Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

19.09.
2022
понедељак

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:15Микробиологија и имунологијa предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:30 - 12:00Информатика предавања
 
14:00 - 17:00Анатомија предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
11:45 - 13:15Микробиологија и имунологијa вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
07:30 - 09:45Радиологија предавања
 
10:00 - 10:45Дентална оклузија и функција вилица предавања
 
11:00 - 12:30Фиксна протетика предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
09:55 - 13:00Радиологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:45 - 11:30Дентална оклузија и функција вилица вежбе
 
12:30 - 18:30Фиксна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
12:30 - 18:30Фиксна протетика вежбе
 
20.09.
2022
уторак

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Инфективне болести предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
13:00 - 14:30Фармакологија и токсикологија предавања
 
14:45 - 20:00Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
17:15 - 20:15Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
17:15 - 20:15Информатика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
17:15 - 20:15Информатика вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:00 - 11:30Инфективне болести вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:15 - 10:00Рестауративна одонтологија 2 предавања
 
10:00 - 11:30Гнатологија предавања
 
14:00 - 16:00Максилофацијална хирургија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:30 - 15:00Гнатологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
16:00 - 19:00Максилофацијална хирургија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
16:00 - 19:00Максилофацијална хирургија вежбе
 

JUST GYM (КАРАЂОРЂЕВА 29)
11:00 - 11:45Физичко васпитање практична настава
 
21.09.
2022
среда

ПЛАВА САЛА
08:00 - 11:30Интерна медицина са педијатријом предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
11:15 - 14:30Хистологија и цитологија са ембриологијом предавања
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
14:45 - 18:00Хистологија и цитологија са ембриологијом вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
12:00 - 15:00Интерна медицина са педијатријом вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција предавања
 
10:00 - 10:45Болести зуба-претклиника предавања
 
11:00 - 13:15Орална хирургија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 17:00Болести зуба-претклиника вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
13:15 - 17:00Орална хирургија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
13:15 - 17:00Орална хирургија вежбе
 
22.09.
2022
четвртак

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:45 - 11:15Дентална анатомија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
11:00 - 12:30Народно здравље предавања
 
12:35 - 15:35Народно здравље вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Дентална анатомија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Ортопедија вилица предавања
 
10:30 - 12:00Орална медицина предавања
 
12:00 - 14:15Мобилна протетика предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:30 - 16:30Ортопедија вилица вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:30 - 16:30Ортопедија вилица вежбе
 
14:15 - 17:15Мобилна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
14:15 - 17:15Мобилна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
14:15 - 17:15Мобилна протетика вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
12:00 - 15:00Орална медицина вежбе
 
23.09.
2022
петак

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
13:00 - 15:15Анатомија вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
13:00 - 15:15Анатомија вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Неурологија и психијатрија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
15:20 - 17:35Биологија предавања
 
17:50 - 20:05Биологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
17:50 - 20:05Биологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ
10:00 - 11:30Неурологија и психијатрија вежбе