Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

12.05.
2022
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса предавања
 
11:10 - 13:25Фармацеутска биотехнологија предавања
 
14:00 - 17:00Медицинска статистика и информатика испит
 
17:05 - 19:00Предавање
(Светски дан Црвеног крста)
предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:45 - 12:00Истраживање у фармацији предавање и семинар
 
12:20 - 13:20Вештина фармацеутске комуникације
( I модулски тест)
I модулски тест
 
15:30 - 16:30Инфективне болести са негом модулски тест
 
16:50 - 18:30Медицинска хемија тест
 

МАЛА САЛА
10:30 - 12:00Стручни састанак
(ОАС ПСИХОЛОГИЈЕ - Интервенције у кризи (Горан Михајловић))
састанак
 
12:20 - 13:20Вештина фармацеутске комуникације
( I модулски тест)
I модулски тест
 
13:30 - 14:45Медицинска хемија
(полагање активности)
испит
 
15:15 - 16:45Здравствена економија предавања
 
16:50 - 18:30Медицинска хемија тест
 

АНАТОМСКА САЛА
13:10 - 15:10Патолошка физиологија испит
 
18:15 - 21:00Медицинска хемија усмени испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:35 - 16:10Хумана Генетика вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
09:00 - 10:00Хемија
(полагање активности)
испит
 
10:15 - 14:30СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
12:00 - 17:00Органска хемија 1 вежбе
 
17:10 - 19:10Броматологија испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
11:15 - 18:00Органска хемија 1 вежбе
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
13:10 - 15:10Патолошка физиологија
(Анатомска сала)
испит
 
14:00 - 16:50Информатика у здравству
(Амфитеатар)
испит
 
14:00 - 17:00Статистика у фармацији
(Амфитеатар)
испит
 
16:50 - 18:30Хемија
(Велика сала)
тест
 
18:15 - 21:00Хемија
(Анатомска сала)
усмени испит
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Фармакотерапија у стоматологији предавања
 
10:20 - 11:50Фармакотерапија у стоматологији вежбе
 
14:00 - 16:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:00 - 12:15Патолошка анатомија предавања
 
13:30 - 15:00Стоматолошки материјали предавања
 
15:15 - 16:45Стоматолошки материјали вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
10:00 - 11:00Имунологија испит
 
12:00 - 13:00Микробиологија и имунологијa испит
 
13:30 - 18:10Фармацеутска биотехнологија вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 11:00Основи физиологије човека предавања
 
11:15 - 12:45Основи фармакогнозије и фитотерапије предавања
 
13:00 - 15:15Гинекологија и акушерство са негом предавања
 
15:20 - 20:00Фармацеутска технологија 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:30 - 19:30Нутритивни суплементи вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:30 - 18:00Нутритивни суплементи вежбе
 
18:05 - 19:30Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:20 - 16:20Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:25 - 19:45Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 08:45Токсикологија вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
09:00 - 10:00Биофизика испит
 
15:00 - 17:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
12:15 - 19:00Основи физиологије човека вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 12:45Хистологија и ембриологија вежбе
 
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:00 - 12:45Хистологија и ембриологија вежбе
 
14:15 - 16:30Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
12:15 - 17:15Основи физиологије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
12:15 - 17:15Основи физиологије човека вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 10:15Оториноларингологија предавања
 
11:00 - 13:15Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
08:00 - 09:30Инфективне болести вежбе
 
09:30 - 14:05Инфективне болести
(промењен термин)
вежбе-
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
09:30 - 14:05Неурологија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
07:00 - 10:15Здравствена нега вежбе
 
09:30 - 12:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 
10:30 - 19:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
10:30 - 17:15Оториноларингологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
09:00 - 11:00Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији испит
 
09:00 - 12:00Клиничка биомеханика испит
 
09:30 - 15:45Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 
11:15 - 17:30Технике масаже вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
11:00 - 11:45Кожне и венеричне болести са негом вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 09:00Физикална медицина и рехабилитација предавања
 
15:30 - 18:00Интерна медицина 1 предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Парадонтологија предавања
 
10:30 - 12:00Орофацијални бол предавања
 
12:00 - 15:00СП - Ортопедија вилица предавања
 
13:30 - 14:00Судска медицина
(II модулски тест)
II модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
12:00 - 13:30Орофацијални бол вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
09:00 - 10:00Орална медицина испит
 
12:00 - 13:00Рестауративна одонтологија 2 испит
 
12:05 - 13:05Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса испит
 
12:10 - 12:55Болести зуба-претклиника испит
 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 48
10:00 - 14:00Имунологија, инфекција и инфламација предавања
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
09:00 - 11:00Гинекологија и акушерство поправни модулски тест
 
11:00 - 11:10Гинекологија и акушерство извлачење комисија
 
11:15 - 14:00Гинекологија и акушерство усмени испит
 
14:00 - 16:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса испит