AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

67. sednica NNV

67. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 9.5. 2018. godine (sreda) u 13.30 časova u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 66. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 66. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendarOBUKA ZA SAVETNIKA
ZA HEMIKALIJE
Istraživanje o
migracijama
studenataSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research
LISTE UPISANIH KANDIDATA


Ostale informacije pogledajte ovde.


METINI DANI 2018.
42. Medicinijada 2018.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi Crvenog krsta 30.5.2018.
Svetski dan imunologije 2018.
FMN u poseti Drugoj kragujevačkoj gimnaziji
Maturantima Prve kragujevačke gimnazije predstavljeni studijski programi FMN
Aprilske radionice 2018: Podrška mladima pri zapošljavanju

Održana IFMSA tribina
(govorila Prof. dr Danica Grujičić)

Novi broj časopisa SJECR
vol19 no. 1


Obuka za savetnika za hemikalije i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije
Stručni sastanci Katedre za Fiziologiju
Sastanci Žurnal kluba Katedre za farmakologiju i toksikologiju
Izabran projekat Univerziteta na četvrtom zasedanju srpsko-kineskog mešovitog komiteta
Saopštenje za javnost Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (25.2.2018.)
4th Congress of Physiological sciences of Serbia with international participation, 19-23, 2018. 

21.4. - Suvo oko i oboljenje meibomovih žlezda dijagnostika i terapijaMIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA
(promena termina predavanja)

Predavanje iz predmeta Mikrobiologija i imunologija održaće se u ponedeljak 21.05.2018. od 09:00 u Maloj sali.

(NOVO)


SUDSKA MEDICINA
(raspored vežbi od XII-XV nedelje)

Raspored vežbi iz sudske medicine za XII, XIII, XIV i XV nedelju nastave pogledajte ovde

(NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)

RADIOFARMACIJA
(nadoknada termina propuštene nastave)

Obaveštenje o nadoknadi termina propuštene nastave za predmet Radiofarmacija možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde


Ostale informacije pogledajte ovde

URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI
(izmena termina održavanja nastave)

Opširnije pogledajte ovde (NOVO)


IMPLANTOLOGIJA
(izmena termina održavanja završnog testa modula 2)

Opširnije pogledajte ovde (NOVO)


ANESTEZIOLOGIJA
(izmena termina održavanja ispita junski ispitni rok)

Opširnije pogledajte ovde (NOVO)


IMPLANTOLOGIJA
(izmena termina održavanja ispita junski ispitni rok)

Opširnije pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA
(promena termina nastave)

Predavanje iz Mikrobiologije i imunologije će se umesto u sredu 16.05.2018. održati 30.05.2018. (NOVO)


SPISAK STUDENATA (po grupama za vežbe)

Spiskove studenata (po grupama za vežbe) možete pogledati ovde.


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde


Ostale informacije pogledajte ovde

ISTRAŽIVANJA U STOMATOLOGIJI
(termin modulskog testa)

I Modulski ispit (za studente školske 2017/2018. godine) iz izbornog područja IP11 Istraživanja u stomatologiji, održaće se u ponedeljak 16. 04. 2018. godine, u prostorijama za kliničku nastavu na IASS, Zavod za stomatologiju, sa početkom u 16.00 časova. (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije specija-lista farmacije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde.

(NOVO)

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde
MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

Uverenje o akreditaciji interdi-sciplinarnog studijskog programa: Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite pogledajte ovde.
(NOVO)


AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra, najave laboratorijskih sastanaka i žur-nal klubova

INFORMACIJE O CENTRU
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Konkurs za stipendiranje post- doktoranada Univerziteta u Kraguje-vcu i postdoktoranada sa univerzi-teta iz inostranstva u školskoj 2018/2019. godini

Opširnije pogledajte ovde

Projekti razmene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erazmus+

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde

- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde