Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 59. Статута Факултета медицинских наука у Крагујевцу


С А З И В А М

54. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати 26.04. 2017. године (среда) у 13,30 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 

 1. Верификација мандата члановима Већа;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 2. Усвајање записника са претходне седнице;
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Одлуке у вези са постдипломским студијама;
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 4. Одлука о избору:
  4.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  4.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 5. Одлука о избору у звање истраживач-сарадник за ужу научну област:
  5.1. Хирургија (извештај)
  (предлогe за ову тачку можете погледати кликом на одређени предлог)

 6. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор:
  6.1. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство
  6.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија
  6.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
  6.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија
  6.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија
  6.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Когнитивна психологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлуке о формирању комисија за припремање извештаја за избор:
  7.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација
  7.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација
  7.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Нуклеарна медицина
  7.4. сарадника у звању асистента за ужу научну област Генетика
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о покретању поступка за избор у звање истраживач-сарадник за уже научне области:
  8.1. Хирургија
  8.2. Неурологија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 9. Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач-приправник за ужу научну област:
  9.1. Хирургија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 10. Одлука о давању сагласности запосленима за обављање наставе на другим високошколским установама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 11. Одлука о давању сагласности запосленима за учешће на конгресима
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Предраг Чановић, декан