Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

19.04.
2024
петак

АНАТОМСКА САЛА
10:30 - 12:45Орална патологија предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Ургентна стања у стоматологији предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
12:20 - 13:20Патолошка физиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
09:45 - 12:45Ургентна стања у стоматологији вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
13:15 - 14:45Орална патологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
13:15 - 14:45Орална патологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 09:00Орофацијални бол
(I модулски тест)
I модулски тест
 
09:00 - 10:30Анестезиологија предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија предавања
 
12:00 - 12:45Клинички блок предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
09:00 - 10:00Гнатологија испит
 
10:00 - 12:00Дентална оклузија и функција вилица испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе