предавања
 
17:05 - 18:35Фармакологија 2 предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:30 - 10:00Физиологија предавања
 
10:40 - 12:55Клиничка фармација 1 предавања
 
13:00 - 16:45Фармацеутска етика са историјом фармације предавање и семинар
 
17:30 - 18:15Биохемија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 11:15Клиничка биомеханика предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Основи физичке хемије предавања
 
09:30 - 10:00Основи физичке хемије семинар
 
10:30 - 13:45Енглески језик предавање и ПБЛ
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 11:00Интерна медицина са негом предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 11:00Педијатрија предавања
 
13:00 - 14:30Основи радиологије и онкологије предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:30 - 13:00Ортопедија и трауматологија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
10:00 - 11:30Ургентна медицина вежбе
 
11:45 - 13:15Интерна медицина са негом вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 11:15Радиологија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
12:00 - 15:00Нуклеарна медицина вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
12:00 - 15:30Педијатрија вежбе
 

ZOOM САЛА 1 ИНСТ
08:00 - 11:15Патолошка анатомија ZOOM (термин за наставнике)
 
13:00 - 16:45Фармацеутска етика са историјом фармације ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 2 ИНСТ
08:00 - 09:30Основи патолошке физиологије човека ZOOM (термин за наставнике)
 
10:40 - 12:55Клиничка фармација 1 ZOOM (термин за наставнике)
 
13:00 - 14:30Медицинска биохемија ZOOM (термин за наставнике)
 
17:05 - 18:35Фармакологија 2 ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 3 ИНСТ
10:30 - 13:45Енглески језик ZOOM (термин за наставнике)
 
17:30 - 18:15Биохемија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 4 ИНСТ
08:30 - 10:00Физиологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 5 ИНСТ
08:00 - 11:00Интерна медицина са негом ZOOM (термин за наставнике)
 
13:00 - 14:30Основи радиологије и онкологије ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 6 ИНСТ
08:00 - 11:15Радиологија ZOOM (термин за наставнике)