Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

20.05.
2022
петак

АМФИТЕАТАР
11:00 - 12:30Фармакологија 1 предавања
 
15:00 - 15:10Анатомија извлачење комисија
 
15:15 - 20:00Анатомија усмени испит
 

ВЕЛИКА САЛА
11:00 - 12:30Интерна медицина 2 поправни модулски тест
 
14:00 - 15:30Органска хемија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 

МАЛА САЛА
10:00 - 12:00Хумана репродукција и развој испит
 
14:00 - 15:30Органска хемија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
17:15 - 18:15Фармакотерапија у стоматологији
(II модулски тест)
II модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
08:45 - 10:15Стручни састанак
(ЕН ИАСС)
резервисани термин
 
10:30 - 13:15Хигијена и екологија испит
 
13:30 - 15:00Фармакологија 1 вежбе
 
15:15 - 17:30Економика у здравству вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 11:00СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:30 - 11:30Хигијена и екологија
(по старом програму)
испит
 
14:00 - 15:00Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите испит
 
15:40 - 18:40Хумана генетика вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 19:00Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Орална патологија предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
09:40 - 18:40Хумана генетика вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:15Фармацеутска биотехнологија вежбе
 
15:30 - 17:00Истраживање у фармацији предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Органска хемија 1 састанак
 
10:45 - 13:20Фармацеутска хемија 2 испит
 
13:30 - 15:00Економика у здравству предавања
 
15:15 - 20:00Анатомија усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
14:00 - 15:50Aнестезиологија са реанимацијом испит
 
16:00 - 18:25Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
11:00 - 13:00Експериментална и клиничка интерна медицина предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
15:00 - 17:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавања
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:45 - 12:15Орална патологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
10:45 - 12:15Орална патологија вежбе
 
13:00 - 14:00Хистологија испит
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Вештина комуникације са пацијентом предавање и семинар
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 
10:15 - 12:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 13:45Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 14:00Офталмологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
07:30 - 16:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 
12:00 - 15:00Клиничке евалуационе и терапијске технике испит
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 10:00Aнестезиологија са реанимацијом вежбе
 
14:00 - 20:00Хирургија 1 усмени испит
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Анестезиологија предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија предавања
 
12:00 - 12:45Клинички блок предавања
 
14:00 - 14:30Рестауративна одонтологија 1
(II модулски тест)
II модулски тест
 
14:30 - 15:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса
(II модулски тест)
II модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:00 - 14:30Дечја стоматологија вежбе
 
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
09:00 - 14:30Дечја стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
13:30 - 17:30Прва помоћ вежбе
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина вежбе