Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


   Повезани садржаји :

 
Информације из ст. службе
О студијама
Правила студија
План и програм студија
Катедре
Наставници и ментори
Распоред наставе
Усмени докторски испит
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја теме докт. дисерт.
- о оцени научне
  заснованованости дисерт.
- о оцени завршене дисерт.
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Списак доктора мед. наука
Контакт
 


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                394

Година:

                1992 -1993 -1994 -1995 -1996 -1997 -1998 -1999 -2000 -2001 -2002 -2003 -2004 -2005 -

                2006 -2007 -2008 -2009 -2010 -2011 -2012 -2013 -2014 -2015 -2016 -2017123456789...7879

   394 резултата (1-5)   


- Гора Миљановић
  Датум одбране 25.01.2017. године
  Тема дисертације: Квалитет живота болесника на хроничној хемодијализи и са трансплантираним бубрегом
  Ментор: проф. др Славица Рађен,изабран на Већу, 11.05.2016.године, одлуком бр:IV-03-340/11
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 06.04.2016. године, број 01-4359/3-5
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Нела Ђоновић
 - проф. др Сања Коцић
 - проф. др Соња Радаковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.12.2016. године, број 01-15595/3-27
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Нела Ђоновић
 - проф. др Сања Коцић
 - проф. др Соња Радаковић


- Иван Срејовић
  Датум одбране 09.01.2017. године
  Тема дисертације: Eфекти модулације N-метил-D- аспартатних рецептора на изолованом срцу пацова
  Ментор: проф. др Владимир Јаковљевић (CV),изабран на Већу, 13.04.2016.године, одлуком бр:IV-03-268/24
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.02.2015. године, број 01-1700/3-5
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Гвозден Росић
 - проф. др Драган Ђурић
 - доц. др Владимир Живковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.11.2016. године, број 01-12879/3-14
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Гвозден Росић
 - проф. др Драган Ђурић
 - проф. др Жарко Финдерле
 - доц. др Владимир Живковић
 - проф. др Весела Радоњић


- Маја Милосављевић
  Датум одбране 27.12.2016. године
  Тема дисертације: Преваленца посттрауматског стресног поремећаја у постпарталном периоду и његова веза са нивоом кортизола у крви
  Ментор: проф. др Душица Лечић-Тошевски,изабран на Већу, 24.09.2014.године, одлуком бр:01-9299/3-20
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.06.2014. године, број 01-6732/3-12
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Горан Михајловић
 - проф. др Душан Станојевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.11.2016. године, број 01-13946/3-13
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Горан Михајловић
 - проф. др Драгана Игњатовић-Ристић
 - доц. др Милан Латас
 - доц. др Оливера Вуковић


- Драган Ловић
  Датум одбране 27.12.2016. године
  Тема дисертације: Анализа фактора ризика за настанак хипертрофије леве коморе код пацијената са артеријском хипертензијом
  Ментор: проф. др Милоје Томашевић (CV),изабран на Већу, 29.01.2014.године, одлуком бр:01-513/8-14
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.09.2013. године, број 01-8571/3-2
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Јуришић
 - проф. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Милоје Томашевић
 - проф. др Горан Кораћевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.11.2016. године, број 01-13946/3-15
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Милорадовић
 - проф. др Иван Тасић
 - проф. др Бранко Белеслин
 - нс др сци мед Марија Здравковић
 - проф. др Владимир Јаковљевић


- Милош Николић
  Датум одбране 26.12.2016. године
  Тема дисертације: Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност бинуклеарних комплекса бакра(II) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине
  Ментор: доц. др Гордана Радић (CV),изабран на Већу, 28.10.2015.године, одлуком бр:01-10966/3-17
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.09.2015. године, број 01-9476/3-14
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Тибор Сабо
 - доц. др Верица Јевтић
 - доц. др Марија Миловановић
 - нс др Ивана Радојевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.11.2016. године, број 01-13946/3-15
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Тибор Сабо
 - доц. др Верица Јевтић
 - доц. др Марија Миловановић
 - нс др Ивана Радојевић


123456789...7879

   394 резултата (1-5)