Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

29.03.
2024
петак

АМФИТЕАТАР
10:00 - 10:55Стручни састанак
(Erasmus+)
састанак
 
11:00 - 12:30Фармакологија 1 предавања
 
12:40 - 14:40Medical English language Exam
 
15:00 - 20:00Стручни састанак
(Физиологија)
састанак
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 09:30Fundamentals of oncology Lectures
 
11:00 - 12:30Основи морфологије човека испит
 
13:30 - 14:30Физикална медицина и рехабилитација
(I модулски тест)
I модулски тест
 
15:05 - 16:35Интерпрофесионално образовање
(ИАСМ, ИАСФ, ИАСС)
семинар
 
18:00 - 20:00Basics of clinical pharmacology Exam
 

МАЛА САЛА
10:00 - 12:00Стручни састанак
(ДАСФ 12)
усмени испит
 
15:30 - 18:30Клиничка имунологија предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
09:20 - 10:20Дипломски рад (ОССС) испит
 
10:30 - 12:45Орална патологија предавања
 
13:00 - 14:30Дипломски рад (ОССФ) испит
 
15:15 - 17:30Економика у здравству вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:00 - 10:00Aнестезиологија са реанимацијом испит
 
14:15 - 14:25Анатомија извлачење комисија
 
14:30 - 20:00Анатомија усмени испит
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
14:30 - 20:00Анатомија усмени испит
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 17
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 

ВЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ 18
08:00 - 18:30Основи фармакогнозије и фитотерапије вежбе
 

ПЛАВА САЛА
10:30 - 11:55Предавање
(PHIAS)
Резервисани термин
 
12:00 - 15:00Стручни састанак састанак
 
15:05 - 20:00Лидерство и организационе промене усмени испит
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 09:30Ургентна стања у стоматологији предавања
 
10:30 - 11:15Историја стоматологије предавања
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
14:10 - 18:00Медицинска хемија усмени испит
 

РАЧУНАРСКА УЧИОНИЦА
08:00 - 14:15Фармацеутска биотехнологија вежбе
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
09:00 - 10:30Органска хемија 1 вежбе
 
13:30 - 15:00Економика у здравству предавања
 
15:05 - 16:30Интерпрофесионално образовање
(ИАСМ, ИАСФ, ИАСС)
семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 
14:30 - 17:30Human genetics Practice
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
09:40 - 14:10Хумана генетика вежбе
 
14:30 - 17:30Human genetics Practice
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
11:30 - 12:15Историја стоматологије вежбе
 
12:40 - 17:20Фармакологија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
08:00 - 12:30Клиничка фармација 2 вежбе
 
12:40 - 14:10Фармакологија 1 вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 40
09:45 - 12:45Ургентна стања у стоматологији вежбе
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:00Клиничка фармација 2 вежбе
 
11:05 - 12:35Предавање
(Organyc Chemistry)
Practice
 
12:40 - 17:20Фармакологија 1 вежбе
 

ИНСТИТУТИ ФМН
12:00 - 13:00Physiology
(Room no 6)
испит
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
10:00 - 19:00Fundamentals of oncology Practice
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
10:00 - 13:00Fundamentals of oncology Practice
 
13:15 - 14:45Орална патологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
08:30 - 10:45Основи хистолошких и патохистолошких техника предавање, вежбе
 
13:15 - 14:45Орална патологија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:00 - 13:00Fundamentals of oncology Practice
 
13:15 - 16:15Sports medicine Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:00 - 13:00Fundamentals of oncology Practice
 
13:15 - 16:15Sports medicine Practice
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Вештина комуникације са пацијентом предавање и семинар
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
13:00 - 15:15Infectious diseases Practice
 

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
13:00 - 15:15Neurology Practice
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:00 - 14:00Интерна медицина 1 вежбе
 
10:15 - 12:30Клиничке евалуационе и терапијске технике вежбе
 
12:00 - 16:30Clinical propedeutics Practice
 
15:30 - 17:45Internal medicine Practice
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
10:45 - 13:00Психијатрија вежбе
 
13:00 - 15:15Psychiatry Practice
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
08:00 - 14:00Оториноларингологија вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
09:00 - 14:00Офталмологија вежбе
 
10:00 - 11:00Офталмологија поправни модулски тест
 
11:00 - 13:00Офталмологија усмени испит
 

РХ ЦЕНТАР
08:00 - 11:05Физикална медицина и рехабилитација вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
08:00 - 10:00Aнестезиологија са реанимацијом вежбе
 
13:00 - 14:00Хирургија-стручна пракса испит
 
13:00 - 15:15Surgery Practice
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
09:00 - 11:15Clinical propedeutics Lectures
 
12:00 - 13:30Interprofessional education Practice
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
09:00 - 10:30Intensive care and therapy in pediatrics Lectures
 
11:00 - 11:45Intensive care and therapy in pediatrics Practice
 

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
08:00 - 10:15Гинекологија и акушерство са негом вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
08:30 - 09:00Имплантологија
(I модулски тест)
I модулски тест
 
09:00 - 10:30Анестезиологија предавања
 
10:45 - 12:15Имплантологија предавања
 
12:30 - 16:00СП - Стоматолошка протетика предавање, вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
10:00 - 13:00Фиксна протетика испит
 
12:00 - 12:30Орална хирургија поправни модулски тест
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 9
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 13:00Фиксна протетика испит
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
14:30 - 17:30Клиничка онкологија вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:30 - 13:30Анестезиологија вежбе
 
12:15 - 15:15Имплантологија вежбе
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
12:30 - 14:00Орална хирургија усмени испит
 

СЛУЖБА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
08:00 - 14:35Судска медицина вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈУ
14:30 - 17:30Клиничка онкологија вежбе