Тренутно сте на:
 
Обавештења
 


Навигација:
 
Почетна страна
  
ИНФОРМАЦИЈЕ
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ШЕФОВИМА КАТЕДРИ/РУКОВОДИОЦИМА ПРЕДМЕТА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ НАСТАВЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ
ШКОЛСКЕ 2020/2021.

Поштовани,
У складу са иницијалним припремама за наступајући зимски семестар школске 2020/2021. године, неопходно је да доставите информаторе предмета који припадају Катедри којом руководите ресорним продеканима и то:

Интегрисане академске студије медицинe:
Проф. др Дејан Петровић, e-mail: dejanpetrovic68@sbb.rs

Интегрисане академске студије фармације:
Проф. др Жељко Мијаиловић, e-mail: drmijailovic70@gmail.com

Интегрисане академске студије стоматологије:
Проф. др Гвозден Росић, e-mail: grosic@medf.kg.ac.rs

Основне струковне студије:
Проф. др Наташа Здравковић, e-mail: silvester@sbb.rs

У наставку су доступни линкови ка информаторима предмета из летњег семестра од прошле школске године. 
Уколико сматрате да је потребно учинити извесне измене у неком од прошлогодишњих силабуса, предлог коригованог информатора са видљивим изменама (обележеним црвеном словима), уз краће образложење, пошаљите на e-mail ресорном продекану.
Уколико измене силабуса нису неопходне и нису учињене, исто, молим, потврдите ресорном продекану путем електронске поште.

Термине наставе немојте кориговати односно немојте нове уписивати, обзиром да ће их надлежна служба у складу са организационим аспектима накнадно унети.

Напомене:

За предмете из I семестра на интегрисаним академским и основним струковним студијама
У складу са Правилником о студијама на интегрисаним академским и основним струковним студијама број 01-4863/6 од 24.06.2020. године који је доступан овде, Чланом 13 измењен је досадашњи приступ у домену броја бодова које студент може остварити на пољу предиспитних активности односно завршног испита, као и модел реализације завршног испита. Сходно наведеном, неопходно је у информатору, у делу „ОЦЕЊИВАЊЕ“ прецизирати ове аспекте. У складу са Чланом 14 поменутог Правилника, уколико је то применљиво, потребно је у делу информатора након табеле са распоредом наставе унети предлоге потенцијалних састава Комисија за усмено испитивање студената у склопу завршног, усменог испита.
Све поменуте, као и евентуалне додатне измене у информатору, обележити словима црвене боје.  

За предмете из I, III, V и VII семестра на интегрисаним академским студијама, односно I, III, V семестра (као и до сада) на основним струковним студијама

 Табела за оцењивање је следећа:

Број стечених поена

Оцена

0 – 50

5

51 – 60

6

61 – 70

7

71 – 80

8

81 – 90

9

91 – 100

   10


ЛИНКОВИ ка информаторима предмета из летњег семестра од прошле школске године:

МЕДИЦИНА

1 година - блок 1

2 година - блок 3

3 година - блок 5

4 година - блок 7

5 година - блок 9

6 година - блок 11

ФАРМАЦИЈА

1 година - блок 1

2 година - блок 3

3 година - блок 5

4 година - блок 7

5 година - блок 9

СТОМАТОЛОГИЈА

1 година - блок 1

2 година - блок 3

3 година - блок 5

4 година - блок 7

5 година - блок 9

СТРУКОВНА СЕСТРА

1 година - блок 1

2 година - блок 3

3 година - блок 5

СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

1 година - блок 1

2 година - блок 3

3 година - блок 5

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

У циљу што квалитетније реализације оваквог типа едукације, потребно је да руководиоци предмета из летњег семестра, за своје предмете доставе на CD/DVD-у или USB флеш меморији лично ресорнoм продекану Power Point презентације предавања за свих 15 недеља наставе, које, поред класичног приказа слајдова, треба да садрже и пратећи аудио запис.

У прилогу је упутство за припрему оваквог типа презентације.   

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.