Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

11.04.
2022
понедељак

АМФИТЕАТАР
07:30 - 09:00Увод у фармацеутску технологију предавања
 
09:15 - 10:15Токсикологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
10:30 - 11:30Неурологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:45 - 12:45Клиничка имунологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
13:00 - 17:00Микробиологија и имунологија предавања
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
11:35 - 12:35Клиничка имунологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
13:00 - 14:30Хумана генетика предавања
 
14:35 - 17:00Анатомија 2 предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

МАЛА САЛА
08:00 - 08:45Увод у клиничку праксу предавања
 
10:30 - 12:30Биологија испит
 
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 
19:45 - 20:30Здравствена нега предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација I предавања
 
10:45 - 13:00Хирургија са негом предавања
 
13:30 - 15:00Ургентна медицина испит
 
17:15 - 18:15Дерматовенерологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:00 - 09:15Интерна медицина 2
(по старом програму)
извлачење комисија
 
09:30 - 12:00Интерна медицина 1
(по старом програму)
завршна провера вештина и усмени испит
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
13:00 - 16:50Хирургија 1 усмени испит
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
11:50 - 12:20Социјална медицина и здравствено осигурање испит
 
12:30 - 13:00Здравствени менаџмент испит
 
13:15 - 14:30Социјална медицина испит
 
14:35 - 19:05Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
14:35 - 19:05Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 11:00Фармацеутска биологија са генетиком поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 
11:10 - 14:00Фармацеутска биологија са генетиком испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:30Биохемија предавања
 
11:00 - 13:00Индустријска фармација са козметологијом испит
 
14:00 - 15:55Оториноларингологија поправни модулски тест
 
16:00 - 20:00Оториноларингологија усмени испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
11:00 - 14:00Фармацеутска хемија 1
(поновци)
вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:15 - 10:15Токсикологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
10:30 - 11:30Неурологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:45 - 14:00Стручни састанак
(IASFA_V25)
резервисани термин
 
14:35 - 16:50Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
17:00 - 19:15Зависност од лекова и злоупотреба лекова предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:30 - 10:00Нуклеарна медицина испит
 
11:00 - 14:00Фармацеутска биологија са генетиком усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
11:00 - 14:00Фармацеутска биологија са генетиком усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
11:00 - 14:00Фармацеутска биологија са генетиком усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
13:20 - 15:20Неурологија и психијатрија испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
09:30 - 10:30Биологија матичних ћелија и њихова примена у регенеративној медицини предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:00 - 10:00Основи патолошке физиологије човека поправни модулски тест
 
13:10 - 15:25Етика предавање и семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:00 - 14:00Основи патолошке физиологије човека усмени испит
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 
15:00 - 18:15Хирургија 2 предавања
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:15 - 10:00Увод у клиничку праксу вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
13:30 - 15:00Хирургија са негом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:15 - 13:00Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
12:00 - 14:30Инфективне болести предавања
 
15:00 - 19:15Болничка фармацеутска пракса предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 
15:00 - 16:25Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:10Форензичка дентална медицина предавања
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
12:30 - 14:00Визуализационе технике у стоматологији предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
14:00 - 17:00Визуализационе технике у стоматологији вежбе
 
18:10 - 19:40Судска медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
15:15 - 17:30Инфективне болести вежбе