Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

НАСТАВА УЖИВО
У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/2022
(почев од V недеље наставе)


Обавештавају се студенти на свим студијским програмима (ИАСМ, ИАСФ, ИАСС, ОСС) да ће се наставни процес у летњем семестру школске 2021/2022. године (предавања, практична настава, активност у настави, тестови модула, усмени испити) одржавати УЖИВО у простору ФМН и наставним базама, од 21.03.2022. године (понедељак), у складу са планом и програмом наставног процеса, који је истакнут на сајту Факултета медицинских наука.

18.03.
2022
петак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:55Општа и неорганска хемија испит
 
11:00 - 12:30Фармакологија 1
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
14:30 - 16:30Фармацеутска технологија 1 поправни модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
11:00 - 12:30Интерна медицина 2 поправни модулски тест
 
12:45 - 14:45Општа и неорганска хемија испит
 
15:00 - 17:00Оториноларингологија испит
 

МАЛА САЛА
11:00 - 14:50Хигијена и екологија испит
 
17:10 - 20:00Енглески језик испит
 

АНАТОМСКА САЛА
08:45 - 10:15Стручни састанак
(ЕН ИАСС)
резервисани термин
 
13:30 - 15:00Фармакологија 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:15 - 17:30Економика у здравству
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
12:40 - 17:05Интерна медицина 2 усмени испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
11:00 - 11:55Хигијена и екологија
(по старом програму)
испит
 
12:00 - 12:35Народно здравље испит
 
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
15:40 - 18:40Хумана генетика
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 19:00Основи фармакогнозије и фитотерапије
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Орална патологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
12:30 - 13:25Веће семестара (Докторске студије) Веће
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
09:40 - 18:40Хумана генетика
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:15Фармацеутска биотехнологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
15:30 - 17:00Истраживање у фармацији предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Органска хемија 1 састанак
 
13:30 - 15:00Економика у здравству
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
12:40 - 17:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 11:00Фармаковигиланца усмени испит
 
12:30 - 15:30Хемија испит
 
16:00 - 18:25Издавање лекова у пракси
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
13:30 - 18:30Фармакологија 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
11:00 - 13:00Експериментална и клиничка интерна медицина предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
15:00 - 17:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавања
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:45 - 12:15Орална патологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
10:45 - 12:15Орална патологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
13:00 - 14:00Хистологија испит
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
09:00 - 11:00Клиничке евалуационе и терапијске технике испит
 
13:00 - 15:00Основи патолошке физиологије човека испит
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
09:00 - 11:00Физикална медицина и рехабилитација испит
 
13:00 - 15:00Основи патолошке физиологије човека испит
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Вештина комуникације са пацијентом
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавање и семинар
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
10:15 - 12:30Клиничке евалуационе и терапијске технике
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 13:45Оториноларингологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 14:00Офталмологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
07:30 - 16:30Клиничке евалуационе и терапијске технике
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 10:00Aнестезиологија са реанимацијом
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Анестезиологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 13:30Анестезиологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:00 - 14:30Дечја стоматологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
09:00 - 14:30Дечја стоматологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 13:30Анестезиологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
13:30 - 17:30Прва помоћ
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
11:00 - 14:00Мобилна протетика испит
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе