Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije medicine
 

AKADEMSKI
kalendar


   Povezani sadržaji :

 
Oglasna tabla
Kalendar nastave
O studijama
Plan i program studija
Informatori predmeta
Katedre
Nastavnici
Raspored nastave
Predavanja
Kontakt
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA


INFORMACIJE PO GODINAMA STUDIJA

                                          

       


TERMINI ISPITNIH ROKOVA SKOLSKE 2017. godine

  zakazani termini po godinama studija
JANUARSKI ISPITNI ROK
DECEMBARSKI ISPITNI ROK
NOVEMBARSKI ISPITNI ROK
OKTOBARSKI ISPITNI ROK
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKTERMINI TESTOVA ZADRŽANOG ZNANJA SKOLSKE 2017. godine

  zakazani termini iz predmeta po blokovima studija
 

Studenti koji ne izađu na testove ne mogu da overe semestar,
moraće naknadno da polažu uz plaćanje nadoknade.JANUARSKI ISPITNI ROK 2018.
 
 

HIRURGIJA 2
(januarski ispitni rok 2018.)

Praktični ispit:
Prof. dr Dejan Vulović (19.01.2018. u 09:00, Centar za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju)
1. Tucović Milena
2. Đavolović Jovana
3. Jovanović Nenad
4. Stokrp Filip

Doc. dr Aleksandar Matić (16.01.2018. u 09:00, Klinika za ortopediju i traumatologiju)
1. Kostić Teodora
2. Stanković Neda
3. Korasić Nada
4. Đorić Jelena

Ass. dr sc. med. Aleksandar Cvetković (16.01.2018. 09:00, Klinika za hirurgiju)
1. Nikodijević Mikica
2. Mirković Marko
3. Perić Miloš
4. Božović Natalija

Usmeni ispit
Komisija 2:
Prof. dr Dejan Vulović, predsednik ispitne komisije
Doc. dr Aleksandar Matić, član
Ass. dr sc. med. Aleksandar Cvetković, član

Termin usmenog ispita: 23.01.2018. u 10:00 (Klinika za hirurgiju, 4. sprat)
1. Tucović Milena
2. Đavolović Jovana
3. Jovanović Nenad
4. Stokrp Filip
5. Kostić Teodora
6. Stanković Neda
7. Korasić Nada
8. Đorić Jelena
9. Nikodijević Mikica
10. Mirković Marko
11. Perić Miloš
12. Božović Natalija


HIRURGIJA 2
(januarski ispitni rok 2018.)

Praktični ispit:
Prof. dr Branko Ristić (22.01.2018. u 09:00, Klinika za ortopediju i traumatologiju)
1. Vasojević Jelena
2. Stanković Nemanja
3. Bošković Jovica

Prof. dr Miroslav Stojadinović (29.01.2018. u 09:00, Centar za urologiju)
1. Minić Jelena
2. Todosijević Miloš
3. Trnavac Miloš
4. Lazarević Tamara

Dr Milan Paunović (18.02.2018. 08:30, Klinika za dečju hirurgiju)
1. Ratka Zamuda
2. Savić Mihajlo
3. Vasić Danijela
4. Đorić Milica

Usmeni ispit:
Komisija 1:
Prof. dr Branko Ristić, predsednik ispitne komisije
Prof. dr Miroslav Stojadinović, član
Dr Milan Paunović, član

Termin usmenog ispita: 02.02.2018. u 10:00, Klinika za ortopediju i traumatologiju (5.sprat)
1. Vasojević Jelena
2. Stanković Nemanja
3. Bošković Jovica
4. Minić Jelena
5. Todosijević Miloš
6. Trnavac Miloš
7. Lazarević Tamara
8. Ratka Zamuda
9. Savić Mihajlo
10. Vasić Danijela
11. Đorić Milica


HIRURGIJA 2 - po starom programu
(januarski ispitni rok 2018.)

Praktični ispit:
Dr M. Paunović
1. Marija Mladenović
2. Marija Panić

Usmeni ispit
Komisija 1:
Prof. dr Branko Ristić, predsednik ispitne komisije
Prof. dr Miroslav Stojadinović, član
Dr Milan Paunović, član

Termin usmenog ispita: 02.02.2018. u 09:00, Klinika za ortopediju i traumatologiju (5.sprat)
1. Marija Mladenović
2. Marija Panić


INTERNA MEDICINA 1
(januarski ispitni rok 2018)

Obaveštenje za studente koji nisu položili Internu medicinu 1
Popravna aktivnost u nastavi u januarsko-februarskom ispitnom roku:
22.01. 2018. godine od 12.00

MODUL 1 propedevtika i MODUL 2 - kardiologija
doc. dr Violeta Irić Đupić
ass. dr Miodrag Srećković

MODUL 3 - pulmologija
Ass. dr Ljiljana Novković
Ass. dr Vojislav Ćupurdija


DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2017.
 
 

NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2017.


OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2017.


SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2017.

Septembarski ispitni rok traje od 1-10.9.2017. godine.

 Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.