Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

15.03.
2022
уторак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:30Органска хемија 1
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
12:45 - 17:15Хистологија и ембриологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
17:30 - 19:00Инфективне болести
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Патолошка анатомија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
09:40 - 11:55Токсикологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавање и семинар
 
17:20 - 19:50Издавање лекова у пракси
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:15Хирургија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
10:20 - 11:50Социјална фармација
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
13:00 - 15:15Општа кинезитерапија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
09:00 - 12:00Инструменталне методе
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
12:10 - 12:55Инфективне болести са негом
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
13:00 - 16:45Социјална фармација
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 12:30Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
12:35 - 15:40Радиофармација вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:30Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
12:35 - 15:40Радиофармација вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:50 - 11:50Вештина фармацеутске комуникације
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
13:00 - 19:45Увод у фармацеутску технологију
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
09:00 - 16:30Инструменталне методе
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 09:30Геријатрија са негом
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:15Патолошка физиологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
10:30 - 13:00Патолошка физиологија семинар
 
14:10 - 16:45Социјална фармација
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
12:35 - 17:15Радиофармација вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 08:45Вештина фармацеутске комуникације
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
08:50 - 11:05Клиничке евалуационе и терапијске технике
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
11:10 - 12:40Технике масаже
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:30 - 13:45Патолошка физиологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
10:00 - 16:00Патолошка анатомија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 16:00Патолошка анатомија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
12:30 - 14:45Офталмологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
10:45 - 15:20Инфективне болести
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:00 - 10:45Геријатрија са негом
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
08:00 - 09:30Зависност од лекова и злоупотреба лекова
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
10:45 - 15:20Психијатрија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 11:00Медицинска рехабилитација I
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
17:00 - 20:00Општа кинезитерапија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 10:45Хирургија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
11:00 - 12:30Хирургија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
16:30 - 18:45Хирургија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Психијатрија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
10:45 - 12:15Aнестезиологија са реанимацијом
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
12:30 - 15:00Интерна медицина 1
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 10:00Стоматолошка протетика – претклиника предавања
 
10:00 - 11:30Дечја стоматологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
11:35 - 13:05Превентивна стоматологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:15 - 16:15Стоматолошка протетика – претклиника вежбе и семинар
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
13:15 - 14:45Превентивна стоматологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
13:15 - 14:45Превентивна стоматологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе