Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

16.05.
2022
понедељак

АМФИТЕАТАР
07:30 - 09:00Увод у фармацеутску технологију предавања
 
09:05 - 10:05Фармацеутска технологија 2
(II модулски тест)
II модулски тест
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:00Фармацеутска технологија 2
(II модулски тест)
II модулски тест
 

МАЛА САЛА
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
14:35 - 19:05Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
14:35 - 19:05Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
09:30 - 11:30Основи биохемије човека
(Мала сала)
испит
 

ПЛАВА САЛА
10:00 - 13:00Општа и неорганска хемија
(предиспитне обавезе)
испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
11:00 - 14:00Фармацеутска хемија 1
(поновци)
вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
14:35 - 16:50Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
17:00 - 19:15Зависност од лекова и злоупотреба лекова предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:00 - 13:00Индустријска фармација са козметологијом испит
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
15:00 - 19:15Болничка фармацеутска пракса предавања
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
18:00 - 21:00Радиофармација вежбе
 
17.05.
2022
уторак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:30Органска хемија 1 предавања
 
17:30 - 19:00Инфективне болести предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:40 - 11:55Токсикологија предавање и семинар
 
12:00 - 14:00Општа и неорганска хемија испит
 
17:20 - 19:50Издавање лекова у пракси предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
10:20 - 11:50Социјална фармација предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
09:00 - 12:00Инструменталне методе вежбе
 
13:00 - 16:45Социјална фармација вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:50 - 11:50Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 
13:00 - 19:45Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
09:00 - 16:30Инструменталне методе вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
14:10 - 16:45Социјална фармација вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 08:45Вештина фармацеутске комуникације предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
15:00 - 17:00Основи патолошке физиологије човека поправни модулски тест
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
15:00 - 19:00Основи патолошке физиологије човека усмени испит
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
08:00 - 09:30Зависност од лекова и злоупотреба лекова вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
12:00 - 15:00Радиофармација вежбе
 
18.05.
2022
среда

АМФИТЕАТАР
11:00 - 12:30Фармацеутска технологија 2 предавања
 
13:15 - 14:15Клиничка фармација 2
(II модулски тест)
II модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 10:15Нутритивни суплементи предавање и семинар
 
12:00 - 13:00Фармакологија 1
( II модулски тест)
II модулски тест
 
15:15 - 17:30Клиничка фармација 2 предавање и семинар
 
18:20 - 20:30Стручна студентска пракса предавања
 

МАЛА САЛА
12:00 - 13:00Фармакологија 1
( II модулски тест)
II модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
11:00 - 13:05Спортска фармација испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 20:00Фармацеутска хемија 1 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:25Клиничка пропедевтика за фармацеуте предавање и семинар
 
13:15 - 14:15Клиничка фармација 2
(II модулски тест)
II модулски тест
 
15:20 - 16:50Енглески језик предавања
 
17:00 - 19:15Енглески језик вежбе и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:00 - 10:00Фармацеутска биотехнологија надокнада наставе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
14:15 - 18:45Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
14:15 - 17:15Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
09:15 - 10:45Инфективне болести вежбе
 

УКЦК
13:00 - 14:30Клиничка пропедевтика за фармацеуте вежбе
 
19.05.
2022
четвртак

АМФИТЕАТАР
11:10 - 13:25Фармацеутска биотехнологија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:45 - 12:00Истраживање у фармацији предавање и семинар
 

АНАТОМСКА САЛА
09:00 - 11:00Фармацеутска микробиологија поправни модулски тест
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
10:00 - 13:50Фармацеутска микробиологија усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
12:00 - 17:00Органска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
11:15 - 18:00Органска хемија 1 вежбе
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
12:00 - 13:00Токсикологија
(Рачунарска учионица)
испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
13:30 - 18:10Фармацеутска биотехнологија вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 11:00Основи физиологије човека предавања
 
11:15 - 12:45Основи фармакогнозије и фитотерапије предавања
 
15:20 - 20:00Фармацеутска технологија 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
13:30 - 19:30Нутритивни суплементи вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
13:30 - 18:00Нутритивни суплементи вежбе
 
18:05 - 19:30Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
13:20 - 16:20Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:25 - 19:45Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 08:45Токсикологија вежбе
 
15:00 - 16:00Клиничка фармација 3 испит
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
12:15 - 19:00Основи физиологије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
12:15 - 17:15Основи физиологије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
12:15 - 17:15Основи физиологије човека вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
08:00 - 09:30Инфективне болести вежбе
 
20.05.
2022
петак

АМФИТЕАТАР
11:00 - 12:30Фармакологија 1 предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
14:00 - 15:30Органска хемија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

МАЛА САЛА
14:00 - 15:30Органска хемија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
13:30 - 15:00Фармакологија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 19:00Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ПЛАВА САЛА
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:15Фармацеутска биотехнологија вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Органска хемија 1 састанак
 
10:45 - 13:20Фармацеутска хемија 2 испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
16:00 - 18:25Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе