Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
ZOOM термини за предаваче
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

15.02.
2021
понедељак
17.02.
2021
среда

АМФИТЕАТАР
12:00 - 13:00Веће семестара (Специјалистичке студије) Веће
 
14:00 - 15:00Фармацеутска микробиологија испит
 

ВЕЛИКА САЛА
14:00 - 15:00Фармацеутска микробиологија испит
 

МАЛА САЛА
08:00 - 10:30Биохемија предавања
 
10:45 - 12:15Дерматовенерологија предавања
 
12:30 - 13:15Дерматовенерологија вежбе
 
15:30 - 20:30Фармацеутска хемија 1
(термин - поновци)
вежбе
 

АНАТОМСКА САЛА
09:00 - 10:00Увод у фармацеутску праксу поправни модулски тест
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
14:45 - 19:30Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
14:45 - 19:30Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
14:00 - 20:30Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
14:00 - 20:30Увод у фармацеутску технологију вежбе
 

ПЛАВА САЛА
09:00 - 09:45Претклиничка ендодонција предавања
 
10:00 - 10:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
10:45 - 12:15Орофацијални бол предавања
 
13:10 - 15:25Етика предавање и семинар
 
15:00 - 16:30Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:10Форензичка дентална медицина предавања
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
11:00 - 17:00Радиофармација вежбе
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
11:00 - 15:30Радиофармација вежбе
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
12:30 - 14:00Орофацијални бол вежбе
 
18:10 - 19:40Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:00 - 16:00Претклиничка ендодонција вежбе
 
16:15 - 17:45Орофацијални бол вежбе
 
18:10 - 19:40Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
12:15 - 18:15Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
12:15 - 18:15Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
12:15 - 18:15Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
09:00 - 13:00Микробиологија и имунологија предавања
 
13:15 - 14:45Инструменталне методе предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
10:00 - 12:15Анатомија 2 предавања
 
12:30 - 14:00Хумана генетика предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 10:15Радиофармација предавање и семинар
 
09:00 - 09:45Здравствена нега предавања
 
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација I предавања
 
09:00 - 11:15Хирургија са негом предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
09:00 - 11:15Зависност од лекова и злоупотреба лекова предавање и семинар
 
09:45 - 12:00Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
11:30 - 13:00Увод у фармацеутску технологију предавања
 
12:15 - 13:00Вештина фармацеутске комуникације предавања
 
13:00 - 14:30Технике масаже предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
09:00 - 11:15Инфективне болести предавања
 
13:00 - 14:30Болничка фармацеутска пракса предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса предавања
 
09:00 - 12:00Хирургија 2 предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:00 - 12:30Медицинска рехабилитација I вежбе
 
15:00 - 16:30Технике масаже вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
10:00 - 10:45Здравствена нега вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:30 - 13:00Зависност од лекова и злоупотреба лекова вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:30 - 13:00Хирургија са негом вежбе
 
12:30 - 14:45Хирургија 2 вежбе
 

ФМН ПЛАТФОРМА (ONLINE)
11:30 - 13:45Инфективне болести вежбе