Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

25.03.
2022
петак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:00Педијатрија поправни модулски тест
 
10:05 - 10:30Педијатрија извлачење комисија
 
11:00 - 12:30Фармакологија 1 предавања
 
17:00 - 19:00Одбрана специјалистичког рада
(Раша Медовић)
одбрана
 

ВЕЛИКА САЛА
14:10 - 20:00Медицинска хемија 1 испит
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:00Неурологија поправни модулски тест
 
10:10 - 12:00Неурологија испит
 
12:30 - 16:30Основи физичке хемије испит
 
17:15 - 18:15Оториноларингологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
08:45 - 10:15Стручни састанак
(ЕН ИАСС)
резервисани термин
 
13:30 - 15:00Фармакологија 1 вежбе
 
15:15 - 17:30Економика у здравству вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 12:50Неурологија усмени испит
 
13:00 - 16:00Педијатрија усмени испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:50Неурологија усмени испит
 
13:00 - 16:00Педијатрија усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
15:40 - 18:40Хумана генетика вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 19:00Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Орална патологија предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

КПР
11:00 - 12:30Стручни састанак
(НИР)
састанак
 

ЗЕЛЕНА САЛА
09:40 - 18:40Хумана генетика вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:15Фармацеутска биотехнологија вежбе
 
15:30 - 17:00Истраживање у фармацији предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Органска хемија 1 састанак
 
13:30 - 15:00Економика у здравству предавања
 
15:05 - 20:00Анатомија 1 усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 
15:00 - 17:00Броматологија испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
13:00 - 14:00Медицинска психологија испит
 
14:20 - 16:20Фармакоепидемиологија испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
12:20 - 14:20Инфективне болести испит
 
16:00 - 18:25Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:00 - 14:00СП - Епидемиологија предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:35 - 10:45Интерна медицина 1 извлачење комисија
 
10:50 - 13:20Интерна медицина 1 усмени испит
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
10:00 - 11:00Патолошка физиологија испит
 
11:00 - 13:00Експериментална и клиничка интерна медицина предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
15:00 - 17:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавања
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:45 - 12:15Орална патологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
10:45 - 12:15Орална патологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
13:00 - 14:00Дипломски рад (ОССФ) испит
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Вештина комуникације са пацијентом предавање и семинар
 
11:30 - 13:00Прва помоћ предавања
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 
10:15 - 12:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 13:45Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 14:00Офталмологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
07:30 - 16:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 10:00Aнестезиологија са реанимацијом вежбе
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Анестезиологија предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија предавања
 
16:30 - 17:30Визуализационе технике у стоматологији
(I модулски тест)
I модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:00 - 14:30Дечја стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
09:00 - 14:30Дечја стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
09:30 - 13:30Максилофацијална хирургија испит
 
11:00 - 12:00Орофацијални бол испит
 
12:00 - 13:00Радиологија испит
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина вежбе