Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

14.03.
2022
понедељак

АМФИТЕАТАР
13:00 - 17:00Микробиологија и имунологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
13:00 - 14:30Хумана генетика
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
14:35 - 17:00Анатомија 2
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

МАЛА САЛА
08:00 - 08:45Увод у клиничку праксу
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
17:30 - 19:45Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
17:30 - 19:45Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
15:00 - 18:15Хирургија 2
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:15 - 10:00Увод у клиничку праксу
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
12:00 - 14:30Инфективне болести
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
15:15 - 17:30Инфективне болести вежбе
 
15.03.
2022
уторак

АМФИТЕАТАР
12:45 - 17:15Хистологија и ембриологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 12:30Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:30Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
12:30 - 14:45Офталмологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
10:45 - 15:20Инфективне болести
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 15:20Психијатрија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 10:45Хирургија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
16:30 - 18:45Хирургија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Психијатрија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
12:30 - 15:00Интерна медицина 1
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
16.03.
2022
среда

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:30Гинекологија и акушерство
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
15:15 - 17:30Вештина комуникације (са информационим технологијама)
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама)
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ВЕЛИКА САЛА
13:15 - 14:45Основи онкологије
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама)
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
08:00 - 12:30Судска медицина
(Зелена сала)
испит
 
11:30 - 12:30Медицина рада
(Жута сала (Д) 41)
испит
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
09:00 - 20:15Хистологија и ембриологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
09:00 - 20:15Хистологија и ембриологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
10:45 - 13:00Инфективне болести
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
10:45 - 13:00Неурологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 13:00Психијатрија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 10:45Хирургија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Неурологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
12:15 - 13:45Ресусцитација 1
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
14:00 - 15:30Тропске болести
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
15:35 - 16:15Тропске болести семинар
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
11:00 - 16:15Гинекологија и акушерство
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
15:00 - 19:00Ресусцитација 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
17.03.
2022
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Клиничка имунологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
08:00 - 10:00Медицина бола
(Зелена сала)
испит
 
10:05 - 12:00Ресусцитација 2
(Зелена сала)
испит
 
13:00 - 16:00Хирургија 1
(Велика сала)
усмени испит
 
13:00 - 17:00Медицинска хемија
(Дисекциона сала 2)
испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:00 - 13:05Основи онкологије
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:00 - 13:05Основи онкологије
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:05Основи онкологије
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:00 - 13:05Основи онкологије
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
13:30 - 15:30Патолошка анатомија испит
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 12:45Хистологија и ембриологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:00 - 12:45Хистологија и ембриологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 10:15Оториноларингологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
09:30 - 14:05Инфективне болести
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
09:30 - 14:05Неурологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:30 - 19:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
10:30 - 17:15Оториноларингологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
09:30 - 15:45Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 09:00Физикална медицина и рехабилитација предавања
 
15:30 - 18:00Интерна медицина 1
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
18.03.
2022
петак

ВЕЛИКА САЛА
11:00 - 12:30Интерна медицина 2 поправни модулски тест
 

МАЛА САЛА
11:00 - 14:50Хигијена и екологија испит
 
17:10 - 20:00Енглески језик испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
12:40 - 17:05Интерна медицина 2 усмени испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
11:00 - 11:55Хигијена и екологија
(по старом програму)
испит
 
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
15:40 - 18:40Хумана генетика
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
09:40 - 18:40Хумана генетика
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
09:00 - 11:00Физикална медицина и рехабилитација испит
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 13:45Оториноларингологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 14:00Офталмологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
13:30 - 17:30Прва помоћ
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе