Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
X
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
X
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

08.04.
2024
понедељак

АМФИТЕАТАР
09:10 - 11:10Медицинска хемија поправни модулски тест
 
13:15 - 17:00Микробиологија и имунологија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
10:20 - 11:20Неурологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 13:00Хумана генетика предавања
 
13:15 - 17:00Анатомија 2 предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
13:15 - 14:45Спортска медицина предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 09:00Медицинска хемија полагање активности
 
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 
15:00 - 19:00Хирургија 2 предавања
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:15 - 10:00Увод у клиничку праксу вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 08:45Увод у клиничку праксу предавања
 
12:00 - 14:30Инфективне болести предавања
 
09.04.
2024
уторак

АМФИТЕАТАР
14:00 - 18:30Хистологија и ембриологија предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
15:10 - 16:10Хирургија 2
(I модулски тест)
I модулски тест
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
08:00 - 12:30Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 12:30Анатомија 2 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
11:30 - 13:30Социјална медицина испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 15:35Микробиологија и имунологија вежбе
 
15:40 - 20:15Фармакологија и токсикологија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
12:30 - 14:45Офталмологија предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:45 - 15:20Инфективне болести вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 15:20Психијатрија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 10:45Хирургија 2 вежбе
 
16:30 - 18:45Хирургија 2 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Психијатрија предавања
 
13:00 - 15:15Интерна медицина 1 предавања
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина вежбе
 
10.04.
2024
среда

АМФИТЕАТАР
08:00 - 10:30Гинекологија и акушерство предавања
 
10:45 - 12:15Хирургија 1 поправни модулски тест
 
12:20 - 12:35Хирургија 1 полагање активности
 
12:40 - 13:40Хирургија 1
(по старом програму)
тест
 
13:45 - 14:10Хирургија 1 извлачење комисија
 
15:15 - 17:30Вештина комуникације (са информационим технологијама) предавања
 
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама) вежбе
 

ВЕЛИКА САЛА
13:15 - 14:45Основи онкологије предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
10:10 - 11:10Ресусцитација 2 испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
17:35 - 20:35Вештина комуникације (са информационим технологијама) вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:30 - 10:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса испит
 
10:45 - 11:45Интерна медицина-стручна пракса испит
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
09:00 - 20:15Хистологија и ембриологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
09:00 - 20:15Хистологија и ембриологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:45 - 13:00Инфективне болести вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
10:45 - 13:00Неурологија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 13:00Психијатрија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:30 - 10:45Хирургија 2 вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 10:30Неурологија предавања
 
12:15 - 13:45Ресусцитација 1 предавања
 
14:00 - 15:30Тропске болести предавања
 
15:35 - 16:15Тропске болести семинар
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
11:00 - 16:15Гинекологија и акушерство вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
15:00 - 19:00Ресусцитација 1 вежбе
 
11.04.
2024
четвртак

АМФИТЕАТАР
08:00 - 11:00Гинекологија и акушерство-стручна пракса предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
12:15 - 14:30Увод у медицину и медицинска терминологија предавање и семинар
 

МАЛА САЛА
08:00 - 09:00Судска медицина испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 08:20Интерна медицина 2
(по старом програму)
извлачење комисија
 
08:25 - 08:40Интерна медицина извлачење комисија
 
12:40 - 15:10Интерна медицина 2
(по старом програму)
усмени испит
 
15:20 - 17:00Интерна медицина усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:00 - 13:05Основи онкологије вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:00 - 13:05Основи онкологије вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
10:00 - 13:05Основи онкологије вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
10:00 - 13:05Основи онкологије вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 10:15Оториноларингологија предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
09:30 - 14:05Инфективне болести вежбе
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
09:30 - 14:05Неурологија вежбе
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
10:30 - 19:30Ургентна стања у медицини-стручна пракса вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
11:15 - 13:30Психијатрија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
10:30 - 19:00Оториноларингологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
09:30 - 15:45Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
07:30 - 09:00Физикална медицина и рехабилитација предавања
 
15:30 - 18:00Интерна медицина 1 предавања
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
09:00 - 12:00Судска медицина усмени испит
 
12.04.
2024
петак

ВЕЛИКА САЛА
13:30 - 14:30Физикална медицина и рехабилитација
(II модулски тест)
II модулски тест
 

МАЛА САЛА
14:30 - 15:00Патолошка анатомија тест
 
15:30 - 18:30Клиничка имунологија предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
09:20 - 10:20Интерна медицина 1
(по старом програму)
поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
09:20 - 10:20Интерна медицина 1
(Анатомска сала)
поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
12:20 - 16:00Медицинска хемија усмени испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
15:00 - 17:00Патолошка анатомија
(Микроскоп)
испит
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:30 - 10:45Основи хистолошких и патохистолошких техника предавање, вежбе
 
15:00 - 17:00Патолошка анатомија
(Микроскоп)
испит
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 13:00Психијатрија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 14:00Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 14:00Офталмологија вежбе
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
14:30 - 17:30Клиничка онкологија вежбе
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
13:00 - 16:00Интерна медицина 1 усмени испит
 
13:05 - 16:05Интерна медицина 1
(по старом програму)
усмени испит
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈУ
14:30 - 17:30Клиничка онкологија вежбе