Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

15.04.
2022
петак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:50Органска хемија 2 усмени испит
 
11:00 - 12:30Фармакологија 1 предавања
 
17:00 - 18:00Хирургија 2
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
12:00 - 14:00Стручни састанак
(Лидерство и организационе промене)
испит
 
14:30 - 15:30Енглески језик
(I модулски тест)
I модулски тест
 

МАЛА САЛА
13:05 - 14:25Хумана Генетика испит
 
14:30 - 15:30Енглески језик
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:35 - 17:35Стручни састанак
(Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите)
испит
 

АНАТОМСКА САЛА
08:45 - 10:15Стручни састанак
(ЕН ИАСС)
резервисани термин
 
10:35 - 12:35Неурологија поправни модулски тест
 
13:30 - 15:00Фармакологија 1 вежбе
 
15:15 - 17:30Економика у здравству вежбе
 
17:35 - 19:00Психијатрија са негом испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:35 - 12:35Неурологија усмени испит
 
13:00 - 13:55Хирургија 2 поправни модулски тест
 
14:00 - 14:55Хирургија 2
(по старом програму)
тест
 
15:00 - 15:35Хирургија 2 извлачење комисија
 
15:40 - 18:40Хумана генетика вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 19:00Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Орална патологија предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

ЗЕЛЕНА САЛА
09:40 - 18:40Хумана генетика вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:15Фармацеутска биотехнологија вежбе
 
15:30 - 17:00Истраживање у фармацији предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Органска хемија 1 састанак
 
11:00 - 13:00Фармакологија 2 испит
 
13:30 - 15:00Економика у здравству предавања
 
17:00 - 18:00Хирургија 2
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 
14:30 - 16:00Клиничка пропедевтика испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
12:30 - 13:30Интерна медицина са педијатријом испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:30 - 13:00Интерна медицина-стручна пракса испит
 
16:00 - 18:25Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
09:45 - 11:15Биологија испит
 
11:30 - 13:20Неурологија испит
 
13:30 - 18:30Фармакологија 1 вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
11:00 - 13:00Експериментална и клиничка интерна медицина предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
15:00 - 17:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавања
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:45 - 12:15Орална патологија вежбе
 
12:30 - 15:00Патолошка анатомија надокнада предавања
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
10:45 - 12:15Орална патологија вежбе
 
13:00 - 14:00Хистологија испит
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:00 - 10:00Клиничке евалуационе и терапијске технике испит
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:00 - 13:00СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Вештина комуникације са пацијентом предавање и семинар
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 
10:15 - 12:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 13:45Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 14:00Офталмологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
07:30 - 16:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 10:00Aнестезиологија са реанимацијом вежбе
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Анестезиологија предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија предавања
 
12:00 - 12:45Клинички блок предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
09:00 - 14:30Дечја стоматологија вежбе
 
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 13
09:00 - 14:30Дечја стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
13:30 - 17:30Прва помоћ вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
12:00 - 13:00Орална хирургија испит
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина вежбе