Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
О студијама
Правила студија
План и програм студија
Изборна подручја
Катедре
Руководиоци предмета
Наставници и ментори
Распоред наставе
Распоред испита
- за I годину студија
- за усмени докторски испит
Информатори предмета
Усмени докторски испит
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја
- о оцени научне заснован.
   теме докт. дисертације
- о оцени завршене докт.
   дисертације
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Јавне одбране
Списак доктора мед. наука
Контакт
 Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
        
РУКОВОДИОЦИ ПРЕДМЕТА НА ПРВОГ ГОДИНИ СТУДИЈА

Предмет

Руководилац предмета

А1

 Истраживања у биомедицинским наукама

 Проф. др Небојша Арсенијевић

Б1

 Методологија истраживања у биомедицинским наукама

 Проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић

В1

 Статистичке методе у биомедицинским истраживањима

 Проф. др Небојша Здравковић

Г1

 Информатичке методе у биомедицинским   истраживањима

 Проф. др Небојша Здравковић

Д1

 Базична и клиничка истраживања у биомедицини

 Проф. др Слободан Јанковић