Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

16.05.
2022
понедељак

АНАТОМСКА САЛА
17:15 - 18:15Дерматовенерологија
(II модулски тест)
II модулски тест
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:30Биохемија предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:15 - 09:10Здравствена економија
( II модулски тест)
II модулски тест
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
13:10 - 15:25Етика предавање и семинар
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:15 - 13:00Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 
15:00 - 16:25Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:10Форензичка дентална медицина предавања
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 09:00Анестезиологија
(II модулски тест)
II модулски тест
 
09:00 - 09:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
10:00 - 11:00Дечја стоматологија
(II модулски тест)
II модулски тест
 
12:30 - 14:00Визуализационе технике у стоматологији предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
14:00 - 17:00Визуализационе технике у стоматологији вежбе
 
18:10 - 19:40Судска медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
14:00 - 15:00Клиничка ендодонција испит
 
14:05 - 15:05Клиничка ендодонција - стручна пракса испит
 
17.05.
2022
уторак

МАЛА САЛА
08:00 - 10:15Хирургија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:15Патолошка физиологија предавања
 
10:30 - 13:00Патолошка физиологија семинар
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:30 - 13:45Патолошка физиологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
12:45 - 13:45Инфективне болести поправни модулски тест
 
13:45 - 15:45Инфективне болести усмени испит
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
11:00 - 12:30Хирургија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 10:00Стоматолошка протетика – претклиника предавања
 
10:00 - 11:30Дечја стоматологија предавања
 
11:35 - 13:05Превентивна стоматологија предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:15 - 16:15Стоматолошка протетика – претклиника вежбе и семинар
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
13:15 - 14:45Превентивна стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
13:15 - 14:45Превентивна стоматологија вежбе
 
18.05.
2022
среда

ПЛАВА САЛА
08:00 - 11:00Физиологија предавања
 
16:30 - 18:00Методологија истраживања у биомедицинским наукама предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Вештина комуникације предавања
 
09:35 - 12:30Вештина комуникације вежбе
 
12:45 - 15:00Оториноларингологија предавања
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
11:30 - 13:45Физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
11:30 - 13:45Физиологија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
15:15 - 16:45Оториноларингологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:00 - 08:55Претклиничка ендодонција
(II модулски тест)
II модулски тест
 
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба предавања
 
10:00 - 10:45Претклиничка ендодонција предавања
 
16:15 - 17:15Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса
(II модулски тест)
II модулски тест
 
16:20 - 17:20Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба
(II модулски тест)
II модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 17:00Претклиничка ендодонција вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
12:00 - 13:00Гнатологија испит
 
12:05 - 13:05Дентална оклузија и функција вилица испит
 
19.05.
2022
четвртак

МАЛА САЛА
15:15 - 16:45Здравствена економија предавања
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Фармакотерапија у стоматологији предавања
 
10:20 - 11:50Фармакотерапија у стоматологији вежбе
 
14:00 - 16:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:00 - 12:15Патолошка анатомија предавања
 
13:30 - 15:00Стоматолошки материјали предавања
 
15:15 - 16:45Стоматолошки материјали вежбе
 
17:00 - 19:00Анатомија поправни модулски тест
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
12:00 - 13:00Фармакологија и токсикологија испит
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Парадонтологија предавања
 
10:30 - 12:00Орофацијални бол предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
12:00 - 13:30Орофацијални бол вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
08:00 - 09:00Ортопедија вилица испит
 
20.05.
2022
петак

АМФИТЕАТАР
15:00 - 15:10Анатомија извлачење комисија
 
15:15 - 20:00Анатомија усмени испит
 

МАЛА САЛА
17:15 - 18:15Фармакотерапија у стоматологији
(II модулски тест)
II модулски тест
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Орална патологија предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
15:15 - 20:00Анатомија усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:45 - 12:15Орална патологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
10:45 - 12:15Орална патологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Анестезиологија предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија предавања
 
12:00 - 12:45Клинички блок предавања
 
14:00 - 14:30Рестауративна одонтологија 1
(II модулски тест)
II модулски тест
 
14:30 - 15:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса
(II модулски тест)
II модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:00 - 14:30Дечја стоматологија вежбе
 
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
09:00 - 14:30Дечја стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе