Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

10.03.
2022
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса предавања
 
11:10 - 13:25Фармацеутска биотехнологија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
09:45 - 12:00Истраживање у фармацији
(изводи се на online платформи ФМН од I-IV недеље)
предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
15:15 - 16:45Здравствена економија предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:35 - 16:10Хумана Генетика
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
12:00 - 17:00Органска хемија 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
11:15 - 18:00Органска хемија 1
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Фармакотерапија у стоматологији предавања
 
10:20 - 11:50Фармакотерапија у стоматологији
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
14:00 - 16:15Стоматологија заснована на доказима
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:00 - 12:15Патолошка анатомија предавања
 
13:30 - 15:00Стоматолошки материјали
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
предавања
 
15:15 - 16:45Стоматолошки материјали
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
13:30 - 18:10Фармацеутска биотехнологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 11:00Основи физиологије човека предавања
 
11:15 - 12:45Основи фармакогнозије и фитотерапије предавања
 
13:00 - 15:15Гинекологија и акушерство са негом предавања
 
15:20 - 20:00Фармацеутска технологија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
13:30 - 19:30Нутритивни суплементи
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
13:30 - 18:00Нутритивни суплементи
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
18:05 - 19:30Истраживање у фармацији
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:05Клиничка имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
13:20 - 16:20Фармацеутска технологија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
16:25 - 19:45Издавање лекова у пракси
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 08:45Токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Токсикологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
13:10 - 16:10Фармацеутска технологија 2
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
15:00 - 17:00Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
12:15 - 19:00Основи физиологије човека
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 12:45Хистологија и ембриологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
14:15 - 16:30Патолошка анатомија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:00 - 12:45Хистологија и ембриологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
14:15 - 16:30Патолошка анатомија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
12:15 - 17:15Основи физиологије човека
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
12:15 - 17:15Основи физиологије човека
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 10:15Оториноларингологија предавања
 
11:00 - 13:15Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ (ИЛИ ФМН ПЛАТФОРМА)
08:00 - 09:30Инфективне болести
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
09:30 - 14:05Инфективне болести
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
09:30 - 14:05Неурологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
07:00 - 10:15Здравствена нега
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 
10:30 - 19:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
10:30 - 17:15Оториноларингологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
09:30 - 15:45Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 
11:15 - 17:30Технике масаже
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
11:00 - 11:45Кожне и венеричне болести са негом
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 09:00Физикална медицина и рехабилитација предавања
 
15:30 - 18:00Интерна медицина 1 предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Парадонтологија предавања
 
10:30 - 12:00Орофацијални бол предавања
 
15:00 - 15:45Клинички блок предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
12:00 - 13:30Орофацијални бол
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 15:00Парадонтологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
15:45 - 19:45Клинички блок
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
15:45 - 19:45Клинички блок
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 15:00Парадонтологија
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

ЦЕНТРАЛНА БОЛНИЧКА АПОТЕКА УКЦК
07:30 - 09:45Болничка фармацеутска пракса
(изводи се по распореду који је важио од I-IV недеље)
вежбе
 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 48
10:00 - 14:00Имунологија, инфекција и инфламација предавања