Учитавање...

Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

15.04.
2024
понедељак

АМФИТЕАТАР
10:00 - 11:00Инфективне болести
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 13:00Therapeutic application of ionizing ra ... Lectures
 
13:15 - 17:00Микробиологија и имунологија предавања
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 
20:05 - 21:15Medical chemistry
(Test)
Exam
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:00Фармацеутска технологија 2
(I модулски тест)
I модулски тест
 
10:20 - 11:20Офталмологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
11:30 - 13:00Хумана генетика предавања
 
13:15 - 17:00Анатомија 2 предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

МАЛА САЛА
08:30 - 10:45Pathophysiology Lectures
 
10:50 - 11:20Legal aspects in healthcare Exam
 
11:25 - 12:05History of medicine Exam
 
12:10 - 12:40Communication skills Exam
 
12:45 - 12:55Information and communication technolo ... Exam
 
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 
19:45 - 20:30Здравствена нега предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација I предавања
 
10:45 - 13:00Хирургија са негом предавања
 
13:15 - 14:45Спортска медицина предавања
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
10:10 - 12:10Индустријска фармација са козметологиј ... испит
 
13:00 - 20:00Anatomy 1
(Oral exam)
Exam
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 12:00Anatomy 2 Lectures
 
12:10 - 14:25Ophthalmology Lectures
 
14:30 - 17:30Pathological anatomy Lectures
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:30Биохемија предавања
 
10:45 - 13:00Dietary products and nutrition supplem ... Lectures
 
13:10 - 15:25Етика предавање и семинар
 
16:00 - 19:00Медицинска хемија испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
10:00 - 13:00Статистика у фармацији испит
 
13:05 - 15:00Медицинска статистика и информатика испит
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
10:15 - 11:15Општа и неорганска хемија поправни модулски тест
 
11:45 - 14:00Издавање лекова у пракси предавање и семинар
 
14:35 - 16:50Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
17:00 - 19:15Зависност од лекова и злоупотреба леко ... предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
10:00 - 10:55Народно здравље поправни модулски тест
 
11:00 - 12:00Народно здравље завршни тест
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:00 - 16:00Предавање
(PHIAS - Clinical pharmacy 2)
Lectures
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:55Предавање
(PHIAS - Social pharmacy)
Practice
 
15:00 - 17:00Стручни састанак
(Лидерство и организационе промене)
испит
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
11:15 - 14:15Pathophysiology семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
11:15 - 14:15Pathophysiology семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
09:00 - 11:15Microbiology and immunology Lectures
 
11:30 - 13:45Microbiology and immunology Practice
 
14:00 - 18:00Histology and embryology Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна прак ... предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 
13:10 - 14:40Технике масаже предавања
 
15:00 - 19:00Хирургија 2 предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
08:00 - 09:55Тропске болести испит
 
08:00 - 10:00Инфективне болести испит
 
08:05 - 10:00Инфективне болести испит
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:15 - 10:00Увод у клиничку праксу вежбе
 
10:30 - 13:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
14:15 - 15:45Ophthalmology Practice
 

РХ ЦЕНТАР
10:00 - 12:00Кинезитерапијске технике испит
 
13:00 - 15:00Физикална медицина и рехабилитација
(по старом програму)
испит
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
13:30 - 15:00Хирургија са негом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:15 - 13:00Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 08:45Увод у клиничку праксу предавања
 
12:00 - 14:30Инфективне болести предавања
 
15:00 - 19:15Болничка фармацеутска пракса предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 10:00Стручни састанак
(Школа ултразвука)
предавања
 
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 
13:30 - 14:00Pain medicine Lectures
 
15:00 - 16:25Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:10Форензичка дентална медицина предавања
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
10:00 - 10:45Претклиничка ендодонција предавања
 
11:00 - 11:30Дечја стоматологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
16:15 - 17:45Орофацијални бол предавања
 
17:45 - 19:15Орофацијални бол вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 17:00Претклиничка ендодонција вежбе
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна ... вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна ... вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
09:00 - 10:00Нуклеарна медицина испит
 
10:00 - 11:00Клиничка онкологија испит
 
11:00 - 12:00Биофизика испит
 
12:00 - 13:00Биофизика испит
 
15:30 - 17:45Therapeutic application of ionizing ra ... Practice
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна ... вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
14:30 - 15:15Pain medicine Practice
 

TRENING CENTAR GROM
08:00 - 11:00Физичко васпитање практична настава
 

КАНЦЕЛАРИЈА БР. 32
09:00 - 10:00Social medicine Exam