Учитавање...

Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

20.05.
2024
понедељак

АМФИТЕАТАР
09:00 - 10:10Спортска медицина модулски тест
 
10:15 - 11:15Sports medicine Exam
 
11:30 - 13:00Therapeutic application of ionizing ra ... Lectures
 
13:15 - 17:00Микробиологија и имунологија предавања
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 
20:05 - 21:35Medical chemistry
(Tests)
Exam
 

ВЕЛИКА САЛА
09:00 - 10:00Физиологија испит
 
11:30 - 13:00Хумана генетика предавања
 
13:15 - 17:00Анатомија 2 предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

МАЛА САЛА
08:30 - 10:45Pathophysiology Lectures
 
11:00 - 11:20Стручни састанак
(НЈ)
састанак
 
11:25 - 12:55Предавање
(PHIAS - Pharmaceutical Chemistry)
Lectures
 
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 
19:45 - 20:30Здравствена нега предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација I предавања
 
10:45 - 13:00Хирургија са негом предавања
 
13:15 - 14:45Спортска медицина предавања
 
15:00 - 16:30Клиничка биомеханика испит
 
19:00 - 20:00Medical chemistry
(Аctivity)
Exam
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
13:45 - 14:45Ресусцитација 2 испит
 
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
08:30 - 10:00Ургентна медицина испит
 
10:10 - 11:20Истраживање и развој фармацеутских препарата на бази биљних сировина испит
 
11:25 - 12:50Савремени трендови у дермокозметологији: козметоцеутици, нутрикозметика и нутрaцеутици испит
 
13:00 - 20:00Anatomy 1
(Oral exam)
Exam
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
12:00 - 14:00Основи физичке хемије
(Канцеларија број 15)
испит
 
15:00 - 16:30Општа кинезитерапија
(Анатомска сала)
испит
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 12:00Anatomy 2 Lectures
 
12:10 - 14:25Ophthalmology Lectures
 
14:30 - 17:30Pathological anatomy Lectures
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:30Биохемија предавања
 
10:45 - 13:00Dietary products and nutrition supplem ... Lectures
 
13:10 - 15:25Етика предавање и семинар
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:00Визуализационе технике у стоматологији
(II модулски тест)
II модулски тест
 
11:45 - 14:00Издавање лекова у пракси предавање и семинар
 
14:35 - 16:50Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
17:00 - 19:15Зависност од лекова и злоупотреба леко ... предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
12:30 - 13:30Народно здравље испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 09:00Инфективне болести поправни модулски тест
 
11:00 - 16:00Предавање
(PHIAS - Clinical pharmacy 2)
Lectures
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
12:30 - 15:30Хигијена и екологија испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:55Предавање
(PHIAS - Social pharmacy)
Practice
 
12:30 - 13:50Хигијена и екологија
(по старом програму)
испит
 
14:00 - 17:00Лидерство и организационе промене испит
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
11:15 - 14:15Pathophysiology семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
11:15 - 14:15Pathophysiology семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
09:00 - 11:15Microbiology and immunology Lectures
 
11:30 - 13:45Microbiology and immunology Practice
 
14:00 - 18:00Histology and embryology Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна прак ... предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 
13:10 - 14:40Технике масаже предавања
 
15:00 - 19:00Хирургија 2 предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:00 - 12:00Инфективне болести усмени испит
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:15 - 10:00Увод у клиничку праксу вежбе
 
10:30 - 13:45Болничка фармацеутска пракса вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
14:15 - 15:45Ophthalmology Practice
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
13:00 - 14:00Хирургија испит
 
13:30 - 15:00Хирургија са негом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:15 - 13:00Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 08:45Увод у клиничку праксу предавања
 
12:00 - 14:30Инфективне болести предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:00 - 10:15Орална патологија предавања
 
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 
13:30 - 14:00Pain medicine Lectures
 
15:00 - 16:25Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:10Форензичка дентална медицина предавања
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
10:00 - 10:45Претклиничка ендодонција предавања
 
11:00 - 12:00Форензичка дентална медицина
(II модулски тест)
II модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
11:00 - 17:00Претклиничка ендодонција вежбе
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна ... вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна ... вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
09:00 - 10:00Клиничка онкологија испит
 
10:05 - 11:00Нуклеарна медицина испит
 
11:05 - 12:00Биофизика испит
 
12:05 - 13:00Биофизика испит
 
15:30 - 17:45Therapeutic application of ionizing ra ... Practice
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна ... вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
14:30 - 15:15Pain medicine Practice
 

КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ
16:00 - 17:00Introduction to clinical practice Exam
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
12:00 - 15:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

TRENING CENTAR GROM
08:00 - 11:00Физичко васпитање практична настава