Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


17.11.
2020
уторак

ВЕЛИКА САЛА
14:00 - 15:00Веће семестара (Специјалистичке студије) Веће
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:30Инфективне болести предавања
 
10:00 - 11:30Инфективне болести вежбе
 
14:00 - 16:00Максилофацијална хирургија предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
11:50 - 16:20Броматологија вежбе
 
17:15 - 20:15Социјална медицина и здравствено осигурање вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:35 - 11:50Броматологија вежбе
 
13:15 - 17:00Анатомија 1 вежбе
 
17:15 - 18:15Клиничке евалуационе и терапијске технике испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:35 - 11:50Броматологија вежбе
 
13:15 - 17:00Анатомија 1 вежбе
 
17:15 - 18:15Клиничке евалуационе и терапијске технике испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 10:00Медицина бола испит
 
10:15 - 15:00Индустријска фармација са козметологијом вежбе
 
17:00 - 20:00Клиничка фармација 3 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
10:15 - 16:40Индустријска фармација са козметологијом вежбе
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 09:45Рестауративна одонтологија 2 предавања
 
13:00 - 14:30Фармакологија и токсикологија предавања
 
17:20 - 20:20Социјална медицина вежбе
 

КПР
08:00 - 14:45Патолошка физиологија семинар
 
14:50 - 18:50Социјална медицина вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
14:45 - 20:00Фармакологија и токсикологија вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:45Патолошка физиологија семинар
 
15:00 - 21:00Медицинска статистика и информатика вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
12:30 - 13:30Биологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
14:00 - 15:30Информатика предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:00 - 13:30Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:35 - 16:35Имунологија вежбе
 
17:15 - 20:15Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
11:50 - 16:20Броматологија вежбе
 
17:15 - 20:15Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
09:00 - 13:30Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
13:35 - 16:35Имунологија вежбе
 
17:15 - 20:15Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:00Фармакокинетика вежбе
 
11:15 - 12:45Фармацеутска биологија са генетиком вежбе
 
14:10 - 16:25Биофармација вежбе
 
17:00 - 20:00Клиничка фармација 3 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
09:00 - 11:00СП - Радиологија консултације
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:00Фармакокинетика вежбе
 
11:15 - 13:15Стоматолошки материјали испит
 
13:35 - 18:05Имунологија вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
13:00 - 16:45Биохемија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 14:45Патолошка физиологија вежбе
 
16:15 - 20:45Биофармација вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:00 - 14:45Патолошка физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
13:00 - 16:45Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
13:00 - 16:45Биохемија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
16:15 - 19:15Максилофацијална хирургија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
16:15 - 19:15Максилофацијална хирургија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 12:45Анатомија 1 предавања
 
10:00 - 10:45Медицинска статистика и информатика предавања
 
12:00 - 13:30Статистика у фармацији предавање и семинар
 
14:45 - 18:05Аналитичка хемија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Медицинска хемија 2 предавања
 
09:45 - 12:00Имунологија предавања
 
14:00 - 16:15Клиничка фармација 3 предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
07:30 - 09:00Броматологија предавања
 
13:00 - 13:45Здравствени менаџмент предавања
 
14:00 - 15:30Здравствени менаџмент предавање и ПБЛ
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 10:30Органска хемија 2 предавања
 
12:00 - 13:30Медицинска хемија 1 предавања
 
14:00 - 16:15Обрада резултата мерења предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
09:00 - 10:30Клиничка пропедевтика предавања
 
09:00 - 12:00Ургентна медицина предавања
 
15:00 - 17:15Педијатрија предавања
 
17:00 - 19:30Интерна медицина 2 предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Социјална медицина и здравствено осигурање предавања
 
08:00 - 11:45Биохемија предавања
 
11:00 - 12:30Социјална медицина предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
12:00 - 13:30Клиничка физикална терапија II вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 10:15Медицинска психологија вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 15:15Интерна медицина 2 вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:30 - 12:15Хирургија 1 вежбе
 

ZOOM САЛА 1 ИНСТ
08:00 - 11:45Биохемија ZOOM (термин за наставнике)
 
14:00 - 16:15Клиничка фармација 3 ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 3 ИНСТ
09:45 - 12:00Имунологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 4 ИНСТ
09:00 - 11:15Клиничка пропедевтика ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 5 ИНСТ
09:00 - 12:00Ургентна медицина ZOOM (термин за наставнике)