Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 



Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)





26.04.
2024
петак

АНАТОМСКА САЛА
10:30 - 12:45Орална патологија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Ургентна стања у стоматологији предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
09:45 - 12:45Ургентна стања у стоматологији вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
13:15 - 14:45Орална патологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
13:15 - 14:45Орална патологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Анестезиологија предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија предавања
 
12:00 - 12:45Клинички блок предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
09:30 - 10:30Максилофацијална хирургија усмени испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
09:00 - 10:30Максилофацијална хирургија практични испит
 
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
09:00 - 10:30Максилофацијална хирургија практични испит
 
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе