Учитавање...

ПРЕТРАЖИ :
(одабиром опција)


по сали
по дану
X
по датуму
за период
     од до
 -  X

по недељи у блоку
по часу
по типу наставе
по програму / блоку
по предмету / састанку


прикажи:

 

 

 

 Покажи/сакриј опције   АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР
  (опције)

25.03.
2024
понедељак

АМФИТЕАТАР
09:10 - 11:10Медицинска хемија поправни модулски тест
 
11:30 - 13:00Therapeutic application of ionizing radiation Lectures
 
13:15 - 17:00Микробиологија и имунологија предавања
 
18:30 - 20:00Инструменталне методе предавања
 

ВЕЛИКА САЛА
08:00 - 11:00Фармакологија 2 испит
 
11:30 - 13:00Хумана генетика предавања
 
13:15 - 17:00Анатомија 2 предавања
 
17:15 - 20:15Фармакологија и токсикологија предавања
 

МАЛА САЛА
08:30 - 10:45Pathophysiology Lectures
 
11:00 - 12:00Веће семестара (Фармација)
(Студије на енглеском језику)
Веће
 
13:00 - 15:15Патолошка физиологија предавања
 
15:30 - 17:45Радиофармација предавање и семинар
 
18:00 - 19:30Клиничка биомеханика испит
 
19:45 - 20:30Здравствена нега предавања
 

АНАТОМСКА САЛА
08:00 - 10:30Медицинска рехабилитација I предавања
 
10:45 - 13:00Хирургија са негом предавања
 
13:15 - 14:45Спортска медицина предавања
 
15:00 - 18:00Основи физичке хемије поправни модулски тест
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 1
09:30 - 10:30Медицинска етика испит
 
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ДИСЕКЦИОНА САЛА 2
08:00 - 09:00Медицинска хемија полагање активности
 
15:00 - 16:30Спортска медицина вежбе
 
17:30 - 19:45Анатомија 2 вежбе
 

ХОЛ ДЕКАНАТА
09:10 - 10:30Имунологија
(Фармаколошка сала (С5))
испит
 

ПЛАВА САЛА
08:00 - 12:00Anatomy 2 Lectures
 
12:10 - 14:25Ophthalmology Lectures
 
14:30 - 17:30Pathological anatomy Lectures
 

ЗЕЛЕНА САЛА
08:00 - 10:30Биохемија предавања
 
10:45 - 13:00Dietary products and nutrition supplementation Lectures
 
13:10 - 15:25Етика предавање и семинар
 

ФАРМАКОЛОШКА САЛА
08:00 - 09:00Инфективне болести поправни модулски тест
 
09:10 - 10:30Микробиологија и имунологијa испит
 
11:45 - 14:00Издавање лекова у пракси предавање и семинар
 
14:35 - 16:50Фармацеутска хемија 1 предавање и семинар
 
17:00 - 19:15Зависност од лекова и злоупотреба лекова предавање и семинар
 

ЖУТА САЛА (Л) 35
09:00 - 10:00Стручна пракса СЕС испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 36
10:30 - 13:00Медицинска рехабилитација I испит
 

ЖУТА САЛА (Л) 37
10:30 - 13:00Медицинска рехабилитација I испит
 
13:10 - 15:10Епидемиологија испит
 

ЖУТА САЛА (Д) 39
11:00 - 16:00Предавање
(PHIAS - Clinical pharmacy 2)
Lectures
 

ЖУТА САЛА (Д) 41
08:00 - 11:55Предавање
(PHIAS - Social pharmacy)
Practice
 
12:00 - 13:00Одбрана мастер рада одбрана
 
13:15 - 17:00General and inorganic chemistry Exam
 

ФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 33
11:15 - 14:15Pathophysiology семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 32
11:15 - 14:15Pathophysiology семинар
 
15:35 - 19:20Патолошка физиологија вежбе
 

ПАТОХИСТОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА 31
09:00 - 11:15Microbiology and immunology Lectures
 
11:30 - 13:45Microbiology and immunology Practice
 
14:00 - 18:00Histology and embryology Practice
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 1
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

БИОХЕМИЈСКА ВЕЖБАОНИЦА 2
10:45 - 13:00Биохемија вежбе
 

САЛА 8. СПРАТ УКЦК
08:00 - 11:00Ургентна стања у медицини-стручна пракса предавања
 
11:30 - 13:00Судска медицина предавања
 
13:10 - 14:40Технике масаже предавања
 
15:00 - 19:00Хирургија 2 предавања
 

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
10:00 - 12:00Инфективне болести усмени испит
 

ИНТЕРНА КЛИНИКА
09:15 - 10:00Увод у клиничку праксу вежбе
 

ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА
09:00 - 10:00Медицинска психологија испит
 
09:30 - 10:30Психијатрија са негом испит
 

КЛИНИКА ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЛГИЈУ
09:00 - 11:00Оториноларингологија поправни мод. тестови и извлачење комисије за испит
 
11:00 - 14:00Оториноларингологија усмени испит
 

КЛИНИКА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
14:15 - 15:45Ophthalmology Practice
 

РХ ЦЕНТАР
09:00 - 11:00Клиничке евалуационе и терапијске технике испит
 

КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ
13:30 - 15:00Хирургија са негом вежбе
 

КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ
12:15 - 13:00Дерматовенерологија вежбе
 

САЛА НА ИНТЕРНОЈ КЛИНИЦИ
08:00 - 08:45Увод у клиничку праксу предавања
 
12:00 - 14:30Инфективне болести предавања
 
15:00 - 19:15Болничка фармацеутска пракса предавања
 

САЛА НА КЛИНИЦИ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
08:20 - 10:20Педијатрија са негом испит
 
10:30 - 12:00Дерматовенерологија предавања
 
13:30 - 14:00Pain medicine Lectures
 
15:00 - 16:25Судска медицина предавања
 
16:30 - 18:10Форензичка дентална медицина предавања
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 
19:40 - 21:10Форензичка дентална медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 2
09:00 - 09:45Рестауративна одонтологија 1 предавања
 
10:00 - 10:45Претклиничка ендодонција предавања
 
11:00 - 12:00Радиологија поправни модулски тест
 
12:00 - 14:00Радиологија усмени испит
 

СТОМАТОЛОГИЈА - (ФАНТОМ) САЛА 1
09:00 - 10:00Клиничка ендодонција поправни модулски тест
 
11:00 - 17:00Претклиничка ендодонција вежбе
 
18:15 - 19:35Судска медицина вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 12
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 11
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

ЦЕНТАР ЗА НМ УКЦК
15:30 - 17:45Therapeutic application of ionizing radiation Practice
 

СТОМАТОЛОГИЈА - САЛА 10
10:00 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 вежбе
 
10:05 - 16:00Рестауративна одонтологија 1 - стручна пракса вежбе
 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
14:30 - 15:15Pain medicine Practice
 

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
10:00 - 11:00Клиничка ендодонција - стручна пракса практични испит
 

САЛА БИБЛИОТЕКЕ ИНТЕРНЕ КЛИНИКЕ
12:00 - 15:00Интерна медицина 2 усмени испит
 

TRENING CENTAR GROM
08:00 - 11:00Физичко васпитање практична настава