Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)


16.11.
2020
понедељак

АМФИТЕАТАР
10:15 - 11:15Фармацеутска технологија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 12:30Основи патолошке физиологије човека
(I модулски тест)
I модулски тест
 
12:45 - 13:45Анатомија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
14:30 - 15:00Дентална оклузија и функција вилица
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:15 - 16:15Патолошка физиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
16:30 - 17:30Биохемија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
17:45 - 18:45Радиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
19:00 - 20:00Хирургија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
10:15 - 11:15Фармацеутска технологија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 12:30Основи патолошке физиологије човека
(I модулски тест)
I модулски тест
 
12:45 - 13:45Анатомија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:15 - 16:15Патолошка физиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
16:30 - 17:30Биохемија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
17:45 - 18:45Радиологија
( I модулски тест)
I модулски тест
 
19:00 - 20:00Хирургија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

МАЛА САЛА
09:00 - 11:15Микробиологија и имунологијa предавања
 
13:15 - 14:45Микробиологија и имунологијa вежбе
 
15:00 - 17:00Педијатрија испит
 

АНАТОМСКА САЛА
08:30 - 10:30Фармацеутска биотехнологија испит
 
10:45 - 11:15Фиксна протетика
(I модулски тест)
I модулски тест
 
12:00 - 14:25СП - Општа медицина испит
 
14:30 - 16:45Фармацеутска хемија 2 вежбе
 
17:00 - 19:00Општа физикална терапија испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
11:30 - 13:00Органска хемија 2
(за студенте који поново слушају)
вежбе
 
14:00 - 19:00Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
13:00 - 19:30Фармацеутска технологија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
07:30 - 09:45Радиологија предавања
 
10:00 - 10:45Дентална оклузија и функција вилица предавања
 
11:30 - 13:00Фиксна протетика предавања
 
14:00 - 17:00Анатомија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:00 - 13:00Радиологија вежбе
 
13:15 - 14:45Микробиологија и имунологијa вежбе
 
16:00 - 19:15Примарна здравствена заштита вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
10:15 - 11:15Фармацеутска технологија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 12:30Основи патолошке физиологије човека
(I модулски тест)
I модулски тест
 
12:45 - 13:45Анатомија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:15 - 16:15Патолошка физиологија
( I модулски тест)
I модулски тест
 
16:30 - 17:30Биохемија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
17:45 - 18:45Радиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
19:00 - 20:00Хирургија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
16:00 - 20:00Примарна здравствена заштита вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 12:00Епидемиологија испит
 
17:00 - 20:00Фармакокинетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
13:20 - 17:50Биофармација вежбе
 
18:30 - 20:00Фармакокинетика вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 14:00Физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 14:00Хистологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:00 - 14:00Хистологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 13:45Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:00 - 13:45Биохемија вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА ИНСТ
08:00 - 14:00Физиологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
14:00 - 19:25Општа физикална терапија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
11:00 - 11:45Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
13:15 - 19:15Фиксна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
11:00 - 11:45Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
13:15 - 19:15Фиксна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
13:15 - 19:15Фиксна протетика вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 1 предавања
 
08:00 - 14:00Физиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 13:15Патолошка физиологија предавања
 
18:15 - 19:00Фармацеутска биологија са генетиком предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
12:00 - 14:20Увод у фармацеутску праксу предавање и семинар
 
13:00 - 14:30Фармацеутска микробиологија предавања
 
15:00 - 16:30Основи биохемије човека предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:30 - 13:45Клиничка физикална терапија II предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
09:00 - 10:30Индустријска фармација са козметологијом предавања
 
12:00 - 14:15Фармакокинетика предавање и семинар
 
15:00 - 18:00Општа и неорганска хемија предавање и семинар
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 10:15Медицинска психологија предавања
 
08:00 - 11:00Интерна медицина 2 предавања
 
10:45 - 12:15Биофармација предавања
 
11:15 - 12:00Нуклеарна медицина предавања
 
12:15 - 13:45Радиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 08:45Ортопедија и трауматологија предавања
 
08:00 - 12:00Хирургија 1 предавања
 
09:00 - 10:30Примарна здравствена заштита предавања
 
09:00 - 11:15Општа физикална терапија предавања
 
11:00 - 12:30Медицина бола предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:00 - 12:30Ресусцитација 2 предавања
 

ZOOM САЛА 1 ИНСТ
08:00 - 14:00Физиологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 2 ИНСТ
08:00 - 08:45Ортопедија и трауматологија ZOOM (термин за наставнике)
 
11:00 - 12:30Медицина бола ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 3 ИНСТ
08:00 - 12:00Хирургија 1 ZOOM (термин за наставнике)
 
12:05 - 14:15Фармакокинетика ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 4 ИНСТ
08:00 - 13:15Патолошка физиологија ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 5 ИНСТ
08:00 - 09:30Фармацеутска технологија 1 ZOOM (термин за наставнике)
 
11:00 - 12:30Ресусцитација 2 ZOOM (термин за наставнике)
 

ZOOM САЛА 6 ИНСТ
09:00 - 10:30Индустријска фармација са козметологијом ZOOM (термин за наставнике)
 
10:45 - 12:15Биофармација ZOOM (термин за наставнике)
 
12:20 - 13:45Радиологија ZOOM (термин за наставнике)
 
15:00 - 16:30Основи биохемије човека ZOOM (термин за наставнике)
 
18:15 - 19:00Фармацеутска биологија са генетиком ZOOM (термин за наставнике)