Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

15.04.
2024
понедељак

АМФИТЕАТАР
10:00 - 11:00Инфективне болести
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 13:00Therapeutic application of ionizing radiation Lectures
 
13:15 - 17:00Микробиологија и имунологија предавања
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 
20:05 - 21:15Medical chemistry
(Test)
Exam
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:00Фармацеутска технологија 2
(I модулски тест)
I модулски тест
 
10:20 - 11:20Офталмологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 13:00Хумана генетика предавања
 
13:15 - 17:00Анатомија 2 предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

МАЛА САЛА
08:30 - 10:45Pathophysiology Lectures
 
10:50 - 11:20Legal aspects in healthcare Exam
 
11:25 - 12:05History of medicine Exam
 
12:10 - 12:40Communication skills Exam
 
12:45 - 12:55Information and communication technologies in healthcare Exam
 
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 
19:45 - 20:30Здравствена нега предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација I предавања
 
10:45 - 13:00Хирургија са негом предавања
 
13:15 - 14:45Спортска медицина предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:10 - 12:10Индустријска фармација са козметологијом испит
 
13:00 - 20:00Anatomy 1
(Oral exam)
Exam
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 12:00Anatomy 2 Lectures
 
12:10 - 14:25Ophthalmology Lectures
 
14:30 - 17:30Pathological anatomy Lectures
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:30Биохемија предавања
 
10:45 - 13:00Dietary products and nutrition supplementation Lectures
 
13:10 - 15:25Етика предавање и семинар
 
16:00 - 19:00Медицинска хемија испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
10:00 - 13:00Статистика у фармацији испит
 
13:05 - 15:00Медицинска статистика и информатика испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
10:15 - 11:15Општа и неорганска хемија поправни модулски тест
 
11:45 - 14:00Издавање лекова у пракси предавање и семинар
 
14:35 - 16:50Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
17:00 - 19:15Зависност од лекова и злоупотреба лекова предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:00 - 10:55Народно здравље поправни модулски тест
 
11:00 - 12:00Народно здравље завршни тест
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:00 - 16:00Предавање
(PHIAS - Clinical pharmacy 2)
Lectures
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:55Предавање
(PHIAS - Social pharmacy)
Practice
 
15:00 - 17:00Стручни састанак
(Лидерство и организационе промене)
испит
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
11:15 - 14:15Pathophysiology семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
11:15 - 14:15Pathophysiology семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
09:00 - 11:15Microbiology and immunology Lectures
 
11:30 - 13:45Microbiology and immunology Practice
 
14:00 - 18:00Histology and embryology Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 
13:10 - 14:40Технике масаже предавања
 
15:00 - 19:00Хирургија 2 предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
08:00 - 09:55Тропске болести испит
 
08:00 - 10:00Инфективне болести испит
 
08:05 - 10:00Инфективне болести испит
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:15 - 10:00Увод у клиничку праксу вежбе
 
10:30 - 13:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
14:15 - 15:45Ophthalmology Practice
 

РХ ЦЕНТАР
10:00 - 12:00Кинезитерапијске технике испит
 
13:00 - 15:00Физикална медицина и рехабилитација
(по старом програму)
испит
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
13:30 - 15:00Хирургија са негом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:15 - 13:00Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 08:45Увод у клиничку праксу предавања
 
12:00 - 14:30Инфективне болести предавања
 
15:00 - 19:15Болничка фармацеутска пракса предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 10:00Стручни састанак
(Школа ултразвука)
предавања
 
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 
13:30 - 14:00Pain medicine Lectures
 
15:00 - 16:25Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:10Форензичка дентална медицина предавања
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
10:00 - 10:45Претклиничка ендодонција предавања
 
11:00 - 11:30Дечја стоматологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
16:15 - 17:45Орофацијални бол предавања
 
17:45 - 19:15Орофацијални бол вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 17:00Претклиничка ендодонција вежбе
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
09:00 - 10:00Нуклеарна медицина испит
 
10:00 - 11:00Клиничка онкологија испит
 
11:00 - 12:00Биофизика испит
 
12:00 - 13:00Биофизика испит
 
15:30 - 17:45Therapeutic application of ionizing radiation Practice
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
14:30 - 15:15Pain medicine Practice
 

TRENING CENTAR GROM
08:00 - 11:00Физичко васпитање практична настава
 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 32
09:00 - 10:00Social medicine Exam
 
16.04.
2024
уторак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:30Органска хемија 1 предавања
 
11:40 - 13:55Вештина фармацеутске комуникације семинар
 
14:00 - 18:30Хистологија и ембриологија предавања
 
19:00 - 20:00Предавање
(dr David William Cranston)
предавања
 
21:00 - 22:00Физичко васпитање предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Патолошка анатомија предавања
 
09:40 - 11:55Токсикологија предавање и семинар
 
12:00 - 13:30Увод у фармацеутску технологију предавања
 
17:30 - 19:00Инфективне болести предавања
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:15Хирургија предавања
 
10:20 - 11:50Социјална фармација предавања
 
13:00 - 15:15Општа кинезитерапија предавања
 
16:30 - 18:00Радиологија поправни модулски тест
 
18:05 - 20:00Радиологија усмени испит
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:15Infectious diseases Lectures
 
10:20 - 12:35Otorhinolaryngology Lectures
 
12:45 - 13:30Инфективне болести са негом предавања
 
13:40 - 20:00Предавање
(PHIAS - Clinical pharmacy 2, Social pharmacy, Pharmaceutical communication skills)
Lectures
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 12:30Анатомија 2 вежбе
 
13:45 - 18:15Anatomy 2 Practice
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:30Анатомија 2 вежбе
 
13:45 - 18:15Anatomy 2 Practice
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:00 - 13:25Инструменталне методе вежбе
 
13:30 - 20:15Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
09:00 - 15:00Инструменталне методе вежбе
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
16:30 - 18:00Основи радиологије и онкологије завршни тест
 
18:30 - 19:30Дентална анатомија
(Фармаколошка сала (С5))
испит
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 13:30Histology and embryology Lectures
 
13:40 - 15:55Neurology Lectures
 
16:00 - 17:30Стручни састанак
(Проф. др Никола Лабачевски)
предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:15Патолошка физиологија предавања
 
10:30 - 13:00Патолошка физиологија семинар
 
13:40 - 17:00Социјална фармација вежбе
 
18:00 - 19:30Стручни састанак
(Састанак парламента)
састанак
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 12:00СП - Радиологија предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 08:45Вештина фармацеутске комуникације предавања
 
08:50 - 11:05Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 
11:15 - 12:45Pharmacology and toxicology Lectures
 
12:50 - 15:20Медицинска хемија 1 усмени испит
 
18:30 - 20:30Анатомија 1 поправни модулски тест
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:00 - 09:55Фармакоепидемиологија испит
 
10:00 - 16:00Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:00 - 16:00Вештина фармацеутске комуникације вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
08:30 - 13:00Предавање
(Fundamentals of human physiology )
предавање, вежбе
 
13:50 - 16:50Pathophysiology Practice
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:30 - 13:45Патолошка физиологија вежбе
 
13:50 - 16:50Pathophysiology Practice
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
10:00 - 16:00Патолошка анатомија вежбе
 
16:15 - 20:45Pathological anatomy Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 16:00Патолошка анатомија вежбе
 
16:15 - 20:45Pathological anatomy Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
09:00 - 11:15Стручни састанак КЦ
(Pharmaceutical biotechnology)
Lectures
 
11:30 - 14:30СП - Физикална медицина и рехабилитација предавања
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 09:30Геријатрија са негом предавања
 
10:45 - 12:15Aнестезиологија са реанимацијом предавања
 
12:30 - 14:45Офталмологија предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:45 - 15:20Инфективне болести вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:30 - 14:30Болничка фармацеутска пракса вежбе
 
10:00 - 10:45Геријатрија са негом вежбе
 
16:30 - 18:00Geriatrics Practice
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
08:00 - 09:30Зависност од лекова и злоупотреба лекова вежбе
 
10:45 - 15:20Психијатрија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
14:15 - 15:45Otorhinolaryngology Practice
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 11:00Медицинска рехабилитација I вежбе
 
11:15 - 15:45Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
17:00 - 20:00Општа кинезитерапија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 10:45Хирургија 2 вежбе
 
11:00 - 12:30Хирургија вежбе
 
16:30 - 18:45Хирургија 2 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Психијатрија предавања
 
10:35 - 12:50Psychiatry Lectures
 
13:00 - 15:15Интерна медицина 1 предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 10:15Gynecology and obstetrics Lectures
 
11:30 - 14:30СП - Педијатрија предавања
 
15:30 - 16:15Geriatrics Lectures
 
16:30 - 18:30Стручни састанак
(Школа ултразвука)
предавања
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
10:30 - 15:00Gynecology and obstetrics Practice
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 10:00Стоматолошка протетика – претклиника предавања
 
10:00 - 11:30Превентивна стоматологија предавања
 
13:10 - 15:40СП - Ортопедија вилица предавање, вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:15 - 16:15Стоматолошка протетика – претклиника вежбе и семинар
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
11:35 - 13:05Превентивна стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
13:05 - 19:05Дечја стоматологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
13:05 - 19:05Дечја стоматологија вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
12:35 - 17:15Радиофармација вежбе
 
16:15 - 18:30Therapeutic application of ionizing radiation Practice
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
11:35 - 13:05Превентивна стоматологија вежбе
 
13:05 - 19:05Дечја стоматологија вежбе
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина вежбе
 
17.04.
2024
среда

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:30Гинекологија и акушерство предавања
 
11:00 - 12:30Фармацеутска технологија 2 предавања
 
13:00 - 15:00Наставно научно Веће Веће
 
15:15 - 17:30Вештина комуникације (са информационим технологијама) предавања
 
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама) вежбе
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 10:15Нутритивни суплементи предавање и семинар
 
11:00 - 11:45Информатика у здравству предавања
 
11:50 - 12:45Хирургија
(надокнада наставе)
предавања
 
13:15 - 14:45Основи онкологије предавања
 
15:15 - 17:30Клиничка фармација 2 предавање и семинар
 
18:20 - 19:50Стручна студентска пракса предавања
 

МАЛА САЛА
08:30 - 09:15Хумана Генетика предавања
 
10:00 - 10:45Кожне и венеричне болести са негом предавања
 
11:15 - 13:30Дијететика предавање, вежбе
 
14:00 - 17:00Микробиологија и имунологија предавање и семинар
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 11:00Физиологија предавања
 
12:00 - 15:45Psychological medicine Lectures & Practice
 
16:30 - 18:00Методологија истраживања у биомедицинским наукама предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
10:00 - 15:00Фармацеутска микробиологија усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 12:30Увод у фармацеутску технологију вежбе
 
12:35 - 15:35Биофармација испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 12:30Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Pediatrics Lectures
 
10:20 - 11:50Human genetics Lectures
 
12:00 - 16:00Стручни састанак
(Конгрес - заједничка конференција са русима)
састанак
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Вештина комуникације предавања
 
09:35 - 12:30Вештина комуникације вежбе
 
12:45 - 15:00Оториноларингологија предавања
 
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама) вежбе
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
10:30 - 21:00Фармацеутска хемија 1 вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 10:25Клиничка пропедевтика за фармацеуте предавање и семинар
 
10:30 - 13:00Медицинска хемија 2 усмени испит
 
13:10 - 15:10Општа и неорганска хемија завршни испит
 
15:20 - 16:50Енглески језик предавања
 
17:00 - 19:15Енглески језик вежбе и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:30 - 11:30Pharmacology and toxicology Practice
 
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
08:30 - 11:30Pharmacology and toxicology Practice
 
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 10:55Фармаковигиланца испит
 
12:00 - 20:00Информатика у здравству вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 09:55Фармаковигиланца испит
 
10:00 - 12:00Фармацеутска микробиологија поправни модулски тест
 
15:00 - 19:30Фармацеутска технологија 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
10:15 - 12:30Предавање
(Nutritional supplements)
предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:00 - 12:00Фармацеутска микробиологија поправни модулски тест
 
12:30 - 15:45Предавање
(PHIAS - Organic Chemistry)
Lectures
 

ИНСТИТУТИ ФМН
10:00 - 17:00Патолошка анатомија усмени испит
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
09:00 - 20:15Хистологија и ембриологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
09:00 - 20:15Хистологија и ембриологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
08:30 - 11:00Medical biochemistry Exam
 
11:30 - 13:45Физиологија вежбе
 
14:00 - 17:00Physiology Lectures
 
17:05 - 20:05Physiology Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
08:30 - 11:00Medical biochemistry Exam
 
11:30 - 13:45Физиологија вежбе
 
14:00 - 17:00Physiology Lectures
 
17:05 - 20:05Physiology Practice
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 10:30Клиничка физикална терапија I предавања
 
10:30 - 12:00Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији предавања
 
12:05 - 13:55Стручни састанак КЦ
(Противпожарна обука за запослене КЦ)
састанак
 
14:00 - 19:00Surgery Lectures
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
08:15 - 09:00Инфективне болести са негом вежбе
 
09:15 - 10:45Инфективне болести вежбе
 
10:45 - 13:00Инфективне болести вежбе
 
13:00 - 15:15Infectious diseases Practice
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
09:00 - 10:00Неурологија испит
 
10:00 - 11:00Неурологија поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 
10:45 - 13:00Неурологија вежбе
 
11:00 - 13:00Неурологија усмени испит
 
13:00 - 15:15Neurology Practice
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 
10:30 - 15:00Emergency medical conditions Practice
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 13:00Психијатрија вежбе
 
13:00 - 15:15Psychiatry Practice
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
11:00 - 12:00Otorhinolaryngology
(Modular test 1)
Exam
 
15:15 - 16:45Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
12:00 - 14:00Педијатрија практични испит
 

РХ ЦЕНТАР
12:15 - 13:45Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији вежбе
 
13:30 - 16:30Клиничка физикална терапија I вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 10:45Хирургија 2 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Неурологија предавања
 
10:45 - 11:45Psychiatry
(modular test)
Exam
 
12:15 - 13:45Ресусцитација 1 предавања
 
14:00 - 15:30Тропске болести предавања
 
15:35 - 16:15Тропске болести семинар
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 10:15Emergency medical conditions Lectures
 
10:20 - 11:25Педијатрија поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 
11:30 - 14:30СП - Педијатрија предавања
 
15:00 - 17:00Стручни састанак
(Школа ултразвука)
предавања
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
11:00 - 16:15Гинекологија и акушерство вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 09:00Превентивна стоматологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
09:00 - 09:45Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба предавања
 
10:00 - 11:30Визуализационе технике у стоматологији предавања
 
11:30 - 12:30Болести зуба-претклиника испит
 
14:00 - 14:30Биохемија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
16:15 - 17:45Форензичка дентална медицина предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:30 - 14:30Визуализационе технике у стоматологији вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
08:00 - 09:00Biophysics Exam
 
10:05 - 11:05Nuclear medicine Exam
 
11:10 - 12:10Clinical oncology Exam
 
15:30 - 17:45Therapeutic application of ionizing radiation Practice
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
15:00 - 19:00Ресусцитација 1 вежбе
 

УКЦК
13:00 - 14:30Клиничка пропедевтика за фармацеуте вежбе
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
18:00 - 19:30Форензичка дентална медицина вежбе
 
18.04.
2024
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса предавања
 
11:10 - 13:25Фармацеутска биотехнологија предавања
 
15:00 - 17:30Биохемија испит
 

ВЕЛИКА САЛА
09:45 - 12:00Истраживање у фармацији предавање и семинар
 
12:15 - 14:30Увод у медицину и медицинска терминологија предавање и семинар
 
15:00 - 17:30Основи биохемије човека испит
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:00Патолошка физиологија поправни модулски тест
 
12:15 - 13:45Sports medicine Lectures
 
15:20 - 16:20Здравствена економија
(I модулски тест)
I модулски тест
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:15Ургентна медицина предавања
 
10:20 - 11:50Ургентна медицина вежбе
 
11:55 - 13:55Клиничка фармација 1 испит
 
14:00 - 16:15Стоматологија заснована на доказима предавања
 
16:20 - 18:20Енглески језик испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:35 - 16:10Хумана Генетика вежбе
 
16:15 - 18:15Интерна медицина са негом усмени испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
16:15 - 18:15Интерна медицина са негом усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:00 - 11:55Предавање
(PHIAS - Introduction To Pharmaceutical Technology)
Lectures
 
12:00 - 17:00Органска хемија 1 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
11:15 - 18:00Органска хемија 1 вежбе
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 10:15Microbiology and immunology Lectures
 
10:30 - 12:00Resuscitation 1 Lectures
 
12:05 - 14:05Клиничка фармација 3 испит
 
14:15 - 15:00First aid Lectures
 
16:15 - 19:15Introduction to medicine and medical terminology Lectures & Seminar
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:20 - 09:50Интерна медицина са негом завршни тест и извлачење комисија
 
10:00 - 12:15Патолошка анатомија предавања
 
13:30 - 15:00Стоматолошки материјали предавања
 
15:15 - 16:45Стоматолошки материјали вежбе
 
17:00 - 18:30Здравствена економија предавања
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
11:30 - 12:30Медицина рада испит
 
13:30 - 18:10Фармацеутска биотехнологија вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 11:00Основи физиологије човека предавања
 
11:15 - 12:45Основи фармакогнозије и фитотерапије предавања
 
13:00 - 15:15Гинекологија и акушерство са негом предавања
 
15:20 - 20:00Фармацеутска технологија 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:10 - 19:10Нутритивни суплементи вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
10:15 - 12:55Microbiology and immunology Lectures
 
13:00 - 18:15Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:10 - 17:40Нутритивни суплементи вежбе
 
18:05 - 19:30Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:20 - 16:20Фармацеутска технологија 2 вежбе
 
16:25 - 19:45Издавање лекова у пракси вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
08:00 - 08:45Токсикологија вежбе
 
10:15 - 12:55Microbiology and immunology Practice
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 09:30Токсикологија вежбе
 
10:00 - 13:05Клиничка имунологија вежбе
 
13:10 - 16:10Основи физичке хемије поправни модулски тест
 
16:15 - 20:45Истраживање у фармацији вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
10:15 - 10:30Патолошка физиологија
(Канцеларија број 1)
извлачење комисија
 
10:30 - 13:30Патолошка физиологија
(Канцеларија број 30)
усмени испит
 
10:30 - 13:35Патолошка физиологија
(Канцеларија број 1)
усмени испит
 
14:00 - 15:00Physiology
(Room no 6)
испит
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
12:15 - 19:00Основи физиологије човека вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
08:00 - 16:00Histology and embryology Practice
 
16:15 - 18:30Патолошка анатомија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:00 - 16:00Histology and embryology Practice
 
16:15 - 18:30Патолошка анатомија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
12:15 - 17:15Основи физиологије човека вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
12:15 - 17:15Основи физиологије човека вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 10:15Оториноларингологија предавања
 
11:00 - 13:15Клиничке евалуационе и терапијске технике предавања
 
13:20 - 14:20Стручни састанак КЦ
(Противпожарна обука за запослене КЦ)
састанак
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
08:00 - 09:30Инфективне болести вежбе
 
09:30 - 14:05Инфективне болести вежбе
 
16:45 - 19:00Infectious diseases Practice
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
09:30 - 14:05Неурологија вежбе
 
16:45 - 19:00Neurology Practice
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
07:00 - 10:15Здравствена нега вежбе
 
09:30 - 12:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 
10:30 - 19:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса вежбе
 
14:15 - 16:30Internal medicine Practice
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
11:15 - 13:30Психијатрија вежбе
 
16:45 - 19:00Psychiatry Practice
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
10:30 - 19:00Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10:00 - 14:00Педијатрија усмени испит
 
13:00 - 15:15Pediatrics Practice
 

РХ ЦЕНТАР
09:30 - 15:45Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 
11:15 - 17:30Технике масаже вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
13:00 - 15:15Surgery Practice
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
11:00 - 11:45Кожне и венеричне болести са негом вежбе
 
12:00 - 14:00Кожне и венеричне болести са негом испит
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 09:00Физикална медицина и рехабилитација предавања
 
09:15 - 14:00Internal medicine Lectures
 
15:30 - 18:00Интерна медицина 1 предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 10:15Forensic medicine Lectures
 
11:30 - 14:30СП - Педијатрија предавања
 
15:00 - 17:00Стручни састанак
(Школа ултразвука)
предавања
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 10:30Парадонтологија предавања
 
10:30 - 12:00Орофацијални бол предавања
 
12:00 - 15:00СП - Ортопедија вилица предавање, вежбе
 
15:00 - 17:00Рестауративна одонтологија 2 испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
09:00 - 12:00Ортопедија вилица испит
 
12:00 - 13:30Орофацијални бол вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 15:00Парадонтологија вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
15:30 - 17:00First aid Practice
 
15:40 - 19:00Resuscitation 1 Practice
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
15:00 - 17:00Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса испит
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
11:00 - 14:00Forensic medicine Practice
 
19.04.
2024
петак

АМФИТЕАТАР
09:30 - 10:30Фармацеутска хемија 1
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:00 - 12:30Фармакологија 1 предавања
 
12:35 - 14:35Хигијена и екологија испит
 
14:45 - 16:15Интерпрофесионално образовање
(ИАСМ, ИАСФ, ИАСС)
семинар
 
16:20 - 17:20Ургентна стања у медицини-стручна пракса
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Fundamentals of oncology Lectures
 
09:45 - 11:15Интерна медицина 2 поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 
11:20 - 12:20Neurology
(modular test)
Exam
 
13:35 - 14:35Психијатрија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
14:45 - 16:15Интерпрофесионално образовање
(ИАСМ, ИАСФ, ИАСС)
семинар
 

МАЛА САЛА
09:00 - 10:00Физиологија испит
 
10:15 - 12:15Фармакокинетика испит
 
12:20 - 14:20Дерматовенерологија поправни модулски тест
 
14:30 - 17:30Фармакологија 2 испит
 

АНАТОМСКА САЛА
10:30 - 12:45Орална патологија предавања
 
13:00 - 15:00Медицински енглески језик испит
 
15:15 - 17:30Економика у здравству вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
15:00 - 15:15Анатомија 1 извлачење комисија
 
15:20 - 20:00Анатомија 1 усмени испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
11:30 - 12:30Броматологија испит
 
13:00 - 15:00Медицински енглески језик усмени испит
 
15:20 - 20:00Анатомија 1 усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 18:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
12:35 - 14:35Хигијена и екологија
(/Амфитеатар С1) по старом програму)
испит
 

ПЛАВА САЛА
10:30 - 11:55Предавање
(PHIAS)
Резервисани термин
 
12:00 - 15:00Стручни састанак састанак
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Ургентна стања у стоматологији предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
12:20 - 14:20Основи физичке хемије испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:15Фармацеутска биотехнологија вежбе
 
15:00 - 17:00Завршни рад испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Органска хемија 1 вежбе
 
11:00 - 12:15Стручни састанак
(Medicinal Chemistry 1)
Exam
 
12:20 - 13:20Патолошка физиологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
13:30 - 15:00Економика у здравству предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 
14:30 - 17:30Human genetics Practice
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 
14:30 - 17:30Human genetics Practice
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
12:40 - 17:20Фармакологија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 
12:40 - 14:10Фармакологија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
09:45 - 12:45Ургентна стања у стоматологији вежбе
 
13:00 - 16:00Стручни састанак
(Менаџмент лекова)
испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
11:05 - 12:35Предавање
(Organyc Chemistry)
Practice
 
12:40 - 17:20Фармакологија 1 вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
10:05 - 12:00Хистологија испит
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
10:00 - 19:00Fundamentals of oncology Practice
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:00 - 13:00Fundamentals of oncology Practice
 
13:15 - 14:45Орална патологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:30 - 10:45Основи хистолошких и патохистолошких техника предавање, вежбе
 
13:15 - 14:45Орална патологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 13:00Fundamentals of oncology Practice
 
13:15 - 16:15Sports medicine Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:00 - 13:00Fundamentals of oncology Practice
 
13:15 - 16:15Sports medicine Practice
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Вештина комуникације са пацијентом предавање и семинар
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
13:00 - 15:15Infectious diseases Practice
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
13:00 - 15:15Neurology Practice
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 
10:15 - 12:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
12:00 - 16:30Clinical propedeutics Practice
 
15:30 - 17:45Internal medicine Practice
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 13:00Психијатрија вежбе
 
13:00 - 15:15Psychiatry Practice
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 14:00Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 14:00Офталмологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 
09:00 - 11:00Клиничка физикална терапија I испит
 
12:00 - 14:00Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији испит
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 10:00Aнестезиологија са реанимацијом вежбе
 
13:00 - 15:15Surgery Practice
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
09:00 - 11:15Clinical propedeutics Lectures
 
12:00 - 13:30Interprofessional education Practice
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
09:00 - 10:30Intensive care and therapy in pediatrics Lectures
 
11:00 - 11:45Intensive care and therapy in pediatrics Practice
 
15:00 - 17:00Стручни састанак
(Школа ултразвука)
предавања
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 09:00Орофацијални бол
(I модулски тест)
I модулски тест
 
09:00 - 10:30Анестезиологија предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија предавања
 
12:00 - 12:45Клинички блок предавања
 
12:30 - 16:00СП - Стоматолошка протетика предавање, вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
09:00 - 10:00Гнатологија испит
 
10:00 - 12:00Дентална оклузија и функција вилица испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
13:00 - 17:00Клинички блок вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
14:30 - 17:30Клиничка онкологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
13:30 - 17:30Прва помоћ вежбе
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈУ
14:30 - 17:30Клиничка онкологија вежбе
 
20.04.
2024
субота

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:55Експериментална онкологија предавања
 

МАЛА САЛА
10:00 - 12:55Неуронауке предавања
 
15:00 - 17:00Оксидациони стрес у базичним и примењеним истраживањима предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
10:00 - 13:00Клиничка и експериментална хирургија предавања
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:00 - 13:00Истраживање у фармацији предавања
 
13:05 - 15:00Методе синтезе и испитивања активности биоактивних једињења предавања
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 10:55Истраживања у геронтологији и психогеријатрији предавања
 
11:00 - 12:55Истраживања у медицини спавања, медицини бола и сензорног система предавања
 
13:00 - 14:55Когнитивне и бихевиоралне неуронауке и истраживања у психологији предавања
 
15:00 - 17:00Инфламацијске болести предавања
 

ЗЕЛЕНА САЛА
10:00 - 13:00Превентивна медицина предавања
 
15:00 - 17:00Епидемиолошка истраживања предавања
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
10:00 - 13:00Клиничка и експериментална фармакологија предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:00 - 11:00Испитивање редокс равнотеже и антиоксидативног капацитета предавања
 
11:05 - 13:00Експериментални модели у фармацеутској биотехнологији предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
11:00 - 12:55Аутоимунске болести предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
09:00 - 11:00Савремени приступ у формулацији природних и органских козметичких препарата предавања
 
11:05 - 13:00Експериментални модели за испитивање ефикасности и безбедности конвенционалних и савремених фармацеутских препарата предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:00Хумана репродукција и развој предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:00 - 13:00Онкологија предавања
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
11:00 - 13:00Истраживања у медицини спавања, медицини бола и сензорног система предавања
 
13:05 - 15:05Когнитивне и бихевиоралне неуронауке и истраживања у психологији предавања
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
09:00 - 11:00Експериментална и примењена неурофизиологија предавања
 
11:05 - 15:00СП - Спортска медицина предавања
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
13:00 - 14:55Клиничка и експериментална истраживања дијабетеса, метаболичких и ендокриних поремећаја предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
15:00 - 17:00Стручни састанак
(Школа ултразвука)
предавања
 
21.04.
2024
недеља

АМФИТЕАТАР
13:00 - 16:00Медицинска информатика испит
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:55Основи јавног здравља предавања
 
11:00 - 12:55Исхрана-здравље-болест, истраживачки аспекти предавања
 
15:00 - 17:00Експериментална хирургија предавања
 

МАЛА САЛА
09:00 - 10:55Експериментална и примењена истраживања кардиоваскуларног система предавања
 
11:00 - 12:55Радиолошки и нуклеарно-медицински имиџинг у медицинским истраживањима предавања
 
13:00 - 15:00Увод у биологију матичних ћелија предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:15Infectious diseases Lectures
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
14:00 - 16:00Здравствена политика испит
 

КПР
13:00 - 15:00Стручни састанак
(Менаџмент инфламацијских болести црева)
испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:00 - 10:55Перинатална медицинa предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
09:00 - 11:00Транслациона истраживања у фармацији предавања
 
11:05 - 13:00Синтеза и карактеризација нових деривата нестероидних антиинфламацијских лекова предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
09:00 - 11:00Анимална и примењена кардиоваскуларна истраживања предавања
 
11:05 - 13:00Лабораторијски биомаркери предавања
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
13:00 - 15:00Клиничка и експериментална истраживања у педијатрији предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
15:00 - 16:00Стручни састанак
(Школа ултразвука)
предавања
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
09:00 - 10:55Оралне манифестације системских болести и примене лекова предавања
 
11:00 - 12:55Регенеративна стоматологија и ткивно инжењерство предавања